Ekologie chovu včel

Antonín Přidal

5/2016, strana 38

Nakladatel Pavel Mervart vydal sborník přednášek z odborné konference Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z. s., z roku 2015 pod názvem Ekologie chovu včel.

 

Kniha (ISBN: 978-80-7465-215-8) prohlubuje teoretické znalosti života včel. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze. Vstupní kapitoly o opatovi a vědci Mendelovi a významu environmentální etiky jsou klíčové k pochopení toho, co všechny dílčí „eko-včelařské“ problémy spojuje. Kniha se dále zaobírá aktuálními otázkami v oblasti biologie a chovu včel, specifických účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin také ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Protože nejdůležitější je vždy komplexní chápání biologie, pojednává sborník o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených.

Kniha je dokladem toho, jak se v posledních desetiletích významně prohloubily znalosti v oboru apidologie jak v České republice, tak na Slovensku.

http://www.msvv.cz/