Články Autora Zdeněk Klíma

Vynulovat

Šlechtění včel na varroatoleranci v ČR – možnost, nebo utopie?

Zdeněk Klíma

2021/1/17

MVDr. Zdeněk Klíma připravoval pro konferenci k 20. výročí PSNV-CZ přednášku o další možnosti, jak se vyrovnat s varroózou. Protože se akce kvůli karanténě v důsledku covidu-19 nemohla uskutečnit, požádali jsme lektora o rozhovor na toto téma.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zvápenatění včelího plodu, stálý problém mnohých chovů

Zdeněk Klíma

2021/6/6

Původce tohoto onemocnění plodu je plíseň Ascosphaera apis. Jako patogen vysoce adaptovaný na včelu medonosnou se ve včelstvech často vyskytuje v podobě spor, aniž by se jeho přítomnost projevila klinickými příznaky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Řešení mravenčí otázky II. – Formistop – účinná ochrana úlového dna před mravenci.

Zdeněk Klíma

2009/5/136

Jak se na některých stanovištích ukazuje, pro získání relevantních informací o spadu samiček roztoče Varroa destructor, je zapotřebí ochránit dokonale úlová dna před přístupem mravenců. Článek prezentuje technické řešení zabránění přístupu mravenců používané na Šlechtitelské včelařské stanici v Petrušově vyvinuté Ing. Květoslavem Čermákem, CSc.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Problematika kvalifikace terénních veterinárních lékařů

Zdeněk Klíma

2009/5/134

Současným trendem je zejména ve státech EU zvyšování odborné způsobilosti veterinárních lékařů, kteří se profesně věnují onemocnění včel. Vzdělávací systém veterinárních lékařů v zemích EU neposkytuje absolventům potřebné penzum zejména praktických poznatků a dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie onemocnění včel. Na většině veterinárních univerzit je předmět Nemoci včel na pokraji zájmu a je mu věnován velmi malý počet hodin teoretické výuky. Na mnohých univerzitách, jako například i na VFU Brno, navíc chybí jakákoliv praktická výuka se včelstvy.

číst článek


PSNV-CZ a VÚVč Dol pracují na společném projektu

Zdeněk Klíma, Dalibor Titěra

2009/4/112

Po několika jednáních se podařilo oficiálně navázat spolupráci mezi PSNV-CZ a VÚVč Dol. Stalo se tak 13. července 2009 na jednání ve VÚVč Dol. Jednání se účastnili ředitel VÚVč Dr. Ing. František Kamler a Ing. Dalibor Titěra, CSc., a za PSNV-CZ předseda Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma a Ing. Ivan Černý.

číst článek


Vzestupný trend napadení včelstev V. d.

Zdeněk Klíma

2009/4/112

Na základě informací získaných pomocí Varroamonitoring systému (VMS) od aktivních včelařů lze, podle dosavadního průběhu letošní sezóny, usuzovat na vzestupný trend míry napadení včelstvech v mnoha oblastech v porovnání s loňským rokem. Na tomto jevu se podílí celá řada faktorů, kterým se i díky VMS snažíme alespoň částečně porozumět.

číst článek


Terapeutický efekt odpařovacích systémů kyseliny mravenčí při léčbě varroózy včel

Zdeněk Klíma

2010/2/0

Odborné práce porovnávající vlastnosti a vhodnost odpařovacích systémů Formidol, MiteGone™ a Nassenheider při použití k tlumení varroózy včel v podmínkách ČR.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Odpařovače kyseliny mravenčí při tlumení varroózy včel

Zdeněk Klíma

2010/2/0

Přehled, zkušenosti a zhodnocení používaných systémů odpařování kyseliny mravenčí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Všem včelařům v Jihomoravském kraji PROJEKT VAROA MONITORING SYSTEM

Zdeněk Klíma

2008/5/7

Zapojte se do projektu!!!

číst článek


Monitoring moru včelího plodu

Zdeněk Klíma

2008/4/29

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


VMS v sezoně 2009

Zdeněk Klíma

2009/3/68

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Jarní ošetření včelstev pomocí kyseliny mravenčí

Zdeněk Klíma

2012/2/47

O tom, že jarní ošetření v rámci tlumení varroózy včel je možno účinně provést kromě tradičního nátěru plodu doplněného fumigací také odpařovacími systémy kyseliny mravenčí, nemusím čtenáře Moderního včelaře dalekosáhle přesvědčovat. Mnozí toto ošetření používají jakou součást integrované ochrany včelstev. Pro ty, kteří o tomto ošetření uvažují a chybí jim alespoň základní informace, snad bude přínosem tento krátký článek.  

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kontrola varroózy v létě roku 2012

Zdeněk Klíma

2012/3/79

Když se deseti českých včelařů zeptáte, jaké ošetření v rámci tlumení varroózy v daném roce je nejdůležitější, asi tak osm, devět včelařů určitě řekne, že podzimní fumigace a aerosol. Není to ale pravda. Dá se samozřejmě říci, že všechna doporučovaná ošetření jsou stejně důležitá, protože tvoří jednotný celek. Pravdou však zůstává, že i přes pečlivé jarní ošetření mohou být včelstva při setkání nepříznivých faktorů nejvíce ohrožena právě v měsících červenec a srpen. Proč? Protože je to doba, kdy se ve včelstvech rodí tzv. zimní generace včel, které v rámci roku zaujímají speciální postavení včel dělnic – jsou to dlouhověké včely. Tato jejich dlouhověkost není ale v době soužití včel s kleštíkem včelím (Varroa destructor) vůbec samozřejmostí. Především doprovodná virová onemocnění, která tito roztoči na včely velmi často přenesou, jsou základem roztočení další spirály problémů. Celá tato kaskáda nakonec končí oslabením zimní generace včel, zkrácením délky života včel a jejich úhynem v podzimních či zimních měsících. Prozatím velmi málo včelařů ale při těchto úhynech ví, o co jde.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zamyšlení nad uplynulou včelařskou sezonou z pohledu veterináře

Zdeněk Klíma

2011/5/135

V mnoha oblastech ČR vystřídalo jarní idylu nulových výsledků spadů podletní drama jak z amerického filmu

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné

Květoslav Čermák, Petr Texl, Zdeněk Klíma, Antonín Přidal

2011/5/133

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Klinická studie – možnosti chovu včelstev bez použití syntetických akaricidů na území ČR

Antonín Přidal, Zdeněk Klíma

2012/5/169

Státní veterinární správa České republiky (SVS) v červenci letošního roku akceptovala návrh Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, o.s., (MSVV) na provedení klinické studie, která má během čtyř let ověřit možnosti chovu včel bez používání syntetických akaricidů s kumulativním účinkem jejich účinných látek či rozkladných produktů.

číst článek


Dnešní zemědělství z pohledu včelaře

Zdeněk Klíma

2012/5/152

Všichni kolem sebe v posledních několika letech můžeme pozorovat změny krajiny, které se týkají buď přímo, nebo nepřímo nás všech. Na pěstování plodin a chovu zvířat závisí do značné míry naše životy, a proto způsoby, kterými se tyto potraviny produkují a dopad jejich produkce na krajinu, ve které žijeme, by měl zajímat nás všechny. Jsou to témata daleko důležitější než politické tahanice, či ekonomické prognózy. Přesto jim většinou věnujeme pouze nepatrnou pozornost. Krajinu kolem sebe vnímáme povětšinou s jakousi samozřejmostí, potraviny v ní pěstuje někdo jiný, většinu jídla si koupíme v supermarketu. Když ale začneme krajinu opět vnímat jako součást naší existence, možná k ní získáme mnohem bližší vztah a začneme vidět věci, které nám dosud unikaly.

 

číst článek


Zamyšlení nad varroamonitoringem

Zdeněk Klíma

2010/3/84

Důvodem vzniku varroamonitoringu byly velké úhyny včelstev koncem roku 2007 a začátkem roku 2008. Na podporu monitoringu stavu varroózy v každém z našich chovaných včelstev byly u příležitosti výstavy Techagro představeny podložky pro snadnější sledování přirozeného spadu samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) zejména pod zasíťovanými dny.

číst článek


Pár slov úvodem

Zdeněk Klíma

2010/3/84

Pár slov úvodem

Milí čtenáři, letošní včelařskou sezonu doprovází, tak jako v několika posledních letech, opět něčím výjimečné počasí. V mnoha oblastech včelky nemohly naplno využít jarní snůšky, na východě Moravy opět udeřily povodně. Navíc, jak se zdá, je letošní rok i rokem poměrně bohatým na rojovou aktivitu včel, a rojů mají někteří včelaři, kteří se i kvůli počasí ke včelkám nedostali včas, požehnaně. Máme spolu s kolegy z PSNV za sebou letos rekordní počet letních škol pro pokročilé a hlavně pro začínající včelaře, kterým jsme se ve čtyřech dnech snažili předat maximum pro jejich orientaci v počátcích chovu včel. Je velmi potěšující pobýt pár dní s nadšenými lidmi dychtícími po vědomostech a za jejich nadšení jim děkuji, je to pro nás ta největší odměna.

číst článek


Odpařování kyseliny mravenčí pomocí houbiček

Zdeněk Klíma

2010/4/132

 Jednoduchá metoda aplikace kyseliny mravenčí

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit