EU pokračuje v přípravě směrnice k medu

Alexandr Vondra, Marie Šotolová

12/2023, strana 18

V Moderním včelaři 11/2023 jsme vás informovali o projednávání směrnice Breakfast Directive, která řeší mj. označování směsí medu na evropském trhu a kontrolu jeho pravosti při dovozu z tzv. třetích zemí. O rozhovor jsme požádali poslance Evropského parlamentu Alexandra Vondru, který v září předložil některé pozměňovací návrhy.

Jaká je vaše role jako stínového zpravodaje za Skupinu evropských konzervativců a reformistů (ECR) ve výboru pro životní prostředí (ENVI) při revizi směrnice Breakfast Directive?

Copa-Cogeca jako instituce Evropské unie zaštiťující zájmy zemědělců v Evropské unii podala během projednávání směrnice své protinávrhy, týkající se především navržených měkkých povinností při označování původu medu ve směsích na etiketách. Připomínám, že požaduje vyznačit procentuální zastoupení jednotlivých medů dle zemí původu.

Jak na tento požadavek nahlížíte, když jste 27. 9. podal svůj pozměňovací návrh k Breakfast Directive? Jaká je v tomto bodě situace mezi ostatními poslanci z jiných členských států?

Jsem jedním ze sedmi zpravodajů Breakfast Directives ve výboru ENVI. Nejde o jednu směrnici, ale o více norem, které upravují požadavky například na džemy nebo džusy. Med je ale největším tématem. Zatím jsme se k němu na jednáních podrobněji nedostali, počítám však, že mezi mými kolegy bude rezonovat snaha něco dělat s pančováním, které v posledních letech nabývá obrovských rozměrů. Vyznačit procentuální zastoupení jednotlivých medů dle zemí původu je jedna z cest.

Včelaři volají po větší kontrole kvality importovaného medu ze třetích zemí. Obsahuje revidovaný návrh po 27. 9. nějaké konkrétní body, jak bude EU v tomto směru postupovat?

Bavíme se o směrnici, to znamená, že členské státy je musejí provést ve svých právních řádech tak, aby dosahovala vytčených cílů. Konkrétní postup tedy bude ještě předmětem dalších jednání.

Směrnice má nabýt konečné podoby koncem tohoto roku a projít hlasováním v Evropském parlamentu. Jaká je šance, že projde povinnost procentuálního označování původů medu dle zemí ve směsích?

Jak bude vypadat finální text, je předčasné komentovat. Podle prozatímního harmonogramu bychom měli jednání na úrovni výboru ENVI uzavřít ve druhé polovině listopadu. Pak se k návrhu musí vyjádřit plénum Evropského parlamentu a až poté se začne jednat v tzv. trialozích s Radou Evropy, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy unie. Teprve až z těchto jednání vzejde text, který bude platit v celé Evropské unii.

Do včelařské komunity patří také vaše manželka. Najdete si čas někdy zajít na včelnici nebo je to zcela mimo vaše časové možnosti?

Ano, moje žena včely chová. Dokonce odebírá váš časopis. Manželce samozřejmě pomáhám, byť mé pracovní povinnosti mi to dovolí jen občas. Je to krásný, a hlavně užitečný koníček.

 

V zájmu včelařů a spotřebitelů Evropské unie je, aby se do zdejších obchodů dostával med tak, jak ho včely vytvořily a jejich chovatel ihned vytočil. Foto Václav Přibáň