Inteligence včel aneb jak myslí, plánují, cítí a co se z toho můžeme naučit

Alena Machová

7/2017, strana 43

Myslíte si, že už dobře znáte své včely? Nakladatelství Knaus Verlag München označuje tuto knihu jako celoživotní dílo významného odborníka na výzkum včel. Profesor Randolf Menzel zkoumá včely více než 50 let. Jako zoolog a neurobiolog se zabývá především „živočišnou“ inteligencí včel.

Společně se spisovatelem Matthiasem Eckoldtem napsal knihu o struktuře mozku včel, o sedmi smyslech včel a jejich mimořádné paměťové výkonnosti. Čtenář se mimo jiné velice detailně dozví, jak včely vnímají okolní prostředí. Autoři se zabývají etickými aspekty zacházení se zkoumanými včelami a kladou si otázku, zda přitom včely pociťují bolest. V závěru knihy se otevřeně vyjadřují ke spolupráci s průmyslovou výrobou při zkoumání nervových jedů používaných při ochraně rostlin. Lze tak nahlédnout do kuriózního jednání velkých farmaceutických koncernů a uvědomit si důležitost nezávislosti vědy na průmyslu. Kniha vyšla v roce 2016 v Německu a zatím je dostupná jen v německém jazyce. Čeští včelaři by jistě přivítali její překlad.