Články Autora Vladana Procházková

Vynulovat

Opatření na podporu samotářských včel v zemědělských ekosystémech

Martin Šlachta, Ondřej Cudlín, Pavel Cudlín, Vladana Procházková

2022/8/35

Samotářské včely se podílí na opylení divokých rostlin i plodin. Jejich hospodářský přínos nebyl však dlouho doceňován a chybí relevantní informace o rozsahu jimi poskytované ekosystémové služby opylení. Vzhledem k úbytku diverzity hmyzu ve vyspělých státech a možným dopadům klimatické změny na ekosystémy je studium přirozených společenstev včel a zavádění opatření na jejich podporu veřejným zájmem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak vytvořit úspěšnou včelařskou výstavu?

Václav Krištůfek, Daniela Procházková

2017/7/24

Ing. Václav Krištůfek, CSc., patří mezi autory článků v Moderním včelaři. Většinou čerpá ze své praxe vědeckého pracovníka Biologického centra Akademie věd České republiky, pokud se týká zdraví včel. Tentokrát se ale dělí o zkušenosti s edukačními výstavami o včelím životě, které měly přiblížit široké veřejnosti výzkumný potenciál jeho pracoviště.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit