Články Autora Alexandr Vondra

Vynulovat

EU pokračuje v přípravě směrnice k medu

Alexandr Vondra, Marie Šotolová

2023/12/18

V Moderním včelaři 11/2023 jsme vás informovali o projednávání směrnice Breakfast Directive, která řeší mj. označování směsí medu na evropském trhu a kontrolu jeho pravosti při dovozu z tzv. třetích zemí. O rozhovor jsme požádali poslance Evropského parlamentu Alexandra Vondru, který v září předložil některé pozměňovací návrhy.

číst článek


První krok k očkování včel proti roztoči Varroa destructor

Hana Vondráčková, Jiří Danihlík

2010/2/41

Podrobné vysvětlení funkce a působení DNA vakcín a možností jejich uplatnění pro zdraví včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Je to jasná genocida

Jan Vondrák

2012/1/9

Byla prohlášena za nežádoucí ve vlastní zemi. Oficiální místa proti ní štvala prosté lidi, pomlouvala ji a usilovala o její život. Její příznivci se scházeli stranou ostatních a v médiích byli ze strachu ochotni hovořit jen anonymně.

Zdá se vám, že popisujeme příběh nějaké disidentky z předlistopadové historie? Máte pravdu, ale ne celou. Snad proto, že na oficiálních místech ještě nedávno seděli lidi z dob dávno minulých, tato minulost jaksi zapomněla skončit. A naše disidentka, tmavá včela (Apis mellifera mellifera), původní poddruh v převážné části české kotliny, dál s urputností zkušené horské partyzánky bojuje o alespoň malý kousek místa pod českým sluncem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelaři sobě 2012/1

Jan Vondrák

2012/1/6

Od tohoto čísla Moderního včelaře se budeme pravidelně setkávat s odpověďmi včelařů na otázky jiného druhu než rámková míra, technologie nebo zdravotní stav včelstev.

číst článek


Včely 2011

Jan Vondrák, Petr Texl

2012/1/4

Co ministerstvo do zprávy nenapsalo

číst článek


Kraňka se žlutými proužky

Jan Vondrák

2012/6/188

Je veřejným tajemstvím, že mnoho včelařů v Česku chová buckfastskou včelu. Zajímavé je nejen zjistit proč a jak to dělají, ale také proč je třeba, aby jejich počínání mělo statut veřejného tajemství. Proto se MV za dvěma vydal a zeptal se jich.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Postmoderní včelaření

Jan Vondrák

2012/5/152

Kdyby včelařil nějaký filozof, nejspíš by konstatoval, že se v evropském včelařství po dlouhých desetiletích nadvlády antropocentrismu začíná paralelně prosazovat i další myšlenkový proud, biocentrismus.

číst článek


Bio nebio

Jan Vondrák

2011/4/116

Proč začal Aleš Křovina včelařit ekologicky – syrová pohádka o jednom svéhlavém králi

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Opravdový časopis

Jan Vondrák

2013/2/4

Vzpomínám si, že když jsem někdy v roce 2009 poprvé prolistoval Moderního včelaře, zaujalo mě, že v něm bylo poměrně hodně lidí s rozpěrákem a dýmákem a poměrně málo lidí s kravatou a medailí. Když jsem se později už coby redaktor dostal k ještě starším vydáním, zjistil jsem, že ačkoli si Moderní včelař během svého vývoje prošel mnoha fázemi danými různými možnostmi i představami lidí v jeho čele, jedna věc se neměnila nikdy – vždy šlo o časopis velmi svérázný, popírající některé základní marketingové i žurnalistické poučky, který si přesto (nebo právě proto) vybojoval své místo v našich schránkách.

číst článek


Místo, kde člověk neztrácí sny

Jan Vondrák

2013/2/8

Když novináři dojdou originální otázky, obvykle se zpovídané osoby zeptá, co by si s sebou vzala na pustý ostrov. Zeptám-li se na totéž Patricka Vienna (57), rozesměje se a naznačí mi, abych se rozhlédl a odpověděl si sám. Je totiž jedním z mála lidí, pro které odpověď není hypotetickou úvahou, ale každodenním životem. Stojíme na atlantickém ostrůvku Yeu na dohled od francouzské pevniny a kolem nás jsou dlouhé řady oplodňáčků plných kavkazských včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelaři sobě 2012/2

Jan Vondrák

2012/2/41

Kdybyste měl/a moc přidat do svých včelstev novou včelí kastu, jak by se jmenovala a čemu by se věnovala?

číst článek


Včelaři sobě 2012/3

Jan Vondrák

2012/3/77

Proč se podle Vás včelaři říká včelař a ne medař? A poznáte na svých včelách, kdy jsou šťastné?

Na tyto otázky odpovídají naši i zahraniční včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Postřehy z vědeckého programu kyjevské Apimondie

Jan Vondrák, Leopold Matela, Radek Kobza

2013/5/10

V těsném sousedství ApiEXPA probíhala vědecká část ukrajinského včelařského setkání. Sestávala z přednášek odborníků, jejichž výzkum se nějak týkal včel nebo včelařství. Přednášky byly rozděleny do sedmi tematických bloků – apiterapie, biologie, ekonomika včelařství, zdraví včel, opylování a včelí pastva, včelařství a rozvoj venkova, včelařské technologie a kvalita včelích produktů – a šesti takzvaných kulatých stolů – včelařská věda na Ukrajině, ekologické a přírodní včelaření, konzervace ohrožené rozmanitosti včelích populací, GMO plodiny a jejich dopad na včelařství, včely a pesticidy, falšování medu – při nichž skupina vědců debatovala s publikem. Pořadatelé se snažili dát prostor co možná nejširšímu vzorku světových výzkumníků, což znamenalo, že ani ti nejzajímavější z přednášejících nedostali více než čtyřicet minut času a přesto přednášky probíhaly čtyři celé dny na pěti místech současně. Zde vybíráme některé zajímavé lidi a jejich myšlenky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kyjevský kongres Apimondie

Jan Vondrák, Ivan Černý

2013/5/7

Řečeno co možná nejjednodušeji: Apimondia je světový svaz včelařských svazů, který se už skoro sto dvacet let snaží rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi lidmi od včel. Pro včelaře je zajímavá asi jen tím, že každé dva roky někde pořádá kongres, který je znamenitou příležitostí navazovat a udržovat kontakty se zahraničními přáteli a dozvědět se, co nového se za poslední dva roky vyzkoumalo či vyrobilo. Na začátku letošního října se právě takový kongres konal v ukrajinském Kyjevě a na následujících stranách si můžete přečíst, co nás tam zaujalo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Na severní konec včelařského světa

Jan Vondrák, Kateřina Francová-Miklianová

2013/6/6

Není Norsko jako Norsko. Tahle země je totiž v severojižním směru dlouhá půl třetího tisíce kilometrů. Zatímco lesy a jezera na jihovýchodě mají podobné klima i ekosystém jako české hory, v tundře na severu trvají zimy osm měsíců a v létě tam vůbec nezapadá slunce. Přesto i tam lidé chovají včely. Abychom zjistili, jak to vlastně chodí u včelařů a včel v zemi s údajně nejvyšší kvalitou života na světě, vypravili jsme se v polovině srpna za plného květu vřesu do Mekky norského vřesového medu, na ostrov Hitra, kde právě profesionální včelař a prezident Norské včelařské asociace Karl John Amdahl pořádal jedno ze setkání norské víkendové včelařské školy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zelená Bohdaneč: Včelí farma na zelené louce

Jan Vondrák

2013/4/6

Na počátku každé české včelí farmy byl až dosud včelař, který včelařil tak dobře, že se mu včelařina postupně stala hlavním zdrojem obživy. Včelí farma v Bohdanči u Kutné Hory je tak nejspíš první, kde nejdřív byly peníze, k nimž se až poté sháněl včelař, který by je rozmnožil. Jak jsme se dověděli z diskuzí s místním včelmistrem, investorem, včelařskými domorodci i veterinářkou, toto novum klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Výchozí koncepty environmentální etiky: antropocentrismus a biocentrismus

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/6/22

V dějinách evropského myšlení o člověku se nacházely mnohé názory na jeho vztah k okolnímu světu a živé přírodě. Chceme-li se zorientovat v současných trendech, potřebujeme znát alespoň dva póly, mezi nimiž mají mnohé názory svou souřadnici. V případě uvažování o postavení člověka v přírodě jsou těmito výchozími póly antropocentrismus a biocentrismus. Protože včelařství je činností odrážející vztah člověka k přírodě par excelence, jsou v něm tyto přístupy logicky přítomny, i když často nereflektovaně a skrytě. Pojďme si nyní oba tyto výchozí koncepty představit i s příklady z české včelařské praxe.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Proč vzniká nová rubrika Enviro?

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/5/24

Na Zemi už je nás víc než sedm miliard. To je sedmkrát víc, než nás na téže planetě bylo před pouhými dvěma sty lety. Jde o nesporný úspěch v medicíně a ve zlepšení kvality stravování. Tento v dějinách lidstva ojedinělý fenomén má ovšem i svůj rub. Ta část z nás, která žije ve vyspělých zemích, spotřebovává zhruba čtyřikrát tolik energie než před dvěma staletími a produkuje také mnohonásobně více odpadu a škodlivin. Jsme svědky nebývalého vymírání rostlinných i živočišných druhů vlivem působení člověka. Mění se i klima planety, ať je to z jakýchkoliv příčin. Svět, který právě teď se svými včelami sdílíme, nesnese srovnání s ničím, s čím získali a nám předali zkušenosti naši předkové. Přesto se zdá, že způsob uvažování, na jehož základě vnímáme okolní svět, pochází z dob, v nichž příroda nepotřebovala od člověka o nic víc než předtím od jeho rodičů. Podle našeho názoru dnes ale tyto stereotypy zastarávají tím rychleji, čím rychleji se mění tvář přírody před očima každé lidské generace. Jsme připraveni na probíhající změny reagovat? Jak se mají promítnout do vztahu člověka ke včelám? Abychom měli kde si podobné otázky klást a hledat na ně odpovědi, zakládáme novou rubriku Enviro.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit