Moderní včelař 4/2014

4/2014

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 4/2014

Libor Hruška

2014/4/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v rukou držíte 62. číslo Moderního včelaře, číslo, které se už na první pohled liší od těch předcházejících. Do „nového školního roku“ jsme se rozhodli vstoupit s novou podobou časopisu a neodradil nás ani fakt, že zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud měl právě z čísla 62 panickou hrůzu.

číst článek


Zájem o letní školy stále stoupá

- redakce

2014/4/4

Letošní již XI. ročník Letních škol nástavkového včelaření překročil všechna očekávání. V roce 2004 Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ započala tuto tradici s jednou školou. Letos PSNV-CZ uspořádala Letní školy na 12 lokalitách po celé ČR.

číst článek


Včelstva v letošní zimě hynula méně. V České republice činily zimní ztráty 6,5 %

Radek Kobza

2014/4/5

Mezinárodní vědecká skupina COLOSS zveřejnila předběžné výsledky mezinárodního šetření o zimních úhynech včelstev. Česká republika se do studie zapojila poprvé díky spolupráci s univerzitou v rakouském Grazu.

číst článek


Ombudsman se neshoduje s MZe na dotaci 1.D

Lukáš Matela

2014/4/5

Dotace 1.D

Řadu let se plošně národní dotace 1.D včelařům vyplácí a její smysl je v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů [1] (dále jen Zásady) definován jako „zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin“. Každoročně od konce srpna začíná frmol se sbíráním formulářů a vypisováním údajů.

Od roku 2012 je v Zásadách uvedena podmínka poskytnutí dotace:

Podmínkou pro poskytnuti dotace je umožněni komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s.

Tato podmínka mě zarazila a začal jsem přemýšlet o tom, zda je takováto podmínka vůbec možná.

číst článek


Deník z irských „Bradavic“

Ivan Černý

2014/4/6

V Irsku sice ke včelaření žádné vzdělání nepotřebujete, patří ale k dobrým mravům projít alespoň začátečnickým kurzem na františkánské koleji v Gormanstonu. Největšími taháky letošního ročníku vyhlášené týdenní školy byly přednášky Američana Toma Seeleyho nebo praktická cvičení v laboratoři včelích nemocí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rok 2014: Med – nemed?

Jaroslav Prýmas

2014/4/10

Vypadá to, že med je dnes nedostatkové zboží, chov matek se nedařil a kleštík se zdaleka nechová podle tradičních vývojových křivek. Děje se snad něco v přírodě? Co, když mají moderní pesticidy vliv také na návratnost matek ze snubního letu? Pokud ztratí cestu do úlu dělnice, může kontaminovaná mateří kašička působit podobnou dezorientaci také matkám… 

Moderní včelař se rozhodl zmapovat průběh sezóny 2014 z hlediska snůšky, vývoje kleštíka, ale i různých abnormalit a oslovil významné české a moravské včelaře.

Pokud jste i vy zaznamenali v tomto roce nějaké zajímavé pozorování, kontaktujte nás na redakce@n-vcelari.cz – zajímavé příspěvky rádi uveřejníme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Průběh nektarové a medovicové snůšky v roce 2014 v okolí Skaličky u Tišnova

Michal Počuch

2014/4/16

Rok 2013 byl ve znamení nadprůměrné melecitόzní snůšky. Letos se naopak producentům medovice kvůli jarním suchům vůbec nedařilo. Největší přínos medovice byl zaznamenám v období od 27. května do 12. června, kdy včely ve smrkových porostech sbíraly medovici tvořenou samičkami puklice poloskryté (Physokermes hemicryphus) a medovnicemi žijícími na smrku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Trávicí soustava dělnice

Petr Texl

2014/4/18

Trávicí soustava včely medonosné je složena z hltanu, jícnu, medného váčku, česla, česlové rourky, žaludku, tenkého střeva a výkalového váčku s rektálními žlázami. Trávicí soustava je mimo jiné také důležitá pro vznik medu. Její přední část je přizpůsobena k přenosu a zpracování sladiny. Ve střední části (žaludku) dochází k trávení potravy. Oddělení těchto funkcí zajišťuje důležitý orgán – česlo.

 

Kde má včela „pravá ústa“

Někdy se hranice v trávící soustavě, od které začíná trávení potravy, označuje jako „pravá ústa“. Vnitřní povrch trávící soustavy před česlem je pokryt kutikulou, proto tu nedochází k produkci trávicích enzymů a vstřebávání živin. Žaludek za česlem, jako střední část trávicí soustavy, je naopak jako jediný orgán vystlán resorpčním epitelem, který produkuje trávicí enzymy. Zde dochází k trávení potravy. U koncové části (tenké střevo, výkalový váček) je vnitřní povrch opět pokryt kutikulou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Z analýz výsledkov testovania antimikrobiálnej aktivity medov in vitro proti vybraným patogénnom

Marián Sudzina, Martin Mellen, Miroslava Kačániová

2014/4/20

Včelí med je už od pradávna používaný kvôli jeho širokému spektru liečivých účinkov ale aj ako antimikrobiálny agent a jeho popularita stále viac narastá. V súčasnosti sa pozornosť vedeckej komunity zameriava na sledovanie antimikrobiálnej aktivity a aktivity proti tvorbe biofilmu a na protizápalové účinky. Výsledky ukazujú, že najvýznamnejší účinok z hľadiska antimikrobiálnej aktivity majú práve medovicové medy a najvýraznejšiu aktivitu z hľadiska inhibície tvorby biofilmu pri natívnych lesných medoch  zaznamenáva práve zbierkový kmeň Escherichia coli CCM 3988.

 

Úvod

Včelie produkty majú opodstatnené postavenie i v širokom uplatňovaní ako prírodné produkty v alternatívnej medicíne v spojitosti s liečbou množstva ochorení, a taktiež pre argumenty zavádzania do terapie pre nízke náklady na liečby a absenciu rezistencie na antibiotiká.

Med a propolis nachádzajú uplatnenie pri potláčaní multirezistentných patogénnych mikroorganizmov bez rizika vzniku antimikrobiálnej rezistencie a zabráneniu tvorby, prípadne narúšaniu už vytvoreného biofilmu – patria k vynikajúcim na liečbu nehojacich sa infikovaných rán a iných ochorení, spôsobených mikroorganizmami. V prípade propolisu mechanizmus antimikrobiálnej aktivity by mohol byť znakom synergickej aktivity medzi fenolickými a inými zlúčeninami, hlavne flavonoidmi, ako sú pinobanksín, galangín a pinocembrín. V zameraní na med k faktorom inhibujúcim vývoj, rast mikroorganizmov patrí viskozita obmedzujúca výmenu kyslíka, zvýšená koncentrácia redukujúcich cukrov, prítomnosť peroxidu vodíka a chemických látok proteínov a enzýmov zabraňujúcich rastu mikroorganizmov.

Cieľ

Cieľom práce bolo sledovanie antimikrobiálnych vlastností a inhibičných vlastností proti tvorbe biofilmu medu proti vybraným patogénnym mikroorganizmom. Sledovali sme vzorky medovicových medov a kvetových zmiešaných medov. Propolisy pochádzali z rôznych oblastí Slovenska.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zabránit pronikání nových druhů do nových teritorií nelze. Svět je v pohybu a organismy s ním

Libor Hruška

2014/4/22

Fratišek Weyda dokázal v práci skloubit dvě své velké lásky – entomologii a focení. V devadesátých letech začal fotografování vyučovat na budějovické přírodovědě, později se mu podařilo prosadit založení Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii na Akademii věd. A to i přes pochybnosti některých kolegů. „Zdálo se jim, že je to vše spíše na hraní, než na zapojení do seriozního výzkumu,“ vzpomíná Weyda.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Prevence rojení Demareeovou metodou

Khalil Hamdan

2014/4/26

Demareeova metoda je jedním z nejstarších způsobů, jak předejít vyrojení včelstva v moderních úlech. V 19. století ji vymyslel George Demaree, který ji poprvé popsal v roce 1884 na stránkách American Bee Journalu. Základem této metody je oddělit nezavíčkovaný plod a vajíčka od matky.

 

...U Demareeovy metody je důležité správné načasování. Správná doba pro uplatnění metody závisí na sezóně, stavebním pudu a nektarovém zdroji v okolí (duben, květen v teplejších oblastech, červen v chladnějších oblastech).

Postup Demareeho metody:

Krok 1
Odeberte úl z jeho původního dna a na dno přidejte nový nástavek s 8 rámky.
 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Český odborník na chov samotářských včel a čmeláků v letošním roce oslavuje své životní jubileum

Antonín Přidal

2014/4/28

Dne 18. srpna 2014 oslavil své životní jubileum významný český odborník na chov samotářských včel a čmeláků doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. Svůj odborný život zasvětil včelám a podařilo se mu tak v tomto oboru dosáhnout i významných pozorování a objevů, které zahrnul do metodik zemědělské praxe. Tedy věnoval se právě tomu, co zemědělský výzkum v dnešní době začíná opět postrádat.

číst článek


Lékárnička včelaře a první pomoc při včelím bodnutí

Jana Hajdůšková

2014/4/29

Jak má být vybavena lékárnička, se kterou včelař vyráží na stanoviště? A jak mají zdraví lidé a alergici postupovat v případě včelího bodnutí? Základní rady sestavila MUDr. Jana Hajdušková.

Vybavení lékárničky pro včelaře nemusí být tak rozsáhlé, jako je vyžadováno u domácí lékárničky nebo autolékárničky. Předpokládejme, že větší problémy (teplota, zažívací potíže apod.) bude včelař řešit až doma. Lékárnička na stanovišti včel by měla obsahovat obvazový materiál, elastické obinadlo, balíček papírových kapesníčků, nůžky a zavírací špendlík, který se hodí k fixaci obvazu i vytahování třísek. Vhodná je také pinzeta na vytahování klíšťat a běžně dostupný lék proti bolesti zad. Nesmí chybět dezinfekční prostředek, nejlépe ve formě spreje.

Navíc proti běžným lékárničkám doporučuji i léky proti případné alergické reakci na včelí bodnutí, a to:

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zázraky Alice Rohrwacherové

Ivan Černý

2014/4/30

Lze poznat, zda je filmový recenzent včelař, nebo nevčelař? Jasně, a jak snadno! Stačí si jen počkat, až někdo natočí film, který včelařům sděluje něco dočista jiného než zbytku populace a listovat filmovými recenzemi. Film, na kterém se dá imunita recenzentů vůči včelařství dobře sledovat, měl českou premiéru 14. 8. Jmenuje se Zázraky a natočila ho italská režisérka Alice Rohrwacher.

číst článek