Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

ApiEXPO v Montrealu

Petr Texl

2019/11/20

Každé dva roky se koná mezinárodní kongres Apimondia s doprovodnou odbornou částí v podobě přednášek a posterů, komerčním a prezentačním veletrhem ApiExpo. Letos se konal v kanadském Montréalu, v roce 2021 hostí kongres ruská Ufa a v roce 2023 chilské Santiago.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Josef Novák, průkopník včelařského podnikání

Petr Texl

2020/1/22

Před rokem 1989 byly v tehdejším Československu velké včelařské podniky pouze v tzv. socialistickém vlastnictví. Známé byly například včelařské provozy Státního statku Tachov, Velkovýkrmen Třeboň a Jednotného zemědělského družstva Lhenice. Tyto podniky byly na tehdejší dobu moderně vybaveny zařízením, včetně manipulační techniky a medáren (zmíněné podniky např. od francouzské firmy Thomas), a jejich zaměstnanci se před sezónou pravidelně setkávali na školeních. Býval mezi nimi také Josef Novák.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Anketa pro poslance Evropské unie

- redakce

2019/9/7

V souvislosti s letošními volbami do Evropského parlamentu jsme požádali nové poslance z výborů, které se bezprostředně dotýkají včelařství, o jejich názory na tento obor. Anketu považujeme za důležitou také proto, že v roce 2021 se bude finalizovat nový národní včelařský program ČR, který musí být kompatibilní s politikou Evropské unie. Zatím nám odpověděli pouze dva, konkrétně Veronika Vrecionová (VV) z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Alexandr Vondra (AV) z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Oba jsou členy ODS a v Evropském parlamentu pracují ve Skupině Evropských konzervativců a reformistů. Oběma děkujeme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zvířata také milují

- redakce

2019/10/27

Nakladatelství Euromedia vydalo další z dětských knih, které přibližují jeden z aspektů včelího života. Jde o neblahý osud trubců po spáření.

číst článek


Katalog webových stránek v ČR s včelařským obsahem

- redakce

10/2019/44

Katalog webových stránek obsahuje především adresy výrobců a prodejců, kteří v roce 2019 inzerovaly své služby v časopise Moderní včelař. Při sestavování adresáře organizátorů kurzů, včelařů a včelařských farem jsme vycházeli především ze spolupráce s Asociací profesionálních včelařů, z. s., a z článků o daných včelařích uveřejněných v roce 2019 a ze seznamu účastníků akce Den otevřených úlů 2019. Uvádíme rovněž adresy subjektů, které reagovaly na výzvu Moderního včelaře 8/2019 s nabídkou uveřejnění webových adres v tomto katalogu. Z výše uvedeného vyplývá, že katalog není úplným výčtem všech webových adres se včelařskou tématikou v ČR.

 

číst článek


Apimondia 2019 a Sborník abstrakt

- redakce

2019/10/31

Organizátoři 46. Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia 2019 umožňují zájemcům o proběhlý vědecký program volně si stáhnout 350stránkový sborník abstrakt. 

číst článek


Fyto-apiterapeutické dny 2019

- redakce

2019/11/38

Ve dnech 21.–22. 9. 2019 se v Košicích konaly tradiční, již sedmnácté, Fyto-apiterapeutické dny. Úvodní blok přednášek patřil významu včelích produktů pro léčebnou praxi.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2019/11/8

Včelařské události od 7. 11. 2019 do 8. 12. 2019.

číst článek


Pivo ostré jako žihadlo bodovalo v Montrealu

- redakce

2019/11/31

Na letošní Apimondii získalo bronzovou medaili medové pivo, které vaří studenti Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici.

číst článek


Zákaz pesticidu škodlivého pro včely

- redakce

2019/12/4

Ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin uvedlo, že Evropská unie podpořila návrh na zákaz používání pesticidu thiakloprid ze skupiny neonikotinoidů, který působí negativně na včelí, a také na lidský organismus.

číst článek


Téma včelařství na Univerzitě 3. věku

- redakce

2019/12/5

Včelařský rok jako virtuální kurz v rámci Univerzity 3. věku nabízí Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 

číst článek


Téma: Med a perník

- redakce

2019/12/7

Není jiného času během roku, který by byl do té míry spojený s perníčky všeho druhu, jako prosinec. 

číst článek


Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XVI (2019)

- redakce

2019/12/46

XVI. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

 

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

číst článek


Dymák – nový včelařský časopis

- redakce

2020/2/35

V Piešťanech spatřilo v prosinci 2019 světlo světa nulté číslo nového časopisu Dymák, který vydává nedávno založená společnost s ručením omezeným Vinguste.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2020/2/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 4. 2. do 8. 3. 2020.

číst článek


Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli?

Bronislav Gruna

2015/1/22

V současné době jsou výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost samiček kleštíka včelího (Varroa destructor) jedinou informací, podle které státní správa rozhoduje o strategii tlumení varroózy v následující sezóně.

Včelařská sezóna 2014 ukázala na závažný problém v tomto systému. Navzdory příznivým vyhlídkám podle výsledků vyšetření zimní měli došlo koncem léta a během podzimu 2014 k hromadným úhynům včelstev a následným velkým ekonomickým škodám. Není to však první selhání systému. Na stejný rozpor relativně dobrých výsledků zimní měli a plošných úhynů v následující sezóně 2011 upozornili A. Přidal a J. Svoboda3. V následujícím textu se budu zabývat hledáním příčin tohoto systémového selhání.

číst článek


Editorial

Editorial

Petr Texl

2019/9/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o podstatných změnách v tzv. evropských dotacích pro včelaře, které se administrují na základě nového Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou tyto dotace zaměřené na produkci kvalitních včelích produktů, což se odráží v názvu dotačního titulu. V oficiálních českých překladech se stále dokola opakuje nesprávný termín „včelařské produkty“.

číst článek


V Kanadě byla znát česká stopa

Petr Texl

2019/10/31 Na letošní 46. kongres světové včelařské organizace Apimondia, který probíhal 8. až 12. 9. 2019 v kanadském Montréalu, se vydalo i mnoho českých včelařů. Samotný kongres doprovázela kromě procedurálních a volebních záležitostí vědecká část ve formě odborných přednášek a posterových prezentací.

číst článek


Hanácká včela nabývá na síle

Petr Texl

2019/11/44

V polovině října proběhla v hanácké metropoli tradiční zahrádkářská výstava Flóra Olomouc. V posledních letech jsou na ní vidět i včelaři.

číst článek


Editorial

Petr Texl

2020/1/4

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

právě před dvaceti lety byla založena Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) jako samostatný včelařský spolek s celostátní působností.

číst článek