PSNV-CZ a VÚVč Dol pracují na společném projektu

Zdeněk Klíma

4/2009, strana 112

Po několika jednáních se podařilo oficiálně navázat spolupráci mezi PSNV-CZ a VÚVč Dol. Stalo se tak 13. července 2009 na jednání ve VÚVč Dol. Jednání se účastnili ředitel VÚVč Dr. Ing. František Kamler a Ing. Dalibor Titěra, CSc., a za PSNV-CZ předseda Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma a Ing. Ivan Černý.

Předmětem dohodnuté spolupráce je projekt, ve kterém se budou porovnávat hodnoty denního spadu roztoče Varroa destructor s počtem roztočů ve smyvu ze vzorku včel z těchto včelstev. Protože toto porovnání má smysl pouze v období před letním léčením včelstev proti varroóze, byly provedeny oboustranné rychlé kroky, aby se projekt zrealizoval.

Byla rozeslána společná výzva a vypracována podrobná metodika. Včelaři, kteří se do projektu zapojili (nebo zapojí) mají tři možnosti spolupráce: smyv provést a vyhodnotit doma nebo v laboratoři, případně doma i v laboratoři. Po e-mailovém přihlášení je včelařům poslána zásilka z VÚVč s nádobkami, návodem a zpětnou obálkou pro bezplatné zaslání vzorků zpět.

K 15. srpnu své údaje poskytlo 36 včelařů z celkem 192 včelstev. První výsledky jsou uvedeny v článku na str. 115.

Metodika projektu „Smyv“

Podle svých možností si můžete vybrat jednu z následujících variant spolupráce:

A) odběr vzorků a jejich zaslání na vyšetření do laboratoře VÚVč Dol;

B) souběžné vyšetření vašich vzorků doma i v laboratoři (tuto variantu doporučujeme, protože přinese nejvíce poznatků a včelař se při ní nejvíce naučí);

C) vyšetření vzorků jen doma a zaslání výsledků do laboratoře nebo jejich zadání do systému VMS.

Ve všech třech případech se ve včelstvech zařazených do projektu sleduje přirozený spad roztočů na podložce. Spad sleduje a vyhodnocuje včelař sám a výsledky uvede do záznamu o vzorku nebo zadá do elektronického formuláře systému VMS.

Do projektu volíme jen ta včelstva, která jsou v pořádku a normálně plodují. Úly těchto včelstev musí mít jednoznačné označení, například číslem, stejné po celou dobu projektu. Do záznamu o vzorku vždy napište číslo úlu a označení svého stanoviště.

Přirozený spad roztočů

Přirozený spad roztočů je průměrný denní spad roztočů Varroa destructor na podložku, nejlépe za dobu tří až čtyř dnů. Pokud tato možnost není (např. u víkendových včelařů), spočítá se denní spad z jiného (kratšího nebo delšího) období. Do papírového či elektronického záznamu o vzorku se uvede počet dní přirozeného spadu a zjištěný počet roztočů na podložce. Odečet po sedmi a více dnech je již zatížen velkou chybou při počítání kvůli většímu množství měli na podložce. Podložky odečítáme vždy před rozebráním včelstva k odběru vzorku včel (vyrušení včel může způsobit vyšší spad roztočů, než by odpovídalo přirozenému dennímu spadu).

Spad roztočů, který na podložce nalezneme, může být pochopitelně ovlivněn řadou vlivů, nejvíce včelami a mravenci. Proto je třeba zajistit, aby se včely a pokud možno ani mravenci na podložku nedostali. Mravenci mohou menší denní spady úplně vynést, a tak monitoring znehodnotit. Nemáme-li zasíťované dno pro zabránění přístupu včel na podložku, je nutno použít dvojitou síťovinu Polynet.

Odběr vzorků včel

Před odběrem vzorku včel pro provedení smyvu je nutno vyjmout z plodiště dostatečně obsednutý plodový plást a důkladně zkontrolovat, zda se na něm nenachází matka.Včely (pozor, ať si nesmetete matku) se sklepnou z plástu na list papíru nebo plastové fólie a z této fólie se přesypou do připraveného kelímku tak, aby „přetékal“. Plný kelímek se rychle uzavře víčkem. Další možností naplnění kelímku je použití igelitového pytle dostatečných rozměrů pro vložení celého rámku. V tomto pytli je ustřižen roh a je nasazen pomocí gumičky na odběrový kelímek. Tento způsob má výhodu, že se omezí styk se včelami a jde jednoduše provádět i jednou rukou.

Objem kelímku (120 ml) odpovídá potřebnému množství asi tří set včel. Včely v uzavřených nádobkách vydýchají vzduch a samy se znarkotizují oxidem uhličitým. Při variantě A a B odesíláme vzorky včel do laboratoře. Při variantě B odebíráme dva vzorky ze stejného včelstva, včely zmrazíme. Jeden vzorek odešleme do laboratoře a druhý si vyšetříme sami.

Domácí vyšetření vzorků

Máte-li přesnější váhy (např. kuchyňské digitální s přesností 1 g), můžete celou nádobku zvážit. Cílem je odhad počtu včel (nejpřesnější je včely po skončení spočítat).

Včely se přesypou do větší nádobky, např. půlkilové sklenice od medu se šroubovacím víčkem, zalijí se teplým roztokem obsahujícím smáčedlo (pár kapek Jaru či jiného detergentu) a sklenicí se intenzivně třepe alespoň tři minuty (v laboratoři se používají třepačky). Poté se obsah vylije na dvojité síto. Horní síto má takové otvory, aby nepropadly včely, dolní musí zachytit roztoče. Dobře se k tomuto účelu hodí klasické dvojité síto na cezení medu při vytáčení.

Dbáme na řádné protřepání vzorku včel a vody s detergentem

 

Velmi důležitým následným krokem je pečlivé a důkladné promytí včel na hrubém sítu proudem vody z kohoutku, hadice, či sprchováním. Včely se pořádně properou proudem vody pod sprchou nebo pod kohoutkem a oddělí od roztočů, kteří se zachytí na spodním sítu.

Přelití na dvojité síto

 

Po promytí včel se jemné síto oddělí od hrubého se včelami a jemné síto se prudkým pohybem překlopí na bílou podložku, nejlépe ze savého materiálu, a následně se spočítají vymyté samičky roztoče. Je vhodné překontrolovat, zda byly ze síta uvolněny opravdu všichni zachycení roztoči. Možné je také použít variantu s cedníkem.

Proplach vodou

 

Pro kontrolu se může třepání a proplachování ještě zopakovat. Pokud jsme pracovali dobře, další roztoči by se už neměli objevit.

Roztoči jsou dobře viditelní, když je vysypeme na bílý podklad

 

Výsledek zapíšeme k ostatním údajům do záznamu o vzorku a záznam pošleme do VÚVč Dol nebo ho vyplníme elektronicky na www.varroamonitoring.cz

Nejzajímavější bude sledovat vývoj nákazové situace. Podle výsledků, vybereme některé lokality a po dohodě se včelaři budeme nebo nebudeme vyšetření několikrát opakovat – k tomu samozřejmě opět zašleme potřebné pomůcky.

Získané údaje se shrnou a vyhodnotí se statistickými metodami. Žádné osobní údaje nebudou zveřejňovány.

Chovatelé, kteří se zapojí do tohoto projektu, dostanou finanční příspěvek jako částečnou kompenzaci hodnoty poskytnutých vzorků a vynaložených nákladů.

Dotazy:

 

Kompletní metodika je uveřejněna na www.varroamonitoring.cz. Podrobnější informace poskytneme na info@varroamonitoring.cz nebo beedol@beedol.cz