Moderní včelař 1/2007

1/2007

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Začínající včelaři a všichni, kteří jim chtějí pomoci

- redakce

2007/1/3

PSNV-CZ pořádá v sobotu 31. března 2007

v obci Rybníky u Moravského Krumlova workshop na téma:

ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘI A VŠICHNI, KTEŘÍ JIM CHTĚJÍ POMOCI

číst článek


Úvodník 1/2007

Petr Texl

2007/1/4

Vážené čtenářky a čtenáři,

vstupem do nového roku 2007 došlo k personálním změnám v redakci časopisu Moderní včelař. Zakladatel a do současné doby šéfredaktor Moderního včelaře Mgr. Vlastimil Protivínský po třech letech odchází z této funkce. Na základě jednání redakční rady a redakce časopisu a rady PSNV-CZ se novým šéfredaktorem stává Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

číst článek


Medová soutěž o cenu Vysočiny 2006

Bronislav Gruna

2007/1/4

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


VI. Jarní seminář nové techniky ve včelařství

- redakce

2007/1/4

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Seminář racionalizace chovu včel v Nasavrkách

Petr Texl

2007/1/5

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Chvála medu již podruhé

Jan Löffelmann

2007/1/6

Vážení přátelé včelaři,
již po druhé mám tu čest Vás pozvat na včelařskou akci propagující český med a moderní české včelařství.

číst článek


PSNV-CZ předložila návrhy a změny pro nový dotační program

Petr Texl

2007/1/7

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Letní škola nástavkového včelaření

2007/1/7

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Evropská integrace, marketing a české včelařství

Petr Texl

2007/1/9

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Prodej medu III

Karel Jiruš

2007/1/11

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Bill Růžička – včelař v Kanadě II.

Jaroslav Prýmas

2007/1/12

Pokračování z minulého čísla o včelaření v Kanadě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


„California dreamin?“

Jaroslav Prýmas

2007/1/13

Příběh včelařů a pěstitelů mandlí v USA. Kalifornie v posledních několika letech zažila zlatou horečku. Nešlo o honbu za žlutým kovem, ale o honbu včelařů za rentu za opylovací službu. Produkce mandlí, která se v Kalifornii mohutně rozvíjí, se bez dobrého opylení včelami neobejde. Cena za včelstvo dovezené do mandloňových sadů se vyšplhala na 100, 150 i 180 dolarů. Do Kalifornie se sváží včelstva téměř z celých spojených států, neboť výnosy za službu jsou vyšší než za med.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tepelně izolované nebo větrané úlové dno?

Josef Kala

2007/1/15

Zkušený praktik se s námi podělil o zkušenosti z velmi zajímavého pokusu, který má několik odpovědí na téma tepelná izolace úlu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ještě k medné komoře

Leoš Dvorský

2007/1/17

O medné komoře bylo v MV už pojednáno. Článek si našel mnoho zájemců o tuto moderní zootechniku. MV tentokrát přináší na toto téma další článek. Podrobný popis a obrazová schemata vám usnadní pochopení principu a širších souvislostí při aplikaci této zootechniky, která respektuje biologickou přirozenost včely medonosné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Produktivní ošetřování včelstev IV. Ošetřování v aktivním období

Clayton Leon Farrar

2007/1/20

Závěr čtyřdílného seriálu. Jde o částečný překlad série článků, které redakce časopisu American Bee Journal považuje za jeden z nejlepších praktických návodů k ošetřování včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Z morfologie včely medonosné

František Nešpor

2007/1/22

MV pro začátečníky - o křídlech včely medonosné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zodpovědnost každého včelaře za kvalitu celé populace naší včely

Květoslav Čermák

2007/1/23

Genetika a plemenitba včely medonosné ze zajímavého pohledu šlechtitele praktika. Souvislosti mezi přírodním výběrem a záměrnou selekcí v chovu včel. Za co jsme vlastně odpovědní?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Determinace pohlaví u včel

Antonín Přidal

2007/1/25

Odpověď na otázku co určuje pohlaví včel a jak může být narušena dědičnost pohlaví při využití příbuzenské plemenitby. K čemu slouží koeficient inbrídingu na evidenčním lístku matky?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Varroatolerance tellského a kraňského plemene

Květoslav Čermák

2007/1/26

V červencovém čísle American Bee Journal r. 2004 popisují Keffus aj. několikaletá pozorování varroatolerance dvou plemen včely medonosné, kraňského (A. m. carnica) a tellského (A. m. intermissa) v pokusu ve Francii. Je varroatolerance na dosah i pro naši populaci včely medonosné? Nejnovější výsledky z výzkumu vám populární formou přináší odborník Ing. Čermák.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Parazitismus, nemoci včel a názvosloví živočichů

Antonín Přidal

2007/1/27

Článek o odborné včelařské terminologii. Včelařská obec používá několik nesprávných odborných pojmů (termínů). Jedním z příkladů jsou termíny z související právě s názvoslovím živočichů a parazity včely medonosné. Pojmová jasnost je přitom základem dorozumění se. Cílem tohoto článku je tudíž na nesprávné či nepřesné termíny upozornit a navrhnout jejich úpravu. Jak je to s parazitismem a nemocemi včel?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Povodeň a včely

Bronislav Gruna

2007/1/29

Z vašich dopisů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


IV. Včelařská akademie

- redakce

2007/1/30

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek