Články Autora Leopold Matela

Vynulovat

Chov včel na malých buňkách

Leopold Matela

2021/1/26

Článek se věnuje fenoménu chovu včel na malých buňkách a jeho významu. Touto problematikou se v současnosti zabývá významná skupina včelařů. Chov včel na malých buňkách včelařská veřejnost široce diskutuje a zabývají se jím také vědci.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaři na Landeku - včelařská akce Moravskoslezského kraje

Lukáš Matela

2009/5/137

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Zrodil se e-Věstník

Leopold Matela

2009/4/104

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ přináší v rámci svých aktivit další členskou výhodu: elektronický e-Věstník, který bude zasílán v případě potřeby zveřejnění aktuálních informací (např. nebezpečí melecitózní snůšky, aktuální vývoj roztoče Varroa destructor, výhodné ceny cukru v obchodních řetězcích, mimořádné nabídky zájezdů, akcí, výrobků apod.). Jedná se převážně o informace, které je potřeba zveřejnit rychleji, než dovoluje periodicita časopisu Moderní včelař. První vydání e-Věstníku bylo rozesláno 29. července 2009.

číst článek


Nový včelařský program na období následujících tří let

Leopold Matela

2010/2/36

Vážení čtenáři,

vstupujeme do období schvalování programu českého včelařství na období 2011–2013.

Ministerstvo zemědělství České republiky připravuje včelařský program na následující tři roky.

číst článek


Kavárna pro včelaře

Leopold Matela

2010/5/148

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Registrace do PSNV-CZ

Lukáš Matela

2010/3/85

Vážení čtenáři,

mnozí z vás jste členové PSNV-CZ. Členstvím v této organizaci pomáháte naplňovat cíle společnosti (jednoduché a dostupné včelaření, dlouhodobě udržitelné postupy zlepšování zdravotního stavu včel, vydávání odborného včelařského časopisu, včelařské vzdělávání – např. Letní školy nástavkového včelaření nejen pro začínající, apod.), máte také možnost čerpat některé z členských výhod, jejichž výčet je aktualizován na webu: www.n-vcelari.cz/vyhody
Ti z Vás, kteří nejsou členy PSNV-CZ, ale mají o členství zájem, se mohou na tomto webu také elektronicky zaregistrovat. Přímá adresa pro registraci je zde: www.n-vcelari.cz/registrace
Pokud se stalo, že jste se již pokoušeli registrovat a nepřišla Vám do Vaší e-mailové schránky přihláška, pak registrace neproběhla korektně (např. nesprávným uvedením některého z údajů). Pokud Vám do 24 hodin není doručen žádný potvrzující e-mail, pak neváhejte vyzkoušet registraci znovu.
V případě jakéhokoli případného problému s registrací mě prosím kontaktujte, nejlépe e-mailem.
Lukáš Matela
jednatel PSNV-CZ
 

číst článek


Jednoduchost výroby úlů i samotného včelaření nás přivedla k úlu Langstroth

Leopold Matela

2005/4/10

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Nové www stránky PSNV-CZ

Leopold Matela

2007/6/10

Rádi bychom vás informovali o chystané změně internetových stránek www.n-vcelari.cz. Stávající stránky, stejně jako časopis Moderní včelař, vznikaly na základě dobrovolnosti a nadšení jednotlivců (členů a příznivců PSNV-CZ). Stránky jistě obohatily informovanost široké včelařské veřejnosti se zájmem o pokrokové způsoby včelaření s využitím všech nám dostupných poznatků. Bylo zde uveřejněno mnoho vynikajících článků týkajících se zejména nízkonástavkového včelaření a bylo využito mnoho informačních zdrojů. Za všechny bych uvedl výborné překlady i původní články dnes již zesnulého prvního předsedy PSNV-CZ Jindřicha Boháče, ale i mnoho dalších příspěvků a poznatků jiných autorů. Do nových připravovaných stránek bude tento „zlatý fond PSNV“ samozřejmě zakomponován.

číst článek


Založení svazu včelařských spolků

Leopold Matela

2016/2/54

26. února 2016 došlo v Nasavrkách v rámci Valné hromady Asociace profesionálních včelařů, z. s., (APV), k jejímu setkání s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s.  Za PSNV-CZ se jednání zúčastnili předseda RNDr. Leopold Matela a místopředseda Radomír Hykl. Valné hromady APV se mimo jiných zúčastnili: zástupce MZe Ing. Petr Krejčík a kolegové ze Slovenska, Ing. Tibor Jókay a Rostislav Umysa.

číst článek


Je kyselina šťavelová nový přípravek k tlumení varroózy?

Leopold Matela

2016/2/54

Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Nikoliv. V odpovědi budu citovat včelařskou výzkumnici, světově známou Marlu Spivak z univerzity v Minnesotě: „Ačkoliv je naší EPA (Agentura federální vlády USA pro životní prostředí, pozn. autora) kyselina šťavelová nyní povolena, je v Kanadě používaná už od roku 2010 a v Evropě více než 20 let.“  

číst článek


Včelaři se dohodli na „spolku spolků“

Leopold Matela

2016/5/4

Včelařskou současnost charakterizují snahy o dosažení pozitivních změn v oboru. Aktivní včelaři mají zájem navázat na tradice svých předků. V minulosti již vznikly a také v současnosti vznikají samostatné spolky, sdružující včelaře jak podle oblastí včelaření, tak podle zájmových včelařských specializací. Stávající spolek, počtem členů většinový a centrálně řízený, se všemi svými problémy a stagnujícími podmínkami pro činnost, jak se zdá, současným požadavkům a potřebám nevyhovuje.

číst článek


Glosa k veterinárnímu zákonu

Leopold Matela

2017/11/44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ se stala dle platné legislativní úpravy připomínkovým místem Ministerstva zemědělství (Legislativní pravidla vlády). Skoro se nám chtělo zajásat. Konečně budeme mít možnost navrhovat a komentovat znění novelizace a tvorbu některých právních úprav týkajících se včelařství.

číst článek


Stanovisko PSNV-CZ k problematice rozporu Metodiky kontroly zdraví a důsledků registrace nových veterinárních léčivých přípravků s účinnou látkou kyselinou šťavelovou

Leopold Matela

2017/7/44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., odeslala Státní veterinární správě 13. června 2017 níže uvedené stanovisko, iniciované jednáním na téma Mor včelího plodu, které mělo následný den proběhnout v Praze. Na toto jednání byla PSNV-CZ, z. s., Státní veterinární správou pozvána, ale bohužel se ho nikdo nemohl zúčastnit. S vědomím důležitosti této schůzky zaslala PSNV-CZ dopis, který zároveň kromě SVS adresovala též Ministerstvu zemědělství ČR a jako otevřený dokument ho též poskytla Modernímu včelaři.

číst článek


Ombudsman se neshoduje s MZe na dotaci 1.D

Lukáš Matela

2014/4/5

Dotace 1.D

Řadu let se plošně národní dotace 1.D včelařům vyplácí a její smysl je v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů [1] (dále jen Zásady) definován jako „zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin“. Každoročně od konce srpna začíná frmol se sbíráním formulářů a vypisováním údajů.

Od roku 2012 je v Zásadách uvedena podmínka poskytnutí dotace:

Podmínkou pro poskytnuti dotace je umožněni komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s.

Tato podmínka mě zarazila a začal jsem přemýšlet o tom, zda je takováto podmínka vůbec možná.

číst článek


Editorial 5/2011

Leopold Matela

2011/5/132

Vážení čtenáři, nastává období klidu na včelnicích či ve včelínech. Je zřejmé, že v současnosti je základním problémem zdravotního stavu včel nákazová situace v kleštíkovosti (varroóze). Nechci tím podcenit mor včelího plodu a nosematózu, jejiž původcem mimo již známé Nosemy apis může být nově i daleko agresivnější Nosema ceranae. Tato onemocnění jsou samozřejmě rovněž velmi závažná a vedou jak ke ztrátám včelstev, tak i k šíření nákazy.

číst článek


Editorial 2/2012

Lukáš Matela

2012/2/40

Vážení čtenáři,

tento úvodník jsem sepsal při návratu z brněnské zemědělské výstavy Techagro, kde samozřejmě nechyběla ani část včelařská. Brněnští organizátoři jí ve svém volném čase věnují velké úsilí a tentokrát jim byl vyčleněn pro včelaření dosud největší výstavní pavilon. Účast vystavovatelů byla velmi slušná a organizátorům patří velký dík.

číst článek


Vylepšujeme Varroamonitoring systém


Použití organických kyselin ve včelařství

Leopold Matela

2020/6/11

 Ve svém příspěvku se autor věnuje praktickým poznatkům použití organických kyselin ve včelařství. Současná zootechnika včelařství využívá v nemalé míře organické kyseliny při zvládání napadení včel varroózou. Dnes je více než zřejmé, že jakékoliv opatření s využitím chemických látek či fyzikálních principů (termoošetření, ošetření např. ultrazvukem) je z dlouhodobého hlediska rozporuplné s ohledem na stále se opakující kolapsy včelstev i přes neustále razantnější a častější zásahy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Co se včelaři přihodí, když chce lepší snůšku v okolí

Lukáš Matela

2019/5/14

Když člověk pár let včelaří, všimne si rozdílu mezi jednotlivými roky, rozdílu v chutích medu, rozdílu v potřebě doplňování zimních zásob, rozdílu ve zdravotním stavu včelstev. Pátrá-li po příčinách, nabízejí se snůškové poměry jako podstatný faktor včelaření. Zlepšit je může výsadba stromů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak biotechnologicky na květnaté louky

Lukáš Matela

2019/6/36

Osud je nevyzpytatelný. Jako nová Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slezské odrůdy jsme se dostali k zdánlivě včelařsky méně významné problematice, nakonec však s potenciálně velkým dopadem pro pestřejší a bohatší včelí pastvu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit