Film The Pollinators na Zemi na talíři

Jaroslav Bajko

10/2022, strana 38

Festival Země na talíři věnovaný životnímu prostředí, potravinám a změně klimatu přinesl letos do širšího povědomí téma včel, opylování a péče o krajinu. 

V Olomouci nabídl ke zhlédnutí snímek amerického režiséra Petera Nelsona „The Pollinators“. V českém překladu nese název „Kam mizí včely“. Diváci ho viděli s českými titulky. Po projekci následovala beseda a diskuze k tématu1. V rámci promítání dokumentárních filmů pořádaných organizací Na mysli, z. ú., je snímek k vidění i v dalších regionech. Na webu jmenovaného spolku je trailer k filmu2. Na oficiálních webových stránkách tvůrců je možné film zhlédnout v originále za poplatek3.

 

Včelařství jako byznys

Snímek dává nahlédnout do světa podnikání velkých komerčních včelařů v USA. Hlavní hybnou silou v tomto byznysu je opylování kulturních rostlin v nezměrných monokulturách roztroušených po celých Spojených státech amerických. Například jde o mandloňové sady v Kalifornii, jabloně a třešně v Michiganu, borůvky v Oregonu. Kočování se včelami je nezbytnou podmínkou pro úspěšnou sklizeň a zajištění obživy tamních pěstitelů. Včelař dostane zaplaceno za přistavené včelstvo, další peníze získá za prodej medu a pěstitel utrží za prodej své úrody. Hodnota produkce tohoto, na včelách závislého byznysu, se odhaduje na 50 miliard dolarů za rok.

 

Úhyny včelstev

Masivní úhyny včelstev v posledních dekádách jasně ukázaly, že monokulturní systém pěstování rostlin závislý na kočování včelstev na velké vzdálenosti je značně nestabilní a nadále neudržitelný. Film poukazuje na nadměrné užívání a velkou toxicitu pesticidů, což považuje společně se stresem vyvolaným kočováním za hlavní příčiny úhynů včelstev. Od depresivního úvodu, pojmenování problémů a jejich neblahých důsledků, postupně přechází k možným řešením. Formou výpovědí pionýrů ve svých oborech, ať už se jedná o farmáře, včelaře nebo výzkumníky, ukazuje příklady dobré praxe, která vede k ozdravení základů potravního řetězce.

Film dále poodhaluje, že environmentální problémy nemají jednoduchá řešení a je zapotřebí zamýšlet se komplexně nad ochranou půdy a vody, biodiverzitou, používat šetrné postupy v zemědělství, znát svoji krajinu a lokální podmínky. Co je v zaběhlém systému těžké měnit zevnitř, mohou zákazníci, koneční spotřebitelé, ovlivnit svými každodenními rozhodnutími při nákupu.

Snímek tak ukazuje cestu z bludného kruhu ven. „V zásadě víme, co je potřeba v našem systému produkce potravy změnit, musíme to jen zrealizovat, naškálovat a uvést v život,“ mohu-li parafrázovat jednoho z účastníků filmu.

Následná debata po filmu se zabývala tím, zda lze kontext amerického filmu převést do českého prostředí, včelařsky specifického regionu, ale se stejnými agro-environmentálními problémy.

 

Odkazy:

1.     https://namysli.com/zeme-na-taliri

2.     https://namysli.com/filmy/kam-mizi-vcely

3.     https://www.thepollinators.net/how-to-watch

Besedu po projekci filmu Kam mizí včely (The Pollinators) vedl Ing. Jaroslav Bajko. Fotoarchiv Na mysli, z. ú.

Ideální prostředí, kde včely nachází dostatek pestré potravy. PrintScreen z traileru k filmu The Pollinators.

Úroda z rozsáhlých mandloňových sadů v Kalifornii závisí na kočování včelařů z celých USA. PrintScreen z traileru k filmu The Pollinators.

Do sadů specializovaných obvykle na jediný druh ovoce intenzivně ošetřovaných pesticidy směřují se svými trucky profesionální včelaři z celých USA. PrintScreen z traileru k filmu The Pollinators.

Obsluha včelstev ve velkých provozech se neobejde bez mechanizace. PrintScreen z traileru k filmu The Pollinators.

Zemědělská velkovýroba se dnes pojí s mnohokrát opakovanými postřiky tisíců druhů agrochemikálií. PrintScreen z traileru k filmu The Pollinators.