Anketní otázky k stavu včelařství v ČR

- redakce

4/2021, strana 3

Anketní otázky k stavu včelařství v České republice. 

Pokud se chcete naší ankety účastnit, vyplněný dotazník zašlete na sefredaktor@psnv.cz .

Anketa včelařských osobností – závazné otázky

1)      Jaký je podle vás největší problém včelařství v České republice?

2)      Jaké pro tento problém navrhujete řešení?

3)      Měl by být chov včel spojený s povinným základním kurzem?

4)      Jaký je váš názor na dotaci 1.D. Její forma, výše příspěvku a způsob administrace je vyhovující? Jaké byste navrhoval/a případné změny?

5)      Jaký je váš názor na dotace z evropských peněz? Jejich forma, výše příspěvku a způsob administrace je vyhovující? Jaké byste navrhoval/a případné změny?

6)      Jaký je váš názor na daňové zvýhodnění hobby včelařů s počtem do 60 včelstev vůči

profesionálním včelařům?

7)      Jaký je váš názor na specificky české legislativní zakotvení povinné plemenitby pouze jednoho plemene včel, a sice včely medonosné kraňské?

8)      Jaký je váš názor na monitoring varroózy?

9)      Jaký je váš názor na soudobou podobu nařízené léčby a tlumení včelích nemocí?

10)  Co si myslíte o nové metodice SVS se změněnými termíny povinného vyšetření na mor (4 měsíce)?

11)  Co si myslíte o podmínkách biochovu včel v ČR zvláště ve srovnání s podmínkami v jiných zemích EU, které se mohou lišit?

12)  Kdo byl podle vás největší včelařskou osobností dějin a proč?

13)  Proč se sám/sama zajímáte o chov včel?

 
+ Vizitka

Jméno, příjmení, titul:

Působiště a funkce ve vztahu ke včelařství

Jsem nebo nejsem sám/sama chovatelem včel?

V kladném případě počet chovaných včelstev a oblast stanovišť.

Nabyté včelařské vzdělání:

Doba, po kterou včelařím: