Články Autora Tomáš Ivanský

Vynulovat

Úvod do problematiky akustického monitoringu včelstva

Tomáš Ivanský

2017/1/13

Rostoucí popularitě elektronických metod zaměřených na monitoring chování včelstev nemohlo uniknout ani sledování a vyhodnocování zvukových projevů včel. To má ve včelařské komunitě dlouhodobou tradici. Proto tento článek koncipuji nejen jako sumář aktuálního stavu, ale i jako poctu těm, kteří se problematice věnovali v dobách minulých.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Akustické sledování včelstev II

Tomáš Ivanský

2017/2/23

V Moderním včelaři 1/2017 jsme probrali základní aspekty akustických projevů včelstva. Řekli jsme si, že z hlediska komplexity práce s akustickým signálem včelstva lze metody rozdělit do dvou typů úloh. Probrali jsme obvyklé postupy, spojené s typem 1, které jsou využívány v typické aplikaci, jíž je predikce rojení, resp. indikace rojové nálady včelí kolonie. Nyní si ve stručnosti ukážeme možné limity postupů, uvedených v minulém článku, a nastíníme, jak se s nimi vypořádávají úlohy 2. typu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky II

Tomáš Ivanský

2017/5/21

Senzorová jednotka – vysílač

Po úvodním článku v minulém čísle Moderního včelaře zahajujeme stavbu klíčové komponenty našeho systému, a sice senzorové jednotky. Jak jsme uvedli, je senzorová jednotka odpovědná za sběr dat z připojených senzorových senzorů a jejich odesílání k dalšímu zpracování. Nejprve si projděme komponenty, z nichž budeme kompletovat hardware.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky

Tomáš Ivanský

2017/4/26

Naposledy jsme se potkali v Moderním včelaři 2/2017 ve dvoudílném seriálu, zaměřeném na akustický monitoring včelstev. V podobných technických tématech budeme pokračovat. Tentokrát se zaměříme na stavbu úlového monitorovacího systému. Ten nám umožní vzdáleně sledovat hmotnost a teplotu úlu, případně další veličiny spojené s fyziologickými projevy včelstva, atmosférickými podmínkami a podobně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky IV - pokračování

Tomáš Ivanský

2017/7/22

Adjustace hmotnostního senzoru, jeho kalibrace a oživení senzorové jednotky: V minulém článku jsme sestavili hardware řídicí jednotky. Nyní postoupíme dále k jejímu dokončení. Chvíli se však zastavíme u senzoru na měření hmotnosti. Víc v tištěném Moderním včelaři. Dále viz tutorial linku https://youtu.be/5LDqLtCnoUg

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky

Tomáš Ivanský

2017/8/20

5. dílem končí seriál Tomáše Ivanského k vlastní výrobě monitorovacího systému úlů. Poslední díl, který přinášíme v tištěním Moderním včelaři a jeho elektronickém vydání se věnuje příjmu a zpracování naměřených dat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky III

Tomáš Ivanský

2017/6/18

3. díl: Adjustace hmotnostního senzoru, jeho kalibrace a oživení senzorové jednotky: V minulém článku jsme sestavili hardware řídicí jednotky. Nyní postoupíme dále k jejímu dokončení.Chvíli se však zastavme u senzoru na měření hmotnosti. V tištěném nebo elektronickém novém vydání Moderního včelaře! Viz videotutorial https://youtu.be/5LDqLtCnoUg

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit