Společné jednání včelařských spolků

Vojtěch Hajný

7/2017, strana 45

Dne 28. 5. 2018 proběhlo v Praze společné jednání včelařských spolků na téma LPIS. Zástupci včelařských spolků se shodli na společném postupu při oznamovací povinnosti zemědělců vůči včelařům a údajům v LPIS následovně a toto budou společně prezentovat svým spolkům. 

Toto společné stanovisko včelařů ČR dostane Ministerstvo zemědělství jako závazný požadavek ke změně legislativy rostlinolékařského zákona. Obsahuje tyto body:

  1. Zemědělský subjekt má za povinnost zaznamenat do aplikace eagri.cz aplikace

přípravků na ochranu rostlin (POR) minimálně 7 dní před aplikací. Aplikaci může změnit (zrušit) maximálně 24 hodin před nahlášeným datem. Následná aplikace bude minimálně 48 hodin od zrušení (změny).

  1. Zneviditelnění stanovišť ve veřejné aplikaci LPIS, viditelnost stanoviště jen pro přihlášené, a to zemědělský subjekt 5 km od hranice dílu půdního bloku (DPB) a pro registrované včelaře 5 km od jejich stanoviště včel. U zveřejněného stanoviště v LPIS uvést číslo stanoviště a jméno včelaře.
  2. Zautomatizovat zasílání hlášení o aplikaci POR z eagri.cz na e-mail včelaře, který má zadaný v centrální evidenci v okruhu 5 km od zapsané aplikace POR ve formátu den/zadání aplikace/datum provedení aplikace/číslo DPB s čtvercem/prostředek POR/ jméno zemědělce/e-mail/telefonní číslo. V případě změny aplikace, aby na uvedený kontakt přišlo změnové hlášení aplikace POR. Přidání možnosti v aplikaci eagri.cz v zasílání novinek možnost zrušit, či upravit zasílání hlášení o POR.