Významné ocenění k 100. výročí Mendelovy univerzity

- redakce

9/2019, strana 42

Mendelova univerzita v Brně se rozhodla při příležitosti oslav 100. výročí od svého založení ocenit v jednotlivých oborech, které reprezentuje, klíčové odborníky.

Pro tento slavnostní účel speciálně emitovala kolekci medailí. Čestnou medaili obdržel za celoživotní obětavou odbornou práci v chovu a zejména šlechtění a plemenitbě včely medonosné Ing. Květoslav Čermák, CSc. Na dnešní Mendelově univerzitě absolvoval graduálně zootechniku a postgraduálně aspiranturu na zootechnice, kterou dokončil v roce 1988. Působil ve výzkumných ústavech včelařských nejdříve na Slovensku a poté v České republice. Nyní provozuje soukromou včelařskou šlechtitelskou stanici v Petrušově. Jím vyšlechtěný kmen včely medonosné Vigor® má cenné chovatelské vlastnosti, pro které je vyhledáván i v zahraničí. Květoslav Čermák svou alma mater viridis po celý svůj život vzorně reprezentuje nejen jako špičkový pracovník v oboru. Univerzita mu tak uděleným oceněním projevila uznání a uctivé poděkování za přínos pro rozvoj oboru.

Čestnou medaili Mendelovy univerzity převzal Ing. Květoslav Čermák, CSc., z rukou vedoucího včelařského pracoviště Mendelovy univerzity doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D. ,dne 19. 7. 2019 během odborného programu festivalu Mendel je včelař v Mendelově muzeu v Brně. Ing. Květoslav Čermák, CSc., je členem redakční rady Moderního včelaře. Je nám proto ctí přidat svou gratulaci.

Čestnou medaili Mendelovy univerzity převzal Ing. Květoslav Čermák, CSc., (vlevo) z rukou vedoucího včelařského pracoviště Mendelovy univerzity doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D., dne 19. 7. 2019 během odborného programu festivalu Mendel je včelař v Mendelově muzeu v Brně.