Včelstva v letošní zimě hynula méně. V České republice činily zimní ztráty 6,5 %

Radek Kobza

4/2014, strana 5

Mezinárodní vědecká skupina COLOSS zveřejnila předběžné výsledky mezinárodního šetření o zimních úhynech včelstev. Česká republika se do studie zapojila poprvé díky spolupráci s univerzitou v rakouském Grazu.

Více než 17 tisíc včelařů z devatenácti evropských zemí, Izraele a Alžírska s celkem 376 754 včelstvy se zapojilo do podrobné studie mapující úhyny včelstev s cílem nalézt příčiny zvýšených úhynů v posledních letech. Předběžné výstupy ukazují výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy, od 6% úhynů v Norsku po 14% v Portugalsku, přičemž studie ukazuje regionální rozdíly i v rámci jednotlivých států. Celkové výsledky studie zimních úhynů ve výši 9 % ukazují na nejnižší úroveň úhynů od roku 2007, kdy se šetření zahájilo. Příčiny ztrát pravděpodobně závisí na rozličných faktorech, které souvisí s průběhem počasí v loňském roce.

Přes dlouhou historii včelařství podrobné šetření zimních ztrát včelstev v České republice doposud chybělo. Navázání spolupráce mezi odborníky Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně a univerzitou v Grazu vedlo k zapojení ČR do mezinárodní vědecké sítě COLOSS (z anglického COlony LOSSes, ztráty včelstev).

„Dotazník vyplnilo celkem 562 českých a 1021 rakouských včelařů. Je zajímavé srovnávat výsledky z okolních zemí, například z pohledu rozdílných způsobů zvládání včelích nemocí během roku,“ říká Jiří Danihlík, člen česko-rakouského týmu. „Průměrný počet včelstev jednoho včelaře zapojeného do studie byl 18 včelstev u nás i v Rakousku. Zatímco v Rakousku jsme spočítali míru zimních ztrát na 12,5 %, v České republice jsme zaznamenali úhyny nižší, kolem 6,5 %.“

Mezinárodně standardizovaná metodika umožňuje porovnat získaná data napříč Evropou a analyzovat rizikové faktory vedoucí k úhynům včelstev v zimním období. Podrobnější výstupy budou publikovány na podzim tohoto roku.

Porovnání zimích úhynů mezi ČR a Rakouskem.