Články Autora Jan Bartoška

Vynulovat

Sledování včel pomocí čipů

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Dalibor Titěra, Jan Bartoška, Martina Stejskalová

2023/11/30

V jediném úlu může žít více než 50 000 dělnic, a protože v období snůšky žijí jen 30–60 dní, probíhá jejich neustálá výměna. Včelstvo jako celek se zdánlivě nemění, ale ve skutečnosti se jedná o dynamicky se měnící společenství. Jestliže chceme objasnit různé aspekty chování včelstva a jeho reakci na měnící se životní podmínky, potřebujeme obvykle sledovat jednotlivé včely.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Česká zemědělská univerzita a Včelstva Online

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Jan Bartoška

2022/8/20

Jak propojit atraktivní svět informačních technologií (IT) a IoT (Internet of Things) s chovem včel, aby byl zajímavý nejen pro mladé? Atraktivní potenciál mají úlové váhy, které online v reálném čase přinášejí údaje o váze a teplotě včelstva. Ty jsou předmětem projektu České zemědělské univerzity.

číst článek


Možnosti ochrany opylovatelů před účinky pesticidů aplikovaných do porostů olejnin

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Jan Bartoška

2019/12/34

U olejnin se podobně jako u ostatních polních plodin provádí ochrana proti škodlivým organizmům v souladu s platnou legislativou podle zásad integrované ochrany rostlin. Vzhledem k výskytu škodlivých organizmů se pesticidy v olejninách aplikují i před květem nebo v průběhu květu. Vzhledem k tomu, že kvetoucí řepka nebo slunečnice jsou vysoce atraktivní pro včely a další opylovatele, zvyšuje se nebezpečí otravy opylovatelů právě při pěstování těchto plodin. Více o problému ve vztahu ke včelám v článku Jana Kazdy a kol., který naleznete v tištěném nebo placeném elektronickém Modernímvčelaři

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.