Otázka a odpověď v evropském parlamentu k neonikotinoidům

Jaroslav Bajko

8/2018, strana 9

Evropská komise se na svých jednáních dotýká včelařství nejen přímo při diskusích k tomuto oboru, ale také v souvztažnosti k jiným oblastem. Přinášíme výsek diskuse k zákazu neonikotinoidů v souvislosti s praxí malých zemědělských podniků:

„Evropská unie již v roce 2017 navrhla zákaz používání tří toxických neonikotinoidů (imidaklopridu, klothianidinu and thiamethoxamu) v evropském zemědělství na základě zjištění nevratných poškození včelařského sektoru až do té míry, kdy mnoho malých a středních podniků bylo přinuceno ukončit svou činnost (např. na Kypru, v Řecku). Je si komise vědoma poškození a dopadů na včelařský sektor? Zamýšlí Komise projednat možnost kompenzace pro včelaře, kterým vznikla ztráta nebo jejichž podniky byly uzavřeny z důvodů použití těchto konkrétních insekticidů?“

 

Odpověd Phila Hogana jménem Evropské komise:

„Komise si je vědoma toho, že pesticidy byly identifikovány jako jeden z více faktorů, které mohou být zodpovědné za pokles počtu včelstev. Mezi další faktory patří však škůdci včel, jiné patogeny, nedostatek veterinárních léčiv nebo jejich nesprávné používání, způsob vedení včelstev, nedostatek přirozených lokalit se zdroji snůšky a klimatické změny. Pokles je tak mnohostranný fenomén, že není možné vyčíslit jednotlivé podíly zmíněných příčin, které vedly k poškození včelařského podniku.

Evropská unie podporuje evropské včelařské odvětví v rámci Společné zemědělské politiky, zejména prostřednictvím národních včelařských programů⁕. Členské státy mohou jejich prostřednictvím podpořit včelaře opatřeními, která zahrnují obnovu ztracených včelstev. Je v kompetenci autorit jednotlivých států, aby v tomto ohledu vyřídily žádosti včelařů. Komise zatím nedostala informaci, že by se náhrada měla poskytovat z důvodů úhynů včel nebo celých včelstev, které byly zapříčiněny insekticidy.“

 

Pozn.: Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007, Article 55, OJ L 347, 20.12.2013.