Vzestupný trend napadení včelstev V. d.

Zdeněk Klíma

4/2009, strana 112

Na základě informací získaných pomocí Varroamonitoring systému (VMS) od aktivních včelařů lze, podle dosavadního průběhu letošní sezóny, usuzovat na vzestupný trend míry napadení včelstvech v mnoha oblastech v porovnání s loňským rokem. Na tomto jevu se podílí celá řada faktorů, kterým se i díky VMS snažíme alespoň částečně porozumět.

Podle názoru Ing. Leoše Dvorského byl velice vlhký červenec a dva předchozí měsíce významnými faktory pro množení roztočů, a pokud bude stejný průběh počasí i v podletí, mohla by situace ještě více gradovat.Vzestupný trend se v nejbližší době dá očekávat i vlivem případných loupeží, zejména oslabených včelstev. Neméně důležitá je jeho poznámka, že toto vlhké počasí také svědčí rozvoji Nosema apis i Nosema ceranae, která u nás byla již diagnostikována a o její patogenitě toho v porovnání s Nosema apis příliš nevíme. I proto bude pro letošní rok velmi vhodným ošetřením kyselina mravenčí, především při použití dlouhodobých odpařovačů, neboť kyselina mravenčí vykazuje terapeutický efekt kromě roztočů Varroa destructor a zvápenatění plodu i na původce nosematózy včel.

Kdo pravidelně monitoruje, určitě potvrdí, že se nacházíme právě v období strmého nárůstu spadu samiček kleštíka včelího na podložkách, resp. populace kleštíka v úlech strmě stoupá.Vše je relativní: Tam kde byla na podložkách nula, zaznamenáváme na začátku srpna denní spad v hodnotách 0,5 až 1 samička/den. U včelstev, kde byl spad konstantní nebo mírně narůstal do hodnot 10 samiček na den, najednou hodnoty vyskočily na 30, 50 i více samiček na den. Na podložce se objevují u těchto včelstev kromě tmavých samiček také světlé až průhledné samičky, které snadno přehlédneme. Pomocí jednoduché flotační metody toto můžeme snadno odhalit. Přítomnost světlých samiček v přirozeném spadu je jasným signálem, že začíná intenzivní reprodukce kleštíka a exponenciální křivka populace roztoče prudce bude stoupat. Není zvláštností, že vedle stojící včelstva mají extrémně rozdílné spady, resp. invazi varroózy.

Zajímavá data již snad v brzké době poskytne i nová verze VMS s možností zadávání hodnot po jednotlivých včelstvech spolu s dalšími inovacemi.