Články Autora Michal Počuch

Vynulovat

Průběh medovicové snůšky v roce 2009

Michal Počuch

2010/1/23

Vývoj producentů medovice a průběh medovicové snůšky sleduji v lesních porostech boskovické brázdy, konkrétně v porostech nacházejících se kolem obce Skalička u Tišnova.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh medovicové snůšky v roce 2011

Michal Počuch

2012/1/27

V roce 2011 se vyplnila prognóza stanovená na podzim 2010. Na výzkumných plochách v lesních porostech v okolí obce Skalička u Tišnova bylo zjišťováno množství nakladených vajíček producenty medovice. Na jedlích bylo 31. 10. nalezeno v průměru 9 vajíček medovnice jedlové (Cinara pectinatae) na jednom metu větve. Na pět let staré borovici bylo napočítáno celkem 88 vajíček medovnice borové (Cinara pini) popř. medovnice lesklé (Cinara nuda) a na ostatních borovicích různého stáří v průměru 16 vajíček na jeden metr větve. Množství nakladených vajíček, které bylo výrazně vyšší než v minulých letech, dávalo dobrý předpoklad pro následné přemnožení producentů v roce 2011.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Producenti medovice v roce 2012

Michal Počuch

2012/6/211

Při pohledu zpět zjistíme, že nejslabší rok z hlediska výskytu medovice byl rok 2008. Následoval výborný rok 2009, ve kterém došlo k přemnožení producentů medovice na jehličnanech. Rok 2010 byl mimořádný pouze v některých lokalitách. Loňský rok se zařadil mezi mimořádné medovicové roky – a jak to bylo letos?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nosematóza na jaře 2012 v širším okolí Brna měla nebývalou intenzitu

Antonín Přidal, Michal Počuch, Jiří Svoboda

2012/4/135

Letošní předjaří bylo charakteristické brzkým nástupem a nebývale silnou prevalencí nosematózy. Nejen, že většina včelstev byla pozitivních na nosematózu, ale i intenzita výskytu spor hmyzomorek (Nosema spp.) byla značně vysoká. Cílem příspěvku je poukázat na tento stav srovnáním let předchozích s předjařím 2012 a dokumentovat průběh akutní nosematózy na jednom ze stanovišť.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh medovicové snůšky v roce 2010

Michal Počuch

2010/5/159

Letošní sezona byla na medovicovou snůšku bohatá. Její průběh v okolí Tišnova zdokumentoval Michal Počuch

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Smažený akátový květ

Michal Počuch

2011/3/92

 Že si včely si na akátu smlsnou rády, nepřekvapí. Že si můžeme smlsnout i my, stačí vyzkoušet

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nová naučná včelařská stezka

Michal Počuch

2010/6/192

 Pozvánka na včelařský výlet v okolí Brna

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Letošní pozdní medovicová snůška

Michal Počuch

2016/6/27

Letošní pozdní medovicová snůška byla překvapením, neboť vývoj producentů medovice nenaznačoval pozdější gradaci. Naopak v letním období bylo producentů velmi málo. V hojném počtu se tentokrát vyskytovaly pouze puklice na smrku, díky kterým včelaři v některých oblastech získali dostatek medovicového medu. Tato snůška probíhala od poloviny května do konce června. Červenec byl již bez medovicové snůšky a po vytočení medu bylo nutno včelám dodat zásoby. Následovaly dva měsíce s neobvykle nízkým úhrnem srážek a vysokými teplotami. Pokračování článku v tištěné verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh snůšky na Tišnovsku

Michal Počuch

2017/8/23

Sezóna roku 2017 se vyznačuje velkými krajovými odlišnostmi v medném výnosu. O poznatky z letošní snůšky na stanovišti ve Skaličce u Tišnova se s námi podělil Michal Počuch. Ve srovnání s předchozími lety se mu jeví jako podprůměrná. Sešlo se zde několik negativních faktorů, které ovlivnily její průběh.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh nektarové a medovicové snůšky v roce 2014 v okolí Skaličky u Tišnova

Michal Počuch

2014/4/16

Rok 2013 byl ve znamení nadprůměrné melecitόzní snůšky. Letos se naopak producentům medovice kvůli jarním suchům vůbec nedařilo. Největší přínos medovice byl zaznamenám v období od 27. května do 12. června, kdy včely ve smrkových porostech sbíraly medovici tvořenou samičkami puklice poloskryté (Physokermes hemicryphus) a medovnicemi žijícími na smrku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čeho si včelař všímá v lese

Michal Počuch

2013/3/22

Lesní porosty jsou významným zdrojem včelí pastvy, zejména pak v době přemnožení producentů medovice. Včelařsky významné mšice, červci a mery produkují nejvíce medovice v červnu a červenci. Později lze medovicovou snůšku očekávat pouze výjimečně. Kdo chce být v obraze, jak probíhá medovicová snůška, musí vyrazit do lesa zkontrolovat výskyt významných druhů producentů medovice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pyl ve včelí pastvě

Michal Počuch

2016/1/11

Je to feromon, vylučovaný včelím plodem, kdo stimuluje létavky k sběru pylu. Zásadními podmínkami pro sběr pylu jsou vhodná teplota a přítomnost kvetoucích rostlin. Toto a mnohem více o pylu, bez kterého se včely neobjedou, přináší Moderní včelař. Nyní již ve volném prodeji v síti trafik.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Bude letos medovicová snůška?

Michal Počuch

2015/3/29

Výskyt producentů medovice je podmíněn přítomností živné rostliny, průběhem počasí, vlivem přirozených nepřátel a počty přezimujících vajíček a larev. Zásadní je množství nakladených vajíček podzimními generacemi mšic v předešlém roce. U puklic pak množství larev, které od vylíhnutí až do letošního roku unikly přirozeným nepřátelům. Jaká je situace letos? Můžeme se těšit na medovicový med?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh snůšky v roce 2019

Michal Počuch

2019/11/32

Jarní rozvoj včelstev na stanovišti Skalička u Tišnova byl oproti rychlému rozkvětu vegetace opožděn a vše nasvědčovalo tomu, že bude snůškově velmi špatný rok. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Terénní pozorování

Michal Počuch

2020/8/32

Jak uvádí článek Nepůvodní druhy hmyzu jako producenti medovice, od roku 2006 se v České republice objevuje medovnice křivonohá (Cinara curvipes). Její kolonii jsem pozoroval na jedli bělokoré.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Melecitόza

Michal Počuch

2019/7/8

Melecitόza je trisacharid skládající se ze dvou molekul glukόzy a jedné molekuly fruktόzy. Byla nalezena v medovicovém i květovém medu, přičemž v květových medech je její obsah stopový. V medovicových medech se obsah melecitόzy liší v závislosti na tom, jaký druh producenta medovici tvoří, a na období, ve kterém je medovice produkována. V článku, který v plném znění uveřejňujeme v tištěném a placené elektronické verzi Moderního včelaře seznamuje autor se svými zkušenosti se získáváním a zpracováním melecitózního medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku?

Michal Počuch

2019/1/30

Kůrovci jsou přirozenou součástí lesů. Napadají především oslabené a staré stromy. Díky tomu dochází k přirozené obnově lesa. Zcela odlišná situace nastává v uměle vytvořených stejnověkých monokulturách často vysazených na nevhodných stanovištích pro daný druh dřeviny. V takových případech je již z minulosti známo, že dochází k plošnému přemnožení škůdců a napadení stromů. S důsledky se pak potýkají nejen lesníci, ale také včelaři, jak vyplývá z článku v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit