Moderní včelař 6/2014

6/2014

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 6/2014

Libor Hruška

2014/6/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

 

v prosinci se obvykle řešívají příjemnější „starosti“, ale alarmující zprávy o velkých úhynech včelstev se na podobě posledního letošního čísla Moderního včelaře těžko mohly neodrazit. Jaroslav Prýmas dal dohromady velkou anketu mezi českými a moravskými včelaři, Alena Machová zase sondovala, jak situaci vnímají v sousedním Bavorsku. A čtení to není dvakrát příjemné. Téma doplňuje vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev v rámci mezinárodního projektu COLOSS, který se zabýval úspěšností přezimování včelstev v průběhu zimy 2013/2014. Velice zajímavé bude srovnání čísel z minulé zimy s hodnotami, které vzejdou z monitoringu té právě začínající. Pro odlehčení je tu fotoreportáž Milana Motyky z polské strany Beskyd nebo dva vánoční medové recepty, které jsme objevili při listování německými včelařskými časopisy.

Za celou redakci Moderního včelaře Vám přeji klidné svátky a lepší včelařský rok, než byl ten letošní.

Libor Hruška

šéfredaktor

číst článek


Setkání uživatelů VMS

- redakce

2014/6/4

Pracovní společnost nástavkových včelařů zve na tradiční setkání uživatelů VMS (Varroamonitoring system), které proběhne v neděli 4. ledna 2015 na obvyklém místě v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o celodenní přednáškové a diskusní setkání zaměřené na zdraví včel. Stěžejním tématem letošního ročníku budou hromadné úhyny včelstev. Můžete se těšit například na přednášku Jiřího Danihlíka (Vyhodnocení prvního ročníku monitoringu ztrát včelstev), Martina Kamlera (Hmyzomorky Nosema spp. a ztráty včelstev), Květoslava Čermáka (Jak je to s atraktivitou trubčího plodu pro roztoče Varroa destructor). Na závěr setkání plánujeme diskusní blok o příčinách letošních hromadných ztrát včelstev. Celý program najdete na webu PSNV.

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti, je však nutné se předem přihlásit. Další informace včetně přihlašovacího formuláře najdete na internetové stránce www.psnv.cz v přehledu připravovaných akcí. Případný dotaz zašlete na adresu vms-setkani@psnv.cz.

číst článek


Otevřený dopis za zrušení dotace 1D

- redakce

2014/6/4

Existují včelaři, kteří každoročně vyplácenou dotaci 1.D odmítají a rádi by se zasloužili o její zrušení. Trojice včelařů se dokonce rozhodla napsat otevřený dopis ministrům zemědělství a financí. Poukazují zejména na tyto důvody:

* ČR není tak bohatá země a je navíc natolik zadlužena na to, aby vyplácela prostředky, u kterých není jejich společenský prospěch prokázán.

* Administrace je příliš nákladná a neefektivní a z právního hlediska i problematická.

* Dotace přijímají často i ti včelaři, kteří neplní zákonné povinnosti.

* ČR je jednou z nejzavčelenějších krajin Evropy. Efekt dotace na zajištění „opylovací služby“, jak je dotace odůvodněna, nelze doložit.

Celé znění otevřeného dopisu pro lepší posouzení stanovisek autorů si můžete přečíst na http://www.winepunk.cz/2014/10/21/nas-to-stve

číst článek


Připravuje se nová Vyhláška o zdraví včel

- redakce

2014/6/4

27. listopadu 2014 se konalo připomínkové řízení k návrhu nové Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

číst článek


Včelařské rojení v Brně

Marie Šotolová

2014/6/5

V sobotu 22. listopadu se 99 včelařů setkalo v jihomoravské metropoli během odborné konference pořádané Mendelovou společností pro včelařský výzkum. Téma „Ekologie chovu včel“ přivábilo včelaře a pár včelařek z celého státu.

číst článek


I v haleně chatrné bývají rozumy jadrné aneb Druhá strana mince

Milan Motyka

2014/6/6

Pohádkový svět, kterým nás provádí fotoreportáž Milana Motyky se ukrývá na polské straně Beskyd, kousek za hranicí. Autor si sem chodí „dobíjet baterky“, možná to zabere i takhle na dálku, kdoví.

Je konec roku. Sezóna skončila a dá se říci, že slovo hektický je jen slabým pojmenováním toho, co se na mnoha včelařských místech, farmách a stanovištích dělo. Od jara do podzimu jsme museli s nejvyšším nasazením čelit různým nástrahám naší ušlechtilé včelařské činnosti. Několik léčení proti varroáze, desinfekce a prevence proti moru. Mnohdy byly naše výsledky neadekvátní vynaloženému úsilí a s politováním jsme na podzim chodili kolem prázdných úlů, kde zůstalo místo veselého bzučení včel jen ono zlověstné ticho, které nepřidá žádnému včelaři na radosti.

Přijměte tento článeček jako rozptýlení v teď již poklidném a svátečním čase končícího se roku, nebo jako úsměvnou tečku za minulou sezónou.

Rád Vás seznámím se včelařem, ke kterému zajdu vždy, jak se říká, když člověk musí vypnout. Žije kousek od českých hranic na polské straně Beskyd. Jeho domek dýchá poklidem, kolem teče potok, který napájí asi sedm rybníčků plných pstruhů. Hlídající pes má řetězem vyhlazenou zem až k samé hlíně a stejně by ani kuřeti neublížil. Člověk, který zde bydlí se svou ženou, se jmenuje Josef.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Medová kuchyně k Vánocům

Alena Machová

2014/6/7

Pokud vám zbyly ještě nějaké zásoby medu, určitě oceníte dva vánoční recepty, které nás zaujaly při listování německými včelařskými časopisy. Nechte si chutnat!

číst článek


COLOSS: Vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/6/8

V dubnu a květnu 2014 proběhla na území České republiky první studie zaměřená na monitoring úspěšnosti přezimování včelstev během zimy 2013/14. Českou verzi dotazníku vyplnilo 556 včelařů (cca 1,2 % z celkového počtu včelařů), ztráty včelstev v ČR činily 6,6 %, a patří tak k jedněm z nejnižších v porovnání se zbytkem Evropy. Zároveň také ČR patří mezi státy s nejnižší účastí v dotazníkové studii. Naopak více jak 45 % respondentů uvedlo, že průběžně monitoruje napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím.

číst článek


Úhynový rok, jaký ČR nepamatuje?

Jaroslav Prýmas

2014/6/14

Většina aktivních včelařů zaznamenala již na podzim úhyny včelstev na varroózu a následné virózy. Jiní se o kritické situaci přesvědčili při léčení prázdných úlů, další to zjistí až na jaře. Není se co divit – teplá zima a časné jaro přeje množení kleštíků. Moderní včelař se ptal včelařů, převážně z řad absolventů včelařské školy v Blatné.

Redakce oslovila také SVS, odpověď ale dorazila až krátce před uzávěrkou. Zde ji přinášíme v plném znění:


Co se týče úhynů, které byly hlášeny Státní veterinární správě, je situace následující: Od 1. 9. 2014 do 20. 11. 2014 nahlásilo úhyn 394 včelstev 33 chovatelů včel. Vzhledem k počtu včelstev, registrovaných v ČR (cca 500 000) a počtu včelařů, registrovaných v ČR (cca 51 000) nelze z výše uvedených čísel vyvodit závěr ve smyslu velkých nebo malých úhynů, protože zimní období je teprve na začátku. Informace, „které se k nám dostaly“ (viz výše), jsou jen dílčí informace, jakékoliv hodnocení situace v tomto období není relevantní, jak jsem zmínil již v telefonickém rozhovoru.
Na solidnější hodnocení je nezbytné vyčkat do začátku nového včelařského roku, kdy po zimě bude jasnější, kolik včelařů nahlásí Státní veterinární správě úhyn a kolika včelstev se úhyny budou týkat.

MVDr. Pavel Texl

Státní veterinární správa
Oddělení ochrany zdraví zvířat

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úhyny včel trápí i včelaře v Bavorsku

Alena Machová

2014/6/20

Hans-Hagen Theimer je zkušený včelař, který provozuje včelařské školicí středisko v podhůří Alp poblíž města Rosenheim mezi řekou Inn a Chiemským jezerem. Přijali jsme jeho pozvání a opět jsme navštívili zajímavé školení, tentokrát na téma „Vosk a propolis – získávání a zpracování“. I Hanse-Hagena však trápí úhyny včel...

Už dlouhou dobu obíhá v médiích nedoložený Einsteinův citát, že pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života. Tak moc drasticky by to Hans-Hagen nepopsal. „Lidstvo by nevymřelo. Ale museli bychom výrazně omezit spotřebu ovoce a zeleniny“, říká Hans-Hagen. Přestože úbytek nebo mizení včelstev neznamená v dohledné době pro lidstvo žádný rozsudek smrti, neměla by být ochrana biodiverzity a především včel jako cenných bytostí lehkovážně odsouvána stranou. Co tedy způsobuje úbytek včel? Proč ztrácejí včelaři svá včelstva? „Na to neexistuje žádná jednoznačná, univerzální odpověď. Já sám jsem letos přišel o polovinu včelstev“, reaguje zkušený včelař Hans-Hagen Theimer. Bezpochyby se příčiny specifické pro danou oblast spojují do smrtící mozaiky pro včely. Shoda na tom, které faktory včely především zatěžují, nepanuje ani mezi včelaři, ani mezi včelařskými výzkumníky. Lze sledovat, že koktejl z nemocí, parazitů, toxicity životního prostředí, špatných povětrnostních podmínek, omezené rozmanitosti potravy a podle okolností také stresu není zdraví včel prospěšný.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Časopis „Chrudimská včela“ aneb Čím žili včelaři v 19. století

Karel Sládek

2014/6/22

Dne 17. dubna 1864 byly schváleny stanovy prvního českého včelařského spolku s názvem „Česká včelařská jednota“ v Chrudimi, který se od roku 1869 nazýval „První včelařská jednota v Chrudimi“. U jeho zrodu stál vynikající včelař, pedagog, zakladatel mnoha spolků Alois Thuma (1838–1914). Thuma byl i redaktorem časopisu Včela chrudimská. Jaké problémy se řešily na jeho stránkách?

Včela chrudimská vycházela šestkrát ročně původně jako příloha Českoslovanského Hospodářského listu. Časopis měl být vedle již existujících spolkových odborných časopisů Český Včelař a Brněnská Včela alternativou pro začátečníky a „buditelem“, jak se píše v úvodu prvního výtisku ze dne 15. ledna 1877. Buditelství v rámci návratu k opětovnému zájmu o včelařství bylo tehdy zapotřebí, jelikož: „V posledních letech ochabovala u nás horlivost u včelaření nejspíš proto, že mnohý nedodělal se takového užitku, jakého sobě přál, neb jaký mu ve včelařských schůzích neb spisech byl vylíčen. Dílem klesla značně cena medu i vosku a dílem neposkytovalo několik nepříznivých let po sobě rostlinstvo včelám ani tolik potravy, aby se na zimu zásobiti a včelaři nějaký nadbytek poskytnouti mohly. Jako při jiném odvětví hospodářském nesmí se hospodář nějakou nepohodou dáti odstrašiti.“ (Včela chrudimská I., 1., s. 3).

První číslo dále informuje o potřebě nechat lidem „znáti pravou cenu medu“...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Povinná vyšetření a ošetření včel v roce 2015

Jakub Dolínek

2014/6/23

Ministerstvo zemědělství vydalo 12. listopadu 2014 „Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015“. V dokumentu o 92 stranách jsou zmíněny i včely. Oproti předchozímu roku dochází k několika důležitým změnám, které se dotknou právě včelařů.

...
...
 

Zamyšlení

Metodika zcela rezignuje na aktuální vývoj varroázy v průběhu roku a jeho sledování. Nařízená letní ošetření vycházejí pouze z výsledků vyšetření zimní měli. S ohledem na situaci v roce 2014 je toto s podivem. Opět tak bude stačit, aby bylo brzké a teplé jaro, kleštík aby se začal množit o 1–2 měsíce dříve a problém bude na spadnutí. Je přitom otázkou, do jaké míry je tento systém nařizovaných ošetření uměle přizpůsoben schopnosti výrobců a dodavatelů VLP dodávat přípravky operativně na trh. Na internetových stránkách jednoho z nich je totiž k nalezení informace o garanci dodání VLP do 30. června pouze v případě, že objednávka bude přijata do...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mor včelího plodu na pražském Strahově

Jakub Dolínek

2014/6/24

Klidné vody pražského včelaření nedávno rozvířila informace o pálení včelstev a vyhlášení ochranného pásma kvůli nálezu moru včelího plodu na Strahově. Přinášíme aktuální rozhovor se Štěpánem Tolarem, jehož včelstva byla včelím morem postižena.

 

Mohl byste se našim čtenářům na úvod prosím včelařsky představit?

S naší rodinou včelaříme v Povltaví nedaleko Nového Knína. Patříme do místní ZO a já jsem zde důvěrníkem pro blízké včelaře. S manželkou jsme zde po okolí měli 6 stanovišť a sedmé v Praze na Strahově. Některá stanoviště byla v přechodném období pro získání bio certifikátu. Včelaříme necelých pět let a v začátcích nám hodně pomohli moji rodiče a bratr Jakub. Dříve také včelařili. Naučili mě mnohé z včelařské praxe, cit a lásku ke včelám a také nám mnohokrát pomáhali při medobraní. Stejně tak jako naše děti, které nechyběly u ničeho od výroby rámků po značení matek. Hospodařili jsme s cca sedmdesáti včelstvy v zateplených i nezateplených úlech, převážně na rámkové míře 39 × 24 a 39 × 17.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


20, nebo 30 minut ročně? (II.) Provozní metoda prof. Schumachera, modifikace Jindřicha Boháče

Jaroslav Prýmas

2014/6/26

Na přelomu tisíciletí zorganizoval profesor R. v. Schumacher sérii terénních pokusů, které se zabývaly optimalizací provozních metod s využitím dvoumatečného včelaření, tak aby byly co nejméně časově náročné a zároveň daly nadprůměrný medný výnos. Česká republika byla zastoupena prvním předsedou PSNV-CZ Jindřichem Boháčem, který metodiku odzkoušel a modifikoval. Navrhl tzv. turbo provozní metodu.

 

Provozní metoda byla původně publikována pro středně vysoké nástavky (20 až 25 cm) – např.  Zander, míru 39 x 24 nebo Langstroth 3/4 až 1/1. Všechny nástavky by měly být vybavené velkým očkem (o průměru 25 mm), které příležitostně slouží jako česno.

Dvacetiminutová metoda

V minulém vydání Moderního včelaře vyšla třicetiminutová modifikace metodiky, představme si nyní ještě kratší variantu, která by měla zabrat včelaři pouze 20 minut pro jedno včelstvo za rok.

Dvacetiminutová metoda vyžaduje o dva hlavní zásahy méně, to znamená čtyři. Rozdíl oproti časově náročnější variantě je v tom, že...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


MUVAMEL – MUseu VAlencia de la MEL

Zdeněk Klíma, Zdeňka Cutáková

2014/6/29

Když před 15 lety Carles Galletero Llorca začal organizovat první Feria Valenciana de la Miel (slavnosti medu ve španělské Valencii), nedokázal si tehdy ani představit, že o pár let později otevře muzeum věnované včelám a lidem, kteří se o ně starají.

Montroi, město s dvěma a půl tisíci obyvateli, není na první pohled ničím výjimečné. Pokud se ovšem podíváme na hlavní zdroj obživy místních obyvatel, můžeme lehce nabýt dojmu, že je to doslova včelařské město. Každý třetí obyvatel se totiž živí buď přímo chovem včel, nebo pracuje v místních firmách, které se zabývají zpracováním včelích produktů nebo výrobou včelařského vybavení. Ve městě má sídlo největší zpracovatelská společnost ve Španělsku – Apisol.

Přímo v okolí Montroi je dvacet tisíc včelstev, která produkují sedm set tun medu, s průměrem okolo 35 kg na včelstvo. V celé provincii Valencia pak 1700 včelařů obhospodařuje okolo tři sta tisíc včelstev. Z tohoto počtu je 789 profesionálních včelařů, kteří chovají více jak sto padesát včelstev.

Kromě zpracování včelích produktů je také zajímavé, že ve městě je taková koncentrace výroby úlů, že...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.