Články Autora Bronislav Gruna

Vynulovat

Včelařsky významné invazní rostliny

Bronislav Gruna

2015/2/12

„Americké astry“, bez chebdí, bolševník velkolepý, janovec metlatý, javor jasanolistý a mnoho dalších z té společnosti...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Invazní rostliny a včelařství

Bronislav Gruna

2015/2/8

Žijeme v období převratných změn. Co se včera zdálo jasné, dnes je zpochybňováno nebo překonáno. Společností rezonují aktuální témata s velkým potenciálem ovlivnit naši budoucnost. Každý je okolnostmi nucen zaujmout osobní postoj k imigrační politice, konceptu multikulturalismu, narůstající etnické a náboženské xenofobii atd. Naše společnost je rozdělena. Podobný úkol, tedy nalezení optimálního vztahu mezi domácím a cizím, jsme nuceni řešit i v oblasti přírodních věd. Jmenovitě při úvaze, zdali jsou nepůvodní organizmy, mj. nektarodárné rostliny, přínosem či hrozbou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zahraniční obchod s včelím voskem

Bronislav Gruna

2016/3/33

V polovině března 2016 se objevila na internetu zpráva interní komise Českého svazu včelařů ustavené k vyšetření kauzy Včelpo1. Ve zprávě je zmíněn mezi náhodně vybranými fakturami také doklad ze dne 17. 12. 2015 o nákupu 5 tun vosku od firmy Global Logistic Company, s. r. o., ze Strážnice. Na firemním webu (http://global-logistics.cz/) se tato společnost prezentuje jako obchodní firma „spojující asijské výrobce a dodavatele s tuzemskými zpracovateli a obchodníky“.

číst článek


Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli?

Bronislav Gruna

2015/1/22

V současné době jsou výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) jedinou informací, podle které státní správa rozhoduje o strategii tlumení varroózy v následující sezóně.

Včelařská sezóna 2014 ukázala na závažný problém v tomto systému. Navzdory příznivým vyhlídkám podle výsledků vyšetření zimní měli došlo koncem léta a během podzimu 2014 k hromadným úhynům včelstev a následným velkým ekonomickým škodám. Není to však první selhání systému. Na stejný rozpor relativně dobrých výsledků zimní měli a plošných úhynů v následující sezóně 2011 upozornili A. Přidal a J. Svoboda3. V následujícím textu se budu zabývat hledáním příčin tohoto systémového selhání.

číst článek


Nech Braulu žít!

Bronislav Gruna

2020/2/13

Včelomorka obecná (Braula coeca) je pozoruhodná živá bytost. Bezkřídlá slepá moucha je vysoce specializovaná na život v hnízdě včely medonosné. Mí přátelé biologové jsou fascinováni vynalézavostí přírody, která ve včelomorce stvořila jedinečný soubor adaptací pro život v temnu včelího úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.