Nové partnerství včelařských skupin v EU

Tisková zpráva EU

7/2017, strana 7

Včelaři, vědci, politici a další kompetentní skupiny hodlají založit Evropské partnerství pro včely, které by mělo přinést změnu ve způsobu vyhodnocování zdraví včel. Tento závazek se stal hlavním výstupem vědecké konference, jež se konala 26. června 2017 v Bruselu pod názvem „Vzhůru k Evropskému partnerství pro včely“ a které se zúčastnilo na 120 delegátů z vědeckých kruhů, evropských úřadů, výzkumníků, včelařů, farmářů a neziskových organizací.

Ochota spolupracovat

Simon More, předseda Pracovní skupiny pro rizika hrozící včelám Evropské společnosti pro bezpečné potraviny (EFSA MUST-B), řekl: „Jasným tématem dnešního setkání je ochota všech zúčastněných vzájemně spolupracovat. Naše cesta vpřed je jasná: EFSA zprostředkuje založení skupiny, která dá vzniknout Evropskému partnerství pro včely. Bude však zapotřebí daleko více jednání, aby se toto společenství stalo vlivným a reprezentativním. Cílem je partnerství zainteresovaných osob pro zainteresované osoby, založené na vzájemné důvěře. To je jediná cesta, jak lze uspět.“

 

Lepší vyhodnocování zdravotního stavu včel

Hlavním tématem setkání konaného v rámci každoročního Týdne včel a opylování pod záštitou Evropského parlamentu bylo zlepšení sběru a sdílení dat o včelách.

Mariva Gabriel Mep, předsedkyně Pracovní skupiny pro apikulturu a zdraví včel při Evropském parlamentu, řekla úvodem: „Duchem Včelího týdne je vždy apel na hlubší spolupráci mezi sektory na všech úrovních. Přítomnost tolika zainteresovaných osob a expertů je povzbuzující. Vaše úsilí a hodnotné přednášky rozhodně přispějí k úspěchu této akce. Nicméně naše cíle musí přesáhnout Včelí týden. Podstatné je, aby včelaři, vědci, neziskové organizace, výrobci, farmáři a veterináři společně s evropskými institucemi dlouhodobě pokračovali ve snaze zlepšit sdílení dat a jejich zpracování, utužili spolupráci, a tím umožnili lepší vyhodnocování zdravotního stavu včel v Evropské unii.“

Dále dodala, že práce EFSA v oblasti zdraví včel a její víceoborová odbornost jsou významnou hodnotou pro řízení tohoto projektu. EFSA pořádala toto setkání spolu s Asociací farmářů (COPA-COGECA), Evropskou asociací profesionálních včelařů (EPBA), společností Bee Life a Evropskou asociací pro ochranu úrody (European Crop Protection Association).