Články Autora Tisková zpráva EU

Vynulovat

Mohou včely tvořit umění?

Milan Kreuzzieger

2022/9/42

Od roku 2008 probíhá bienále současného umění ve veřejném prostoru města Brna. Původně mělo název Sochy v ulicích, ale později se název změnil na mezinárodní označení Brno Art Open. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Diagnostická dna – konstrukční výkresy

Heinz Neumann, ROBERT Löffler

2008/1/0

Mezi první plánky pravidelné přílohy MV jsme zařadili diagnostické dno, které navrhla a několik let testovala Pracovní společnost nástavkových včelařů v Německu. Jedná se o celoplošně zasíťované dno ve dvou výrobních variantách – pro dílnu vybavenou okružní pilou a frézou a pro dílnu, kde je pouze okružní pila. Rozměry konstrukce dna odpovídají vnějšímu půdorysu Langstrothova úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Výukové materiály pro žáky 1. stupně základních škol na téma Význam včely medonosné

Pavel Neuberger

2018/1/36

Vládní strategii v oblasti vzdělávání formuluje Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Usnesení vlády č. 538, 2014). Jednotlivé rámce pro dílčí etapy vzdělávání formuluje doplněný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který vstoupil v platnost 1. 9. 2012. V jeho rámci je téma včela medonosná nejčastěji zařazováno do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, a to konkrétně do vzdělávacího oboru Přírodopis.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přehled využitelných krmiv pro zimování včelstev

Bienen-Journal Deutsches

2017/6/6

Německý spolkový časopis Deutsches Bienen-Journal přinesl v roce 2014 na svých stránkách přehled krmiv pro zimování včelstev. S laskavým svolením vydavatele si vám jej dovolujeme nabídnout jako téma červnového čísla Moderního včelaře. Na jednom místě se dozvíte o kladech a záporech jednotlivých způsobů doplnění zásob. Svou roli hraje rovněž cena cukru, invertu a medu. Protože dnes není v České republice jednotná a liší se nejen podle výrobců, prodejců, ale i v čase, neuvádíme ji v českých korunách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nové partnerství včelařských skupin v EU

Tisková zpráva EU

2017/7/7

Včelaři, vědci, politici a další kompetentní skupiny hodlají založit Evropské partnerství pro včely, které by mělo přinést změnu ve způsobu vyhodnocování zdraví včel. Tento závazek se stal hlavním výstupem vědecké konference, jež se konala 26. června 2017 v Bruselu pod názvem „Vzhůru k Evropskému partnerství pro včely“ a které se zúčastnilo na 120 delegátů z vědeckých kruhů, evropských úřadů, výzkumníků, včelařů, farmářů a neziskových organizací.

číst článek