Včelařský spolek Poodří

Miroslav Bureš

12/2020, strana 4

Dne 13. 10. 2020 byl zapsán do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě Včelařský spolek Poodří.

Desítku zakládajících členů postupně doplňují další zájemci a spolek také podporují nyní nikde neorganizovaní včelaři. To, že na počátku spolku stálo právě deset lidí, způsobila současná epidemiologická situace neumožňující uspořádat schůzi s větším počtem osob. Kvůli ohrožení covidem-19 se jednání neúčastnili ani starší včelaři. Vedení spolku odhaduje, že se konečný počet členů ustálí mezi 40–50 osobami. Sídlem nového subjektu je Studénka v Moravskoslezském kraji.

Důvodem založení Včelařského spolku Poodří byl dlouhodobý nesouhlas členů základní organizace Českého svazu včelařů Studénka s činností vrcholového vedení svazu. Podle mínění včelařů ze Studénky spolkový život vymizel, anebo se omezil jen na administraci dotací či léčbu včel. Studénkovští včelaři by rádi navázali na tradice svých předků a spolkový život oživili.

Jak vyplývá z názvu, spolek se bude věnovat hlavně sdružování zájemců o chov včel v Poodří a okolí. Dále se chce podílet na hájení veřejného zájmu v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Rád by se stal partnerem při nastavování podmínek pro rozvoj včelařství v České republice a nabízí zde svou pomoc.

www.vcelaripoodri.cz

Logo Včelařský spolek Poodří.

Ustavující schůze Včelařského spolku Poodří 30. 9. 2020.