Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

ApiEXPO v Montrealu

Petr Texl

2019/11/20

Každé dva roky se koná mezinárodní kongres Apimondia s doprovodnou odbornou částí v podobě přednášek a posterů, komerčním a prezentačním veletrhem ApiExpo. Letos se konal v kanadském Montréalu, v roce 2021 hostí kongres ruská Ufa a v roce 2023 chilské Santiago.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Anketa pro poslance Evropské unie

- redakce

2019/9/7

V souvislosti s letošními volbami do Evropského parlamentu jsme požádali nové poslance z výborů, které se bezprostředně dotýkají včelařství, o jejich názory na tento obor. Anketu považujeme za důležitou také proto, že v roce 2021 se bude finalizovat nový národní včelařský program ČR, který musí být kompatibilní s politikou Evropské unie. Zatím nám odpověděli pouze dva, konkrétně Veronika Vrecionová (VV) z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Alexandr Vondra (AV) z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Oba jsou členy ODS a v Evropském parlamentu pracují ve Skupině Evropských konzervativců a reformistů. Oběma děkujeme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zvířata také milují

- redakce

2019/10/27

Nakladatelství Euromedia vydalo další z dětských knih, které přibližují jeden z aspektů včelího života. Jde o neblahý osud trubců po spáření.

číst článek


Katalog webových stránek v ČR s včelařským obsahem

- redakce

10/2019/44

Katalog webových stránek obsahuje především adresy výrobců a prodejců, kteří v roce 2019 inzerovaly své služby v časopise Moderní včelař. Při sestavování adresáře organizátorů kurzů, včelařů a včelařských farem jsme vycházeli především ze spolupráce s Asociací profesionálních včelařů, z. s., a z článků o daných včelařích uveřejněných v roce 2019 a ze seznamu účastníků akce Den otevřených úlů 2019. Uvádíme rovněž adresy subjektů, které reagovaly na výzvu Moderního včelaře 8/2019 s nabídkou uveřejnění webových adres v tomto katalogu. Z výše uvedeného vyplývá, že katalog není úplným výčtem všech webových adres se včelařskou tématikou v ČR.

 

číst článek


Apimondia 2019 a Sborník abstrakt

- redakce

2019/10/31

Organizátoři 46. Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia 2019 umožňují zájemcům o proběhlý vědecký program volně si stáhnout 350stránkový sborník abstrakt. 

číst článek


Fyto-apiterapeutické dny 2019

- redakce

2019/11/38

Ve dnech 21.–22. 9. 2019 se v Košicích konaly tradiční, již sedmnácté, Fyto-apiterapeutické dny. Úvodní blok přednášek patřil významu včelích produktů pro léčebnou praxi.

číst článek


Kalendárium

- redakce

2019/11/8

Včelařské události od 7. 11. 2019 do 8. 12. 2019.

číst článek


Pivo ostré jako žihadlo bodovalo v Montrealu

- redakce

2019/11/31

Na letošní Apimondii získalo bronzovou medaili medové pivo, které vaří studenti Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici.

číst článek


Zákaz pesticidu škodlivého pro včely

- redakce

2019/12/4

Ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin uvedlo, že Evropská unie podpořila návrh na zákaz používání pesticidu thiakloprid ze skupiny neonikotinoidů, který působí negativně na včelí, a také na lidský organismus.

číst článek


Téma včelařství na Univerzitě 3. věku

- redakce

2019/12/5

Včelařský rok jako virtuální kurz v rámci Univerzity 3. věku nabízí Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 

číst článek


Téma: Med a perník

- redakce

2019/12/7

Není jiného času během roku, který by byl do té míry spojený s perníčky všeho druhu, jako prosinec. 

číst článek


Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XVI (2019)

- redakce

2019/12/46

XVI. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

 

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

číst článek


Editorial

Editorial

Petr Texl

2019/9/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

v minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o podstatných změnách v tzv. evropských dotacích pro včelaře, které se administrují na základě nového Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou tyto dotace zaměřené na produkci kvalitních včelích produktů, což se odráží v názvu dotačního titulu. V oficiálních českých překladech se stále dokola opakuje nesprávný termín „včelařské produkty“.

číst článek


V Kanadě byla znát česká stopa

Petr Texl

2019/10/31 Na letošní 46. kongres světové včelařské organizace Apimondia, který probíhal 8. až 12. 9. 2019 v kanadském Montréalu, se vydalo i mnoho českých včelařů. Samotný kongres doprovázela kromě procedurálních a volebních záležitostí vědecká část ve formě odborných přednášek a posterových prezentací.

číst článek


Hanácká včela nabývá na síle

Petr Texl

2019/11/44

V polovině října proběhla v hanácké metropoli tradiční zahrádkářská výstava Flóra Olomouc. V posledních letech jsou na ní vidět i včelaři.

číst článek


Získávání včelího jedu

Petr Texl

2019/11/14

Před rokem 1989 se na odběr včelího jedu zaměřovali někteří větší včelaři. Jednalo se zpravidla o smluvní dodávky pro farmaceutické účely. V bývalém Československu ho od chovatelů včel vykupovala Slovakofarma Hlohovec. Včelaři dodávali včelí jed i se žihadly, která byla zabodnuta ve speciální odběrové gumové fólii. Více o technologii v tištěném nebo elektronickém placeném vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a jejich budoucnost

Petr Texl

2019/12/31

Šestý ročník odborného festivalu Od výzkumu k praxi v brněnském Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., se letos zaměřil na zdraví včelstev s důrazem na jejich přežití, zvýšení vitality a odolnosti vůči negativním vlivům okolí. V zaplněném sále byla o přestávkách slyšet slova jako plošné úhyny, vesnice bez včel a podobně. Ve světle těchto problémů prezentovali přednášející výsledky výzkumů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Historie a současnost vysokého včelařského školství

Štěpán Soudek při výuce včelařství 20-30. léta 20: stol.

Antonín Přidal

2019/9/40

Mendelova univerzita v Brně oslavila 15. června 2019 ve velkém stylu sté výročí svého založení. Součástí její historie je také existence včelařského pracoviště. Pro časopis Moderní včelař je ctí, že jeho vedoucí docent Ing. Antonín Přidal, Ph.D., je členem naší redakční rady. Proto jsme přivítali ochotu, se kterou pan docent připravil přehled dějin výuky včelařství na brněnské vysokoškolské stolici.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Co se děje, když nás píchne včela

Dalibor Kodrík

2019/11/10

Téměř každý někdy zažil včelí bodnutí. Není to příjemná záležitost, ale pokud zrovna člověk netrpí alergií na včelí jed, není to žádná tragédie. V následujících řádcích si řekneme o tom, jak funguje tato důmyslná chemická zbraň, kterou dala včelám Matka příroda, jaké fyziologické a biochemické reakce využívá a jaké to má důsledky pro napadeného i pro samotnou včelu.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mendelfest se vydařil

Mendelfest Brno 2019.

- redakce

2019/9/44

Mendelovo muzeum v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně každoročně pořádá Mendelfest, kde připomíná různé aspekty života Gregora Johanna Mendela, který zde působil. Letos představil jeho zálibu pod názvem Mendel je včelař.

číst článek