Poselství kněze a včelaře

Marek Mucha

9/2021, strana 38

Co nás pojí dohromady, není jen kultura, řeč, lidství, ale v první řadě to, čeho se dotýkají naše nohy – země. Je to půda, po níž kráčíme. 

Dotýkáme se jí celý život, je naší živitelkou, ale budeme v ní také pochovaní a možná, že z ní i vzkříšení. Půda je vzácnější než cennosti v bankách a trezorech. Nyní však přišla chvíle, kdy už prázdné myšlenky, vize a filozofické debaty nestačí, ale jsou zapotřebí konkrétní kroky k její záhraně.

„Láska k půdě, klíčová pro změnu klimatu v zemích visegradské čtyřky“ je projekt našeho Bioklimatického parku Drienová pri Rajci, podpořený Visegradským fondem. Prezentovali jsme ho tu na nedávném festivalovém setkání, kam jsme pozvali každého, kdo se zajímá o lepší způsoby využití krajiny a půdy v souvislosti se zmírňováním dopadů klimatických změn.

V parku Drienová se starám o včely, ale někdy mám dojem, že se spíše ony starají o mě... Šetrné zacházení s půdou, spojení se zadržováním vody v krajině, vysazováním rostlin oblíbených u hmyzu, zvláště u včel, vyloučení chemické intoxikace země minerálními  hnojivy, herbicidy a jinými cidy, vytváření mokřadů a řada dalších jednotlivých kroků tvoří cestu, kterou jsme si zvolili a jež funguje. 

Barbarské využívání, či lépe řečeno zneužívání, ba až znásilnění půdy vede ke katastrofám, jichž budeme stále častěji svědky, pokud se naše srdce nevzpamatují. Nic se nedá donekonečna natahovat, ekonomika nemůže neomezeně růst, půda nemůže stále víc zvyšovat svou úrodnost a přinášet profit. Ani od včel nelze neustále čekat výkon a výsledky, je jim třeba dopřát také oddych, dostatek potravy, a tedy velkodušného včelaře. Problém je v hodnotách, které se řídí Horatiovým Carpe diem, Užij dne, protože zítra stejně všichni zemřeme. 

Včely využívají dobra připravená předcházejícími generacemi svých sester a podobně připravují dary těm, které budou pokračovat v příběhu Tisíciročné včely. Také my lidé sbíráme plody ze stromů vysazených někým před námi a odpočíváme v jejich stínu a podobni včelám jsme i my povinni chovat se zodpovědně a připravovat „ochlazující stín“ budoucím pokolením. 

Zamilovat se do půdy dává budoucnost. Věřím, že nás zamilovaných bude stále víc a víc. Alespoň v Bioklimatickém parku Drienová pri Rajci se o to snažíme. Přijďte se k nám podívat a uvidíte, že začít může každý sám, hned, malými krůčky."

ThLic. Mgr. Marek Mucha, římskokatolický kněz, včelař a milovník Božího daru půdy.

V apidomku v Bioklimatickém parku Drienová pri Rajci se během festivalu Láska k půdě, konal workshop.

V Drienové je v harmonii krajiny se včelami i na pohled.