Články Autora Petr Texl

Vynulovat

Budoucnost evropského včelařství

Marie Šotolová, Petr Texl, Helena Proková

2020/5/11

Dne 7. března se v Bratislavě konala mezinárodní konference zaměřená na hodnocení tlaku asijských predátorů sršně Vespa velutina a roztoče Varroa destructor. Její iniciátorkou a koordinátorkou programu byla Mgr. Helena Proková, Ph.D., se záštitou projektu Blesabee.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí dům

Marie Šotolová, Petr Texl

2018/9/40

Jsou tomu dva roky, kdy nás Ing. František Sentenský studující obor Včelař na Středním odbornému učilišti v Blatné seznámil s Alexandrem Barkovem. Ruský diplomovaný apiterapeut se pak stal jedním z přispěvovatelů Moderního včelaře. Renomé si získal také na Mezinárodní apiterapeutické konferenci Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ vloni v Kdyni. Od té doby se naše cesty protínají a my sledujeme snahu vybudovat Včelí dům zasvěcený apiterapii. Proto jsme se o prázdninách vypravili do Mariánské u Jáchymova.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včela medonosná a fenologie

Marie Šotolová, Petr Texl

2018/7/37

 Včelaři, kteří kladou důraz na kvalitu pastvy, se dříve či později začnou zabývat fenologií. Podle Wikipedie jde o nauku o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub. Tato pozorování na profesionální úrovni řídí a shromažďuje Oddělení biometeorologických aplikací Úseku meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Praze-Komořanech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Spermie včely medonosné

František Weyda, Petr Texl

2020/5/10

Vloni v létě se konal kurz technické inseminace včelích matek na včelařské stanici Ing. Květoslava Čermáka, CSc., v Petrušově. V rámci tohoto kurzu jsme odebrali spermie pomocí kapiláry od několika trubců a vpravili je do fixáže.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Putování za Ambroži

Marie Šotolová, Petr Texl

2018/9/14

Pokud bychom udělali statistiku, jaký je nejčastější motiv moderních klátů, zřejmě by vyhrál svatý Ambrož. Napříč republikou si větší či menší figury objednávají včelařské spolky i jednotlivci, kterým je patron včel a včelařů milý. Nejvíc Ambrožů na jednom místě je v Suché u Nejdku na Karlovarsku na zahradě Petra Hrachovce.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelín z popela vstalý

Marie Šotolová, Petr Texl

2020/8/38

Sluneční hodiny na penzionu U Barona Prášila v Ořechu poblíž Prahy ukazovaly loňského pátého června něco před druhou odpolední. Bylo horko k zbláznění, ale v rozsáhlé zahradě to žilo. Jako vždy. Pár set metrů od penzionu skončil jeden z mnoha včelařských kurzů a Ing. Vladimír Glaser se vypravil sebrat roj do blízkých Řeporyjí. Nikdo už nezjistí, zdali to byl oharek z kuřáku náhodně spadlý do úlu, kdo zavinil ohnivé inferno. Za půl hodiny bylo po všem. Majitel ekologicko-zábavního centra, narychlo přivolaný sousedkou, už mohl jen přihlížet, jak dohořívá unikátní zděný včelín – srdce celého areálu. V aktuálním Moderním včelaři, který si můžete zakoupit, se dozvíte, jaká je ve včelíně nynější situace.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Změna na postu generálního ředitele NZM

Marie Šotolová, Petr Texl

2020/8/42

V polovině letošního června se ujal vedení Národního zemědělského muzea Ing. Zdeněk Novák. Do funkce generálního ředitele ho na základě výsledku výběrového řízení jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Na nový post přišel z pozice státního tajemníka Ministerstva kultury, kde byl mimo organizaci služebních vztahů zodpovědný za přípravu státní kulturní politiky, koordinaci následných koncepcí, výzkum a vývoj v kultuře a za evropské fondy. Protože Národní zemědělské muzeum disponuje ve své pobočce na zámku Kačina významnou včelařskou sbírkou, položili jsme mu několik otázek.

číst článek


Dolské střídání generací

Marie Šotolová, Petr Texl

2019/3/42

Sto let je dlouhá doba, mění se lidé, mění se instituce. Ze státního výzkumného ústavu včelařského, který měl při svém založení především rozvíjet vědeckými metodami znalosti o včelách a školit včelaře, se v roce 1997 stala soukromá společnost s ručením omezeným. Své velké výročí zahajuje dolský ústav s novým ředitelem v čele. Od 1. 1. 2019 ho řídí Ondřej Procházka. Zeptali jsme se ho proto, jak ústav své jubileum oslaví.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zaměřeno na kvalitu vzdělávání PSNV

Radek Kobza, Petr Texl

2013/2/30

Dobrý lektor by měl splňovat tři předpoklady: odbornost získanou a rozšiřovanou nikdy nekončícím studiem, vlastní praktickou zkušenost se včelařením a v neposlední řadě umění předat své znalosti a dovednosti posluchačům.  Přinášíme několik postřehů pohledem čtyř lektorů PSNV, absolventů kurzu lektorských dovedností v březnu 2013 na Javořici.

 

 

číst článek


Využití moderních technik digitálního zobrazování I.

František Weyda, Petr Texl

2015/1/33

V posledních letech zažíváme revoluční rozvoj celé řady digitálních zobrazovacích technik. Digitální fotografie je toho učebnicovým příkladem. Digitální zobrazovací techniky jsou aplikovány do celé řady oborů lidské činnosti. Vyhnout se tak nemohou ani oborům zdánlivě odtažitým. Tedy ani včelařství. Naopak zde mohou být velmi užitečné. Rozhodli jsme se představit v tomto seriálu ty z digitálních zobrazovacích technik, které jsou buď zcela nové, nebo už „zaběhnuté“ a přínosné.

 

 

Skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů

 

Jako první dobře využitelnou techniku digitálního zobrazování zmíníme skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů (angličtina používá termín flatbed scanner).

Pomocí této techniky získáme krásné digitální obrázky a přitom fotografický aparát vůbec nepotřebujeme. Stačí nám k tomu všudypřítomný počítač a k němu připojený běžný stolní skener (i když ne každý skener je k tomu stejně vhodný, viz dále). Skenování 3D objektů jiných než tiskovin (pro něž byly tyto přístroje původně vyvinuty) není věc úplně nová. Je už široce používána především v takových oborech, jako jsou geologie a mineralogie, sběratelství (například mincí a známek, muzejnictví, botanika atd.).

V Laboratoři digitálního zobrazování v entomologii (Biologické centrum Akademie věd ČR, Entomologický ústav, České Budějovice) jsme se intenzívně zabývali využitím stolních skenerů v biologii od poloviny devadesátých let. Tehdy to byly časy doslova pionýrské: dobře si ještě pamatujeme na údiv odborníků na přelomu tisíciletí, když jsme prezentovali velkoplošné tištěné obrázky naskenovaného hmyzu v době, kdy měly digitální fotoaparáty rozlišení maximálně kolem 2 MB a podobné snímky ještě nešly digitálním fotografováním realizovat. Prostě – stolní skener, který je určen pro skenování papírových dokumentů, může také dobře zachytit obraz 3D předmětů, které položíme na jeho skleněnou vnitřní plochu. S některými skenery dosáhneme překvapivých výsledků.

 

Skener versus fotoaparát

 

Samozřejmě většina lidí se zeptá proč používat na obrazovou dokumentaci skener, když máme tolik dobrých typů digitálních fotoaparátů?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Konstrukční kázeň _ odchylky od standardu

Jiří Přeslička, Petr Texl

2016/2/34

Při diskuzi o konstrukční kázni je třeba mít na mysli, že se standardy jednotlivých typů úlových sestav vytvářely obvykle velmi dlouho. Prodělaly letitý vývoj s mnoha vylepšeními a následně také zjednodušeními. Nedá se vyloučit, že je ještě nějaké vylepšení možné. S ohledem na dobu, kterou vývoj trval, je to však málo pravděpodobné. Tendence o vylepšování stávající úlové sestavy jsou pochopitelné; svědčí to o tom, že včelaři o své práci přemýšlejí a snaží se svůj provoz modelovat podle vlastních představ. Při tom ale můžou vzniknout omyly, které obsluhu včelstev zkomplikují. Tento příspěvek má za cíl upozornit na několik často se vyskytujících chyb, které mají zpravidla původ v nerespektování včelí mezery. Příklady jsou sice uváděny na úlu Langstroth, ale mají obecnou platnost.

 

číst článek


Čtyři pohledy na kalendárium 3/2011

Martin Jůzek, František Texl, Karel Jiruš, Milan Bencúr

2011/3/83

Ani v době prázdnin a dovolených by včelaři neměli zapomínat na svá včelstva, neboť právě červenec a srpen je důležité období, které dává základ pro kondici včel­stev v dalším roce. Včelaři většinou v tomto období ještě sklízejí plody včelí práce – vytáčejí medy z pozdějších snůšek, monitorují včelstva z hlediska kleštíka včelího, případně aplikují varroacidy. V červenci a v srpnu je třeba také doplňovat zásoby. Co ale dělá úplný začátečník? Jak napsal Karel Jiruš: „Včelař, který nyní začíná úplně z ničeho má naprostý nedostatek všeho. Hlavně včel a díla.“ Začátečník tedy přivezl oddělek či usazený roj na stanoviště a přemýšlí, jak dopřát včelstvíčkům ty nejlepší podmínky, aby do zimy zesílily a vystavěly co nejvíce díla, do kterého uloží glycidové a pylové zásoby.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Provozní metoda Františka Kašpara mladšího

Libor Hruška, Petr Texl

2014/3/28

Chovatel matek František Kašpar Jr. obhospodařuje většinu svých včelstev na dohled od hranic Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v nadmořské výšce 650 metrů. Od poměrně drsných podmínek se odvíjí i jeho specifická provozní metoda.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Národní zemědělské muzeum v novém šatě

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/8/6

Ve velkém stylu otevřelo 26. července Národní zemědělské muzeum ve své budově v Praze na Letné tři nové expozice. Velký příběh zemědělství aneb Vše mezi zemí a talířem, to je leitmotiv nové podoby stálých výstav vyplňujících dvě patra objektu.

číst článek


Na plastu, ale v souladu s přírodou

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/6/28

Louky byly v plném květu, kosi ráno zpívali, slunce svítilo z plna sil, když jsme se s kolegou Petrem Texlem vydali do Hřivínova u Karlových Varů navštívit tamní Včelařství M+M Dimovi. Cesta na samém pomezí vojenského újezdu v Doupovských horách dávala tušit, že tu je proti nedalekým lázním jiný svět. Domy sice mají svá nejlepší léta už dávno za sebou, ale přírodě divočina svědčí. Usedlost Dimových, to je zase jiný příběh. Člověk je vlídně naladěn už u vstupu, kde ho vítají dva obří chlupatí psi. V závěsu se objevuje celá rodina. Kluci ovšem mají na spěch, protože táta s mámou budují včelařskou farmu, a tak vyfasovali kolečko, aby taky pomohli. Podívejte se na rodinou farmu v Moderním včelaři. Vycházíme 19. 6.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Neformální setkání s ministrem zemědělství

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/4/6

Marian Jurečka patří mezi ty členy vlády, kteří se snaží opatřit si informace o dílčích úsecích ve svém resortu přímo od zdroje. V souladu s tímto postojem nabídla na začátku tohoto roku jeho tisková mluvčí Markéta Ježková našemu časopisu schůzku k aktuálním otázkám včelařství. Dne 15. března se tak s panem ministrem setkali za vydavatele, tzn. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Petr Texl a za redakci Marie Šotolová. Celý rozhovor byl spíše nežli vodopádem otázek a odpovědí diskusí.

číst článek


Školní obchod, organické kyseliny i ohradníky proti medvědům

Libor Hruška, Petr Texl

2014/5/20

Ředitel banskobystrické Střední odborné školy Pod Bánošom, Pavel Filo, je jednou z nejvýraznějších tváří slovenského včelařství. Učební obor „Včelař, včelařka“ i stejně zaměřené pomaturitní studium je proto logicky jeho srdeční záležitostí a tomu odpovídá i vybavení učeben, včelnic a dílen. Zájem o včelařské vzdělávání na Slovensku stoupá mimo jiné i kvůli kurzům, na jejichž absolutorium je vázaná dotace pro začínající včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


První narozeniny Muzea medoviny

Marie Šotolová, Petr Texl

2017/9/30

Už rok je na mapě včelařských zajímavostí praporek s nápisem Muzeum medoviny. Tedy ono je to spíše než muzeum sbírka českých a slovenských medovin. Medovinárna. Medovina tu ostatně stéká do kalíšků co každých čtrnáct dní při degustacích. Mezi tím si ji lidé odnášejí domů. Což v praxi neznamená jen naši republiku, ale doslova celý svět. Jak se to má s prodejem tak specifického národního nápoje, prozradí v následujícím rozhovoru autor nápadu, majitel obchodu, zásobovač, správce webových stránek a často prodavač v jedné osobě Ing. Jiří Pouček (37).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 4/2011

Karel Jiruš, Milan Bencúr, František Texl, Martin Jůzek

2011/4/120

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

V září a v říjnu už by včelař měl mít teoreticky více času. Do včelstev by už neměl zbytečně zasahovat, včelstva by už měla být zakrmená a prostor by měl být pro nastávající zimu již finální, neměl by se měnit. Včelstva dotmelují propolisem poslední skulinky a tvoří si ideální podmínky pro zimování. V září je dobré ještě monitorovat spady roztočů a provést třeba druhé ošetření dlouhodobými odpařovači kyseliny mravenčí. Více uvádějí autoři našeho pravidelného kalendária.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 5/2011

Milan Bencúr, Martin Jůzek, Karel Jiruš, František Texl

2011/5/152

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

V listopadu a v prosinci se konvenční včelaři v ČR věnují likvidaci roztočů Varroa destructor třetí fumigací nebo pomocí vyvíječů aerosolu se snahou vymýtit parazita do teoretické nuly tak, aby dali prostor těm nejodolnějším a nejživotaschopnějším roztočům, kteří tuto chemoterapii přežijí. Ti se na jaře opět začnou rozmnožovat a závodit o to, zda jejich populace dokáže bez výraznějších tlumících zásahů během sezony dosáhnout takového počtu, aby v září nebo říjnu zdecimovala včelstvo. To je realita týkající se většiny včelstev v ČR. Naopak, asi dvacítka českých biovčelařů má v listopadu a prosinci hotovo. V zásadě zazimovala včelstvo jako za starých časů, kdy roztoč V. d. byl přítomen pouze ve své asijské domovině. Ale jednodušší to nemají, naopak! V sezoně museli sledovat spady, používat řadu z biologických a zootechnických metod k potlačování varroózy – optimálně aplikovat organické kyseliny, thymol, eukalyptol nebo kafr. Pokud se jim nepodařilo roztoče udržet na nízké hladině, mají možnost nápravy v tomto bezplodém období pomocí kyseliny šťavelové. Co dělají v listopadu a prosinci naši čtyři již známí včelaři – Milan Bencúr, Karel Jiruš, Martin Jůzek a František Texl?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit