Sekce komerčních včelařů při ČSV, z. s.

Jiří Mohelník

10/2021, strana 10

Sekce komerčních včelařů při ČSV, z. s., vznikla v roce 1991 po změně režimu jako reakce na novou možnost podnikat. 

V současné době sdružuje přibližně 150 včelařů. Ve své činnosti se zaměřuje na vzdělávání svých členů formou pravidelných seminářů, na poznávací zahraniční a tuzemské zájezdy. Dále na celospolečenskou diskusi provázející chov včel z různých hledisek. Bez znalostí nových problémů a rizik, ale taky nových poznatků je včelařství z dlouhodobého hlediska neudržitelné. To vše se snaží svým členům zprostředkovat. Dosvědčuje, že včelařství nemusí být jen drahý koníček, ale reálný způsob obživy. Podporuje trend, kdy by se měl ve prospěch fundovanějšího chovu včel zvýšit podíl větších včelařů.

Typickým členem sekce není profesionální včelař, kterého tato činnost živí, ale spíše zájmový včelař s větším počtem včelstev (průměrně kolem 50). Výjimkou však nejsou ani členové, kteří obhospodařují několik stovek včelstev. Podmínky členství jsou stanoveny statutem sekce.

www.vcely.eu