Bee Award 2018

Jaroslav Bajko

8/2018, strana 8

Evropská organizace vlastníků půdy (ELO1) společně s Asociací pro inovace a vývoj zemědělských strojů (CEMA-AGRI2) vyhlašují od roku 2014 každoročně Evropskou cenu včel (The European Bee Award). Má motivovat nové přístupy k zemědělství, které prospívají všem opylovatelům a tím celkové přírodní rozmanitosti. Letošní uzávěrka pro přihlašování projektů byla 14. srpna3. Pokud jste termín nestihli, je přesto dobré vědět o soutěži více. Můžete se totiž připravit na rok 2019.

 

Cenu může získat zemědělský podnikatel, vlastník půdy, výzkumná instituce nebo univerzita, soukromá i veřejná organizace. Je udělovaná ve třech kategoriích: Péče o zemědělskou půdu (4 000 €), Aplikace inovativních technologických řešení (4 000 €), Speciální ocenění porotou (diplom).

Do první kategorie se řadí projekty, které v rámci péče o zemědělskou půdu vedou k ochraně a podpoře opylovatelů v krajině s převahou zemědělských ploch. Cena bude udělena za postup, který pomůže vytvořit vhodné životní podmínky pro včely a další opylovatele, podpoří jejich přítomnost v kulturních plodinách a zvýší tak celkovou rozmanitost.

Druhá kategorie je vyhrazena pro inovační projekty technologických řešení, které zmírňují negativní dopady zemědělských postupů na opylovatele. Letos se porota zaměří na technologická řešení poskytující ochranu opylovatelům při aplikaci látek na ochranu rostlin nebo během sklizně.

Novou kategorií proti minulým ročníkům je ocenění excelentních projektů malého měřítka, farem nebo iniciativ.

 

Příklady projektů splňujících kritéria pro ocenění:

  • Nový postup pěstování plodin, který je prospěšný jak včele medonosné, tak samotářským včelám a čmelákům.
  • Nové způsoby péče o nezemědělské plochy, které zvýší dostupnost zdrojů nektaru a pylu pro opylovatele.
  • Inovace v integrované ochraně před škůdci, které užívají moderní technologie ke snížení škodlivých účinků na opylovatele.
  • Nové technické vybavení, které zmírňuje negativní dopad zemědělských operací (např. postřiků) na včely a další opylovatele.

Porota uvítá nové a inovativní myšlenky, které vedou k ochraně včel a dalších opylovatelů. Dále škálovatelné projekty, efektivní technologická řešení a postupy, které zvýší celkovou přírodní rozmanitost v krajině s převahou zemědělských ploch.

 

Poznámky:

  1. www.elo.org
  2. www.cema-agri.org
  3. www.europeanlandowners.org/awards/bee-award