Editorial 6/2014

Libor Hruška

6/2014, strana 4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

 

v prosinci se obvykle řešívají příjemnější „starosti“, ale alarmující zprávy o velkých úhynech včelstev se na podobě posledního letošního čísla Moderního včelaře těžko mohly neodrazit. Jaroslav Prýmas dal dohromady velkou anketu mezi českými a moravskými včelaři, Alena Machová zase sondovala, jak situaci vnímají v sousedním Bavorsku. A čtení to není dvakrát příjemné. Téma doplňuje vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev v rámci mezinárodního projektu COLOSS, který se zabýval úspěšností přezimování včelstev v průběhu zimy 2013/2014. Velice zajímavé bude srovnání čísel z minulé zimy s hodnotami, které vzejdou z monitoringu té právě začínající. Pro odlehčení je tu fotoreportáž Milana Motyky z polské strany Beskyd nebo dva vánoční medové recepty, které jsme objevili při listování německými včelařskými časopisy.

Za celou redakci Moderního včelaře Vám přeji klidné svátky a lepší včelařský rok, než byl ten letošní.

Libor Hruška

šéfredaktor