Články Autora Alena Machová

Vynulovat

Izolace úlu a změna klimatu

Alena Machová, Pavel Mach

2023/11/16

S rostoucími teplotami se kvůli klimatickým změnám zkracují bezplodé fáze včelstva, což zvyšuje spotřebu krmiva a ohrožuje zdraví včel. Proto už nelze považovat silnou tepelnou izolaci úlů za žádoucí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Košnice v Německu

Alena Machová

2023/10/12

Košnice se používaly jako obydlí pro včely zejména v severním Německu. Nejprve se pletly z proutí a později ze slámy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv klimatu na provozní metody a výskyt parazitů

Alena Machová

2023/7/26

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Klimatický systém se měnícím podmínkám přizpůsobuje zejména formou globálního oteplování. Důsledky pocítí řada oborů, včelařství nevyjímaje.

Foto CSIRO, CC BY 3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Proč krmíme invertem

Alena Machová, Pavel Mach

2023/6/7

Správný výběr krmiva pro včely je důležitý, protože v různých fázích vývoje jsou potřebné různé živiny: při vývoji z vajíčka na hmyz hrají ústřední roli proteiny. U plně vyvinutých včel (dělnic, matek a trubců) má naopak velký význam dodávka energie ze sacharidů. Jakou formou je dodat?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dopady změny klimatu na včely– část II

Alena Machová

2023/5/22

Klimatické změny, kterých jsme celosvětově svědky, se významně odráží na zdrojích včelí pastvy. Týká se to jak bylin, tak lesů, které jsou spojeny s producenty medovice. Článek se zabývá podrobně jednotlivými fenomény měnícími snůšku.zm

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a včelaření v Bhútánu

Eva Machová

2023/3/32

Vloni se mi naskytla příležitost žít téměř tři měsíce v Bhútánu, většinou v oblasti Bumthang, kde se včelaří nad 2 500 m n. m. V článku shrnuji, co se mi podařilo zjistit jak od místních včelařů, tak z mála dostupných literárních zdrojů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařské vzdělávání v Německu

Alena Machová

2023/3/14

V současné době je v Německu více než 150 000 včelařů1 a s rostoucím zájmem zejména o hobby včelařství jejich počet neustále roste. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov matek pomocí systému Jenter

Alena Machová, Pavel Mach

2022/5/14

Existuje mnoho metod a způsobů chovu matek. Každý včelař si může vybrat variantu, která se mu jeví jako nejvhodnější. V článku popisujeme použití systému Jenter.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kyselina šťavelová a německé zkušenosti

Alena Machová, Pavel Mach

2021/10/26

Autoři seznamují s německými a švýcarskými kladnými a zápornými zkušenostmi s aplikací kyseliny šťavelové pokapem, postřikem a odparem jak při zimním, tak letním ošetření včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vcelařit jinak

Alena Machová, Pavel Mach

2021/8/19

Včelařství Fischermühle a spolek Mellifera e. V. jsou známé jako kolébka ekologického včelaření v Německu. Fischermühle leží na kraji Černého lesa (Schwarzwald) ve Švábských Albách (Schwäbische Alb) v údolí řeky Neckar uprostřed přírody. To je velmi důležité, protože se jedná o včelaření blízké přírodě. Oba subjekty jsme vám představili v Moderním včelaři 2/2020, str. 17–21. Při letošní návštěvě jsme se s několika dotazy obrátili na Dipl. Ing. Norberta Poeplau a Dr. Johannese Wirze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přehled mezinárodních včelařských akcí ohlášených na rok 2022

Alena Machová

2022/1/6

Přehled zahrnuje významné včelařské události v Evropě v roce 2022.

číst článek


Úl zvaný sluneční

Alena Machová

2022/3/22

„Musíte se podívat, jak včely přilétají z okolí do příletového trychtýře, aby uložily do koše nektar a pyl, a pak zase vzlétly do dálky”. Tak hovořil sochař Günther Mancke (1925–2020) o Weissenseifenském1 závěsném koši neboli slunečním úlu (sun hive). Toto zvláštní obydlí, které navrhl a vytvořil, se vyznačuje jedinečným tvarem. Pro porozumění se nejdříve vraťme do minulosti...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Cesta k rolovaným svíčkám

Zuzana Hrdinová, Alena Machová

2022/12/8

Svíčky se mohou vyrábět téměř ze všech vosků. Většina se jich vyrábí z vosků syntetických a polosyntetických, ale své místo mají také vosky přírodní. Důležitou roli má včelí vosk, přestože je nejdražší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Evropský trh s medem

Alena Machová

2022/11/22

Na začátku letošního roku, ještě před vypuknutím války na Ukrajině, uveřejnil německý časopis Bienen-Journal zajímavý článek o evropském trhu s medem. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov včel podle Demeter

Alena Machová

2023/1/10

Podle německého spolku Mellifera e. V. je včelaření vstřícné ke včelám založeno na konstatování, že včelstvo včetně svých plástů je organismus a respektuje ho jako celek, a to na základě názorů Rudolfa Steinera a Ferdinanda Gerstunga. Důsledkem je zejména zachování integrity plodiště, přirozená stavba plástů a rozmnožování rojením. Náš článek vás seznámí ještě s dalšími aspekty chovu včel vstřícného ke včelám, především podle zásad Demeter.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní včelařské akce v roce 2023

Alena Machová

2023/1/7

Mezinárodní včelařské události v roce 2023.

číst článek


Falešný vosk a nestabilní mezistěny

Alena Machová

2023/1/23

Včelí vosk je cenná surovina, a tak se stejně jako med falšuje. Pro včelaře a včely to má ale negativní důsledky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


PIN test pomocí „výmarského jehlového razítka“

Alena Machová

2022/10/18

V Moderním včelaři1 jsme již několikrát publikovali metodu testování včelstev na VSH metodou PIN testu. Dokonce šablona pro vymezení 100 buněk na zavíčkovaném plodovém plástu byla již dvakrát v Moderním včelaři přílohou. Vždy se však jednalo o manuální propichování plodu „buňky po buňce“. Němečtí včelaři nyní mají k dispozici jehlové razítko, kterým najednou propíchnou 50 zavíčkovaných plodových buněk. Toto výmarské jehlové razítko (obr. 1) umožní rychle a snadno posoudit hygienické chování včelstva (VSH). 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová evropská norma pro veterinární léčiva ovlivňuje včelaře

Alena Machová

2022/9/24

Dne 28. ledna 2022 vstoupila v platnost nová právní norma týkající se veterinárních léčivých přípravků, která je relevantní i pro včelařství. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. 12. 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP).1 Nařízení (EU) 2019/6 se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaření v časech koronaviru

Alena Machová

2020/12/16

Pandemie onemocnění koronaviru neboli covid-19 postupuje. Evropa se v průběhu letošního roku stala jejím epicentrem. Podle evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) se nakazilo přes deset milionů lidí. Skončila normálnost. Každý kontinent a každá země se k boji s pandemií staví jinak. Problémy kvůli onemocnění COVID-19 se projevují také ve včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.