Včelaři se dohodli na „spolku spolků“

Leopold Matela

5/2016, strana 4

Včelařskou současnost charakterizují snahy o dosažení pozitivních změn v oboru. Aktivní včelaři mají zájem navázat na tradice svých předků. V minulosti již vznikly a také v současnosti vznikají samostatné spolky, sdružující včelaře jak podle oblastí včelaření, tak podle zájmových včelařských specializací. Stávající spolek, počtem členů většinový a centrálně řízený, se všemi svými problémy a stagnujícími podmínkami pro činnost, jak se zdá, současným požadavkům a potřebám nevyhovuje.

Je zřejmé, že prosazení společných zájmů a žádoucích změn tohoto krásného oboru ve vztahu ke státní správě je možné docílit jen soustředěným a odborně formulovaným úsilím.

Na prvním jednání připravovaného uskupení včelařských spolků se 1. října sešli v Sicily café na Senovážném náměstí v Praze zástupci šesti spolků. Jmenovitě to byly Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s. (MSVV), Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. (PSNV-CZ), Sdružení Dubická včela, Spolek chovatelů včely tmavé, z. s., Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z. s. (VSMBO), a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z. s. (VSMS).

Cílem schůzky bylo dohodnout se na způsobu jednání, formě spolupráce a stanovách. Výsledkem prvního jednání je všeobecná shoda na ustavení takovéhoto uskupení, včetně úprav navrhovaných stanov, řízení a velmi úsporného financování spolku s transparentním účtem, jakož i jeho sídlo. Administrace s registrací tak, aby vyhověla právnímu řádu ČR, zabere sice ještě nějaký čas, avšak do konce tohoto roku by vše mělo hladce proběhnout.

Poté bude následovat zveřejnění cílů včetně návrhů, jak jich dosáhnout a zařadit je do programu nového subjektu.

Věřím, že již brzy budeme moci veřejnosti poskytnout další informace.