COLOSS: Nahlédněte do letošních výsledků a snadno si zobrazte, co vás zajímá

Jiří Danihlík, Jan Brus

7/2020, strana 23

Na webu www.coloss.cz mohou čtenáři navštívit stránku s mapami zavčelení, ztrátami včelstev v jednotlivých letech, přečíst si články s výsledky, seznámit se s novinkami.

 

Kdo má facebookový účet, může sledovat stránku COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR, kam vkládáme aktuality z řešení projektu, z vědy a další zajímavosti.

Náš kolega Jakub Kaplan se před dvěma lety vrhnul do přípravy interaktivní stránky www.coloss.cz/story, kde se návštěvník seznámí s hlavními cíli, přínosy a výsledky projektu v interaktivní podobě, tzv. story telling.

Každoročně zveřejněný dotazník obsahuje kolem 30 otázek, které na sebe různě navazují nebo rozšiřují základní informace o další pozorování. Databáze odpovědí tak umožňuje mnohočetné porovnání různých faktorů – ztrát včelstev v okresech, krajích, druhy vytočeného medu, vliv loupeží a mnoho dalšího.

 

Aplikace Flourish

Vizualizovat výsledky ve formě běžných statických grafů je samozřejmě možné, počet grafů však v podstatě odpovídá počtu různých kombinací faktorů, na které se chce uživatel výsledků zaměřit. Jedná se proto o vysoký počet grafů. Také věříme, že by respondenti a další zájemci nahlédli do dat po svém. Přemýšleli jsme a hledali možné cesty, které by mohly být prospěšné více než pouhé zveřejnění dat v tabulce excelovského typu.

Získaná anonymizovaná data jsme proto nahráli do aplikace Flourish. Na vytvořenou vizualizaci se lze dostat snadno přes odkaz zveřejněný na stránkách www.coloss.cz. Samotná tvorba vizualizace výsledků je pak už na uživateli, přičemž ovládání celé vizualizace není nic složitého.

 

Ovládání aplikace

V pravém dolním rohu aplikace Flourish se nachází nabídkové okno. V nabídce si lze nastavit parametr, podle kterého se budou data shlukovat, např. kraje. Jednotlivá pozorování jsou zvýrazněna kolečky, jejichž barva může vyjadřovat další parametr, např. druh vytočeného medu. Velikost kolečka kvantifikuje ztráty včelstev, počet stanovišť nebo počet zazimovaných včelstev. A aby toho nebylo málo, tak lze body rozdělit ještě na základě dalšího parametru, např. poslední významné snůšky. Graf se mění okamžitě po změně faktoru, není tak potřeba nic dalšího nastavovat nebo komplikovaně filtrovat data z databáze.

Tímto způsobem si uživatel může zkoušet a porovnávat všemožné kombinace faktorů, které ho zajímají. Grafická vizualizace je popisnou statistikou, přičemž hodnoty faktorů jsou zobrazeny dle rozdělení nebo barev a míra faktoru je zobrazena velikostí kolečka.

 

Další perspektiva

Aplikaci Flourish letos zkoušíme poprvé. Cílem je přinést včelařům či dalším zájemcům výsledky s možností vlastního vyhodnocení a porovnání. Pokud se aplikace osvědčí, dále rozpracujeme nahlížení do databáze s přímou vizualizací. Všichni zájemci jsou tedy zváni, aby si aplikaci vyzkoušeli a napsali nám i zpětnou vazbu na monitoring.vcely@gmail.com.

Vizualizace výsledků na základě rozdělení odpovědí dle krajů. Barva kolečka vyjadřuje druh vytočeného medu a velikost počet zazimovaných včelstev.