Vyšší meziroční výskyt kleštíka včelího

Jiří Vorlíček

5/2022, strana 28

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroózy vyplývá, že se ve srovnání s loňskem zvýšil výskyt roztoče Varroa destructor. Snížil se podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů a vzrostlo procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři.

Pro plošné sledování výskytu varroózy je každoročně vyšetřena zimní měl z každého stanoviště včel v České republice. Zatímco loni bylo zcela bez roztoče zhruba 28 % stanovišť, letos je to 22 %. Naopak, podíl stanovišť s 0–3 roztoči se zvýšil z 57,3 na 59,6 % a podíl stanovišť s více než třemi roztoči vzrostl z 14,4 na 18,4 %.

Ošetření včelstev proti varroóze je vhodné provádět podle Metodického pokynu Státní veterinární správy. „Povinností chovatelů je sledovat zdravotní stav včel v průběhu celého roku a na základě jeho vyhodnocení včelstva případně cíleně léčit,“ uvedl ústřední ředitel správy MVDr. Zbyněk Semerád.

Podrobné informace k problematice varroózy a k výsledkům jejího monitoringu v posledních letech jsou k dispozici na www.svscr.cz.