Články Autora Erik Tihelka

Vynulovat

Přehled nebezpečných včelích rostlin v ČR

Erik Tihelka

2016/6/30

Na celém světě je známo zhruba přes 40 druhů rostlin nebezpečných pro včely, jejichž pyl a nektar mohou kontaminovat med. Rostliny v přehledu v tištěném vydání Moderního včelaře jsou seřazeny podle četnosti výskytu v České republice.

Foto: Starček přímětník (Senecio jacobaea). Foto Gary Houston Ghouston, Wikimedia

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Toxické rostliny a med

Erik Tihelka

2016/6/28

O tom, že existuje řada jedovatých rostlin, které jsou lidem při přímé konzumaci nebezpečné, se všeobecně ví. Méně je však v povědomí, že některé rostliny produkují toxický pyl a nektar. Za určitých podmínek pronikají tyto toxiny do medu a ten se tak stává nebezpečný pro včely. U člověka mohou takto kontaminované medy způsobit otravu, poškodit játra anebo být karcinogenní. Chcete vědět víc? Moderní včelař v tištěné podobě je pro vás připraven na stáncích a formou předplatného.

Foto: Coriaria arborea, Foto Rudolph89, Wikimedia.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Biologický zásah proti lesknáčku úlovému

Erik Tihelka

2016/3/14

Lesknáček úlový, který byl zaznamenán v září 2014 v Itálii, představuje vážné nebezpečí pro včelaření v Evropě. Lesknáčka se po více než roce intenzivního boje doposud nepodařilo v Itálii vyhubit a hrozí, že se bude dále rozšiřovat. Ve světě se používá řada způsobů, jak se lesknáčka zbavit. Patří mezi ně i používání pastí nebo chemoterapie. Pomoci by však mohly i entomopatogenní hlístice dostupné v České republice. Čtěte Moderního včelaře na straně 14.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Literatura Lotmaria passim - přehlížená příčina ztrát včelstev


Lotmaria passim - přehlížená příčina ztrát včelstev

Erik Tihelka

2016/2/29

V roce 2014 pozorovali novozélandští včelaři záhadná mizení včel z úlů, symptomy se až nápadně podobaly syndromu zhroucení včelstev (CCD). Teprve nedávno laboratorní vyšetření prokázala ve vzorcích včel vedle Nosema apis a Nosema ceranae také přítomnost bičivky Lotmaria passim. Ačkoliv je tento jednobuněčný mikroorganismus (Excavata: Euglenozoa: Kinetoplastea: Trypanosomatida: Trypanosomatidae) rozšířen ve včelstvech po celém světě, nebyla mu dosud věnována větší pozornost. Nyní se však ukazuje, že může mít větší podíl na ztrátách včelstev, než se dříve předpokládalo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Literatura Nové poznatky o pesticidech a včelách


Nové poznatky o pesticidech a včelách

Erik Tihelka

2016/2/8

Podle dat Ministerstva životního prostředí bylo roku 2014 v České republice použito přes 5 milionů kilogramů pesticidů. To znamená, že naše životní prostředí a včely jsou vystavovány obrovskému množství chemikálií. Existuje způsob, jakým mohou pesticidy a včely v zemědělské krajině koexistovat?Clánek v tištěné verzi Moderního včelaře shrnuje známé účinky pesticidů na včely, kontroverze o toxicitě pesticidů, alternativy k používání pesticidů a možnosti selekce včel rezistentních k pesticidům.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Účinný boj proti sršni asijské

Erik Tihelka

2017/8/24

Je tomu již 13 let, kdy evropské včelařství poznalo nového nebezpečného škůdce. Roku 2004 byla ve Francii poprvé zaznamenána sršeň asijská (Vespa velutina), která se nadále šíří napříč kontinentem. Včely tvoří významnou část jejího jídelníčku a jsou hlášeny případy, kdy údajně útoky sršní zlikvidovaly celá včelstva. V září 2016 byla poprvé zachycena ve vnitrozemí Velké Británie poblíž města Tetbury. Sršeň asijská (Vespa velutina) se šíří velice rychle, a to i do odlehlých zemí chráněných mořem. Počítačové simulace naznačují, že další šíření sršně bude s velkou pravděpodobností pokračovat do střední Evropy. Jak se tedy na případnou invazi sršní asijských připravit?

Foto: Sršeň asijská (Vespa velutina) z Portugalska. Foto Charlesjsharp. Licence Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Bez dýmáku a bez žihadel

Erik Tihelka

2017/7/20

Otázka, jak zkrotit bodavé včely, pronásleduje generace včelařů a medařů již celá staletí. První obyvatelé evropského kontinentu používali při vybírání divokých včelích hnízd kouř, pálili suché dřevo, mech a listy přímo pod stromem s dutinou. Historie přenosných dýmáků sahá dokonce až do mezolitu. Od 16. století se setkáváme s dýmkovými dýmáky, které se v některých částech světa používají dodnes. Dýmáky, jaké známe dnes, se začaly poprvé objevovat ke konci 19. století a dodnes jsou vynalézány nové modely. Ve světě organického včelaření se však ozývají hlasy proti rušení včelstev používáním kouře. Článek se zabývá alternativami k používání dýmáků a nepraktických rukavic. O těchto zcela nových přístupech toho prozatím není moc známo, a tak bude potřeba experimentovat a nové metody zkoušet.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální výskyt lesknáčka úlového v Itálii

Erik Tihelka

2017/7/35

Od září roku 2014, kdy byl lesknáček úlový (Aethina tumida) zjištěn v Itálii, se stále nedaří ho zcela vymýtit, i když se prozatím podařilo zabránit jeho dalšímu velkému šíření. Zprvu se zdálo velmi pravděpodobné, že se rychlým zákrokem italské veterinární správy podaří tohoto nebezpečného škůdce včely medonosné zcela zlikvidovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Tlumení roztoče Varroa pomocí ultrazvuku

Erik Tihelka

2017/7/35

Tento rok představila německá společnost Bienen Varroa-Sound GmbH svůj přístroj Varroa Sound, který má pomocí ultrazvuku snižovat populaci roztoče Varroa. Prototypy testovala v průběhu roku 2016. Varroa Sound má být ekologicky nezávadným a účinným způsobem, jak snížit populaci kleštíka včelího bez negativních dopadů na včelstvo. O fungování přístroje zatím neexistuje příliš publikovaných sdělení. Tištěného Moderního včelaře dostanete v každé lepší trafice. Seznam trafik v horní liště webu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Marketing medu malovčelařem

Erik Tihelka

2015/5/24

Příspěvek „Marketing medu malovčelařem“ prezentovaný 26. 9. 2015 na Mezinárodní konferenci o medu v Brně při příležitosti 150 let od vynálezu medometu představuje případovou studii o prodeji medu na naší včelí farmě. V Your Bee House, 50 km od Prahy, se zabýváme apituristikou se zaměřením na zážitkové vytáčení, exkurze na včelnici a adoptování úlů. Uplatňovaná marketingová strategie může být zajímavá i pro jiné malovčelaře.

Med jako surovina

Klasická nabídka medu malovčelaři ze dvora je prodej suroviny bez přidané hodnoty. Pohledem zákazníka jsou všechny nabízené produkty snadno srovnatelné, takže se rozhodujícím kritériem stává cena. To vede k minimální zákaznické loajalitě, tedy nestálosti zákazníků. Proto nabízíme med nikoliv jako surovinu, ale jako službu.

Med jako služba

Marketing medu je na naší včelí farmě založen na apituristice a probíhá ve čtyřech krocích:

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včely a květnaté louky

Erik Tihelka

2015/2/17

Zemědělská velkovýroba vytlačuje některé tradiční zdroje pastvy pro včely. A přitom rozmanitá včelí pastva je základem zdravé výživy a života včel. Podvýživa včel vede k oslabení včelstva a je možné, že stojí i za globálním úhynem včel. Naštěstí se dnes již rýsují plány jak tento trend zvrátit. Výsadbou květnatých luk.  Článek vychází ze zkušeností firmy Planta naturalis, která patří mezi největší tuzemské producenty lučního osiva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Plovoucí včelín na řece Havola

Erik Tihelka

2018/10/32

Již sedm let brázdí vody německých jezer a řek včelař Frank George se čtyřiceti včelstvy na palubě své lodi Bienen Boot. Navštívili jsme ho v jeho domovském přístavu v městečku Werder, abychom se o jeho netradičním způsobu včelaření dozvěděli více.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mikroplasty v medu

Erik Tihelka

2019/1/9

Mikroplasty, drobné částice vznikající při výrobě nebo rozkladu plastů, představují novou formu znečištění, o jehož dopadech na lidské zdraví je toho zatím známo jen velmi málo. Mohou mikroplasty ohrozit i kvalitu medu? To sledujeme v článku, pro který Erik Tihelka rešeršoval důležité zahraniční studie.

Plastové mikrovlákno pod světelným mikroskopem. Wikicommons.org

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit