Články Autora František Weyda

Vynulovat

Využití moderních technik digitálního zobrazování VI

František Weyda

2015/6/56

V šestém dílu se částečně vracíme k předchozím částem IV a V a upřesňujeme některé důležité skutečnosti týkající se makrofotografie. Makrofotografie v sobě zahrnuje čtyři hlavní součásti:

a) vlastní fotografovaný objekt,
b) jeho osvětlení,
c) fotoaparát se speciálním příslušenstvím (makroobjektiv, předsádka atd.), kterým fotografovanou scénu obrazově zachytíme,
d) pomocné příslušenství k makrofotografii.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití moderních technik digitálního zobrazování III

František Weyda

2015/3/48

Digitální fotografie dnes

Po předchozích dvou dílech seriálu o digitálním zobrazování a jeho možných aplikacích ve včelařství, kde jsme se zabývali skenováním a digitální mikroskopií, jsme dospěli k digitální fotografii jako nejvyužívanější oblasti digitálního zobrazování. O digitálním fotografování jsem psal v Moderním včelaři už několikrát. Digitální fotografie je obor dynamicky se rozvíjející a nezadržitelně postupující ke stále větší dokonalosti. Každý měsíc se objeví nějaká novinka týkající se vlastních digitálních fotoaparátů nebo fotografického příslušenství. Řekněme si stručně, jaký je současný stav digitální fotografie a co z toho vyplývá pro naše vlastní fotografování se zaměřením na oblast včelařství.

Vývoj digitální fotografie lze nejlépe sledovat na velkých světových fotografických veletrzích a výstavách. V Evropě je zásadní veletrh Photokina, který se koná každý druhý rok v Kolíně nad Rýnem (loni v září byla poslední). Všichni, kdo na poli fotografie něco znamenají, jsou tam vždy se svými novinkami. Tak lze poznat současný stav a také směry, které budou ovládat digitální fotografii do další Photokiny. Užitečný je rovněž soubor výrobků z oboru fotografie za ten který rok, oceněný cenou TIPA, kterou udělují zástupci 28 předních světových časopisů z oboru fotografie a zobrazování. Tak je tomu i u výrobků oceněných za rok 2015.

Co z toho vyplývá pro naše digitální fotografování?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití moderních technik digitálního zobrazování II

František Weyda

2015/2/51

Mikroskop je jednou ze základních pomůcek člověka při zkoumání tajů přírody. Umožňuje nám podívat se na svět kolem nás při významně větším zvětšení a rozlišení, než dokáže lidské oko. Po velkém mezníku v dějinách lidské techniky, objevu a zhotovení první skleněné čočky, šel člověk dál. Začal z jednotlivých čoček sestavovat optické přístroje, z nichž právě mikroskop sehrál významnou úlohu. Mikroskopie, dnes zásadně ovivněná digitalizací, přináší zajímavé možnosti také včealřům. V článku se dozvíte, jaké konkrétní přístroje a techniky jsou pro využití ve včelařství vhodné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití moderních technik digitálního zobrazování I.

František Weyda, Petr Texl

2015/1/33

V posledních letech zažíváme revoluční rozvoj celé řady digitálních zobrazovacích technik. Digitální fotografie je toho učebnicovým příkladem. Digitální zobrazovací techniky jsou aplikovány do celé řady oborů lidské činnosti. Vyhnout se tak nemohou ani oborům zdánlivě odtažitým. Tedy ani včelařství. Naopak zde mohou být velmi užitečné. Rozhodli jsme se představit v tomto seriálu ty z digitálních zobrazovacích technik, které jsou buď zcela nové, nebo už „zaběhnuté“ a přínosné.

 

 

Skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů

 

Jako první dobře využitelnou techniku digitálního zobrazování zmíníme skenování biologických objektů pomocí stolních skenerů (angličtina používá termín flatbed scanner).

Pomocí této techniky získáme krásné digitální obrázky a přitom fotografický aparát vůbec nepotřebujeme. Stačí nám k tomu všudypřítomný počítač a k němu připojený běžný stolní skener (i když ne každý skener je k tomu stejně vhodný, viz dále). Skenování 3D objektů jiných než tiskovin (pro něž byly tyto přístroje původně vyvinuty) není věc úplně nová. Je už široce používána především v takových oborech, jako jsou geologie a mineralogie, sběratelství (například mincí a známek, muzejnictví, botanika atd.).

V Laboratoři digitálního zobrazování v entomologii (Biologické centrum Akademie věd ČR, Entomologický ústav, České Budějovice) jsme se intenzívně zabývali využitím stolních skenerů v biologii od poloviny devadesátých let. Tehdy to byly časy doslova pionýrské: dobře si ještě pamatujeme na údiv odborníků na přelomu tisíciletí, když jsme prezentovali velkoplošné tištěné obrázky naskenovaného hmyzu v době, kdy měly digitální fotoaparáty rozlišení maximálně kolem 2 MB a podobné snímky ještě nešly digitálním fotografováním realizovat. Prostě – stolní skener, který je určen pro skenování papírových dokumentů, může také dobře zachytit obraz 3D předmětů, které položíme na jeho skleněnou vnitřní plochu. S některými skenery dosáhneme překvapivých výsledků.

 

Skener versus fotoaparát

 

Samozřejmě většina lidí se zeptá proč používat na obrazovou dokumentaci skener, když máme tolik dobrých typů digitálních fotoaparátů?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelomorka obecná známá i neznámá

František Weyda

2020/2/8

Včelomorka obecná (Braula coeca Nitzsch, 1818), anglicky bee-louse, je bezkřídlá moucha z řádu dvoukřídlých (Diptera) z čeledi včelomorkovití (Braulidae) specializovaná na život na povrchu těla včel.  Je to jeden z nejzajímavějších parazitů včel jednak díky způsobu parazitace, jednak vzhledem ke specifickým tělním adaptacím umožňujícím interakci se včelami. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zavíječ malý

František Weyda

2019/8/12

Zavíječ malý (Achroia grisella, Fabricius 1794), anglicky lesser wax moth, motýl z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), podčeledi Galleriinae, je škůdce v úlech a ve včelařských provozech. Rozšířen je ve většině částí světa s výjimkou míst s chladným klimatem. Jeho výskyt není tak častý jako v případě jeho příbuzného druhu zavíječe voskového (Galleria mellonella). Také je o něm méně informací a není středem takového zájmu vědců.

Foto: Zavíječ malý (Achroia grisella). Foto Sarefo. Wikimedia Commons. LicenceCC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Biologie zavíječe voskového

František Weyda

2019/8/8

Zavíječ voskový (Galleria mellonella Linaeus, 1758), anglicky wax moth, motýl z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), podčeledi Galleriinae, má v rámci hmyzu zvláštní postavení. Je současně druhem škodlivým i užitečným.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Co se děje, když nás píchne včela

František Weyda, Dalibor Kodrík

2019/11/10

Téměř každý někdy zažil včelí bodnutí. Není to příjemná záležitost, ale pokud zrovna člověk netrpí alergií na včelí jed, není to žádná tragédie. V následujících řádcích si řekneme o tom, jak funguje tato důmyslná chemická zbraň, kterou dala včelám Matka příroda, jaké fyziologické a biochemické reakce využívá a jaké to má důsledky pro napadeného i pro samotnou včelu.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Spermie včely medonosné

František Weyda, Petr Texl

2020/5/10

Vloni v létě se konal kurz technické inseminace včelích matek na včelařské stanici Ing. Květoslava Čermáka, CSc., v Petrušově. V rámci tohoto kurzu jsme odebrali spermie pomocí kapiláry od několika trubců a vpravili je do fixáže.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Hmyzí hemolymfa

František Weyda, Dalibor Kodrík

2018/9/27

Aby byla zachována integrita funkcí v těle živočichů, musí spolu jednotlivé orgány, tkáně a buňky, komunikovat. Nejinak je tomu u hmyzu. Hlavním mediátorem zajišťujícím tuto komunikaci je hemolymfa neboli krvomíza, která představuje analogii krve případně lymfy vyšších živočichů včetně člověka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pylové jaro 2018

František Weyda

2018/6/34

Lidé s kapesníky u nosů, řidiči ometající karosérie, fotografové lající na zastřená panoramata. Za všechno trápení mohl letos na jaře pyl. Hodně pylu. Víc než jindy. Článek v Moderním včelaři 6/2018 v jeho tištěné nebo elektornické podobě, který si můžete objednat na predplatne@magnetpress.cz  vám nabídne mnohonásobně zvětšené snímky pylových zrn tak, jak je v elektronovém mikroskopu pořídil František Weyda.

Detail pylu na kartáčku štětinek na patě končetiny 3. páru včelí dělnice. Rastrovací elektronový mikroskop.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Redakce Výběr anatomických odlišností trubce a dělnice

František Weyda

2018/7/8

Včelaři na první pohled poznávají trubce ve včelstvu podle jeho velkých očí. Rozdílů v tělesné stavbě obou pohlaví je však mnohem víc. Doc. RNDr. František Weyda, CSc., si proto vzal dělnici a trubce k mikroskopům, aby pro vás připravil miniatlas odlišností, které jsou našemu vjemu utajené.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Wallaceova obří včela

František Weyda

2019/4/35

Čas od času nacházíme v populárně vědecké literatuře otázku, kolik vlastně žije na Zemi živočichů? Otázka je zcela na místě, protože přírodovědci nejsou s inventarizací organismů zdaleka hotovi. Ani nemohou být. Řada druhů žije skrytým způsobem života. Je to případ i Wallaceovy obří včely.

Wallecova obří včela (Megachile pluto). Foto Stavenn. Licence Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kresby podle mikroskopu

František Weyda

2019/4/19

V Moderním včelaři jsme už informovali o učebním oboru Včelař ve formě dvouletého dálkového studia ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem, který realizuje Střední odborné učiliště Blatná v okrese Strakonice. Současný první ročník absolvuje praktická cvičení v chovu včel a lekce probíhají také v dílně a laboratoři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Fotoatlas tukového tělesa

František Weyda

2019/3/33

Ukazuje se, že naše znalosti tukového tělesa včely medonosné nejsou dosud zcela dostatečné. Máme samozřejmě základní znalosti o rozvoji tukového tělesa během ontogenetického vývoje včel (kast). Také víme, jaké jsou základní změny tukového tělesa u letních a zimních včel. Tukové těleso je tvarově variabilní orgán. Některé bloky tukového tělesa jsou víceméně ploché, s vystupujícími útvary (buňkami) oválného až kulovitého tvaru. Tyto histologické a cytologické otázky tukového tělesa včel začíná blíže studovat Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Kleštík včelí zblízka

František Weyda

2019/6/9

Fotografie kleštíka včelího z rastrového elektronového mikroskopu autora Františka Weydy. Uveřejňujeme v placené verzi elektronického a tištěného vydání Moderního včelaře 6/2019.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Jan Erhart, František Weyda

2018/5/33

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci samotářských včel veřejnost ví jen málo, natož aby je pozorovala v přírodě. Vy si však zde můžete prohlédnout jarní rojení samců zednic z rodu Osmia a páření s prvními vylíhlými samicemi. Filmový dokument natočili během letošního dubna na Českobudějovicku Jan Erhart a doc. RNDr. František Weyda, CSc.  Entomologové v České republice a na Slovensku popsali dohromady téměř 700 druhů samotářských včel v šesti čeledích: Andrenidae (pískorypkovití), Colletidae (hedvábnicovití), Halictidae (ploskočelkovití), Melittidae (pilorožkovití), Megachilidae (čalounicovití) a Apidae (včelovití). V článku, který přináší v tištěné nebo elektronické podobě květnový Moderní včelař, si můžete život těchto zástupců hmyzí říše prohlédnout na unikátních fotografiích. .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit