Bee Week 2018

Jaroslav Bajko

8/2018, strana 8

Od roku 2012 se na půdě Evropského parlamentu v Bruselu každoročně pořádá Evropský týden včel a opylování (Bee Week 20181). Letošní hlavní sympózium, organizované europoslancem Michelem Dantinem, se uskutečnilo 26.–28. 6. a tematicky se zaměřilo na otázku „Jak je současná zemědělská komunita připravena chránit včely?“.

Společně se setkávali členové parlamentu, zástupci evropských institucí a neziskových organizaci, včelaři, farmáři a výrobci, vědci, veterinární lékaři a další občané. Náplní setkání byla prezentace návrhů a postojů účastníků, jednání s orgány veřejné správy v otázkách udržitelnějšího včelaření a klíčové služby opylování a jejích důsledků na ekosystém, biodiverzitu, zemědělskou produkci a potravinovou bezpečnost.

Letošní ročník2 připomněl původní víceoborový přístup k celosvětovým úhynům včel a zdůraznil dialog a vzájemný respekt mezi všemi zainteresovanými stranami. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA3) posílil svoje postavení a oficiálně se stal koordinačním orgánem v záležitostech zdraví včel na evropské úrovni. Úřad prezentoval své výsledky ve formě zřízení diskuzní skupiny EU Bee Partnership4. Jejím záměrem je zlepšit sběr, správu a sdílení informací pro posouzení zdravotního stavu opylovatelů v Evropské unii.

Někteří včelaři se vyjádřili skepticky k technokratickým přístupům (biologické inženýrství, klimatické modelování, precizní zemědělství a další), které jsou prezentovány jako součást řešení.

Francesco Panella, prezident neziskové organizace BeeLife5, vyjádřil obavy včelařů z přešlechtění plodin slovy: „Dnes květy již netvoří ani nektar, ani pyl. Pěstujeme na polích přízraky rostlin.“ Shoda panuje v tom, že je zapotřebí rozlišit, které technické inovace přispějí k řešení, a zhodnotit jejich dopad nejen na opylovatele, ale na celý ekosystém.

Diskutující vyjádřili potřebu navrátit určité lokality zpět přírodě. Komisař Karmenu Vella (Námořní záležitosti a rybolov) poznamenal, že intenzivní zemědělství a pesticidy představují stresovou zátěž pro všechny opylovatele, a přislíbil, že nová Společná zemědělská politika (SZP) uzná potřebu přirozených prostředí pro opylovatele.

Stefan Leiner (vedoucí Oddělení pro biodiverzitu) jmenoval hlavní priority komise: zastavit degradaci půd, úbytek opylovatelů a přirozeného prostředí. K dosažení souvisejících cílů mají pomoci opatření v nové Společné zemědělské politice, jako jsou integrovaná ochrana proti škůdcům, alternativy k pesticidům a další.

Komisař Phil Hogan (Zemědělství a rozvoj venkova) připomenul, že mezinárodní úsilí na ochranu opylovatelů bude zohledněno v nové Společné zemědělské politice zintenzivněním školicích a poradenských služeb, zavedením investičních programů a spoluprací, podporou extenzivních zemědělských modelů a adaptačními opatřeními na klimatické změny. Dále zmínil, že zákaz neonikotinoidů vstoupí v platnost koncem roku 2018. Celkový evropský rozpočet pro včelařské programy by měl být navýšen z 36 na 60 miliard.

Jens Schaps (DG AGRI) zmínil úsilí komise o zvyšování kvality včelích produktů na trhu, zastavení falšování medu, např. ve formě revize pravidel etiketování medu, a podporu iniciativ pro zavádění medu do škol.

 

Poznámky:

  1. http://www.beeweek.eu, https://twitter.com/EUBeeWeek
  2. https://www.bee-life.eu/single-post/2018/07/03/Overview-of-the-Bee-Week-2018
  3. http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180626-0
  4. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1423
  5. https://www.bee-life.eu