Články Autora Vladimír Ptáček

Vynulovat

Minioptimal – úl pro nejmenší biologicky hodnotná včelstva

Vladimír Ptáček

2022/4/15

Zhruba před 40 lety jsem vytvořil ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku ve snaze mít co nejmenší, tzn. laciná, avšak biologicky kompletní včelstva schopná samostatného zimování, z Optimalu úl pro čtyři nízké rámky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelín či včelnice? Znám oboje.

Vladimír Ptáček

2022/3/14

Včelínem rozumíme dřevěný nebo cihlový domek poskytující úkryt včelstvům, který je tak prostorný, že uvnitř může pracovat včelař. Včelnicí jsou včelstva volně umístěná venku. V článku uvádím některé praktické zkušenosti s brněnským včelínem Gregora Johanna Mendela a se včelnicí na přilehlém pozemku. Ve včelnici jsem choval i vlastní včelstva ve Střelicích a podniková ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku. Nahlédl jsem také do několika kočovných vozů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Gregor Johann Mendel a medonosná vegetace

Vladimír Ptáček

2022/2/36

Letos si připomínáme 200. výročí narození objevitele genetiky a včelaře Gregora Johanna Mendela, který působil v augustiniánském klášteře v Brně. O jeho včelín se tam dnes stará doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., který ve svém článku připomíná inspirativní úsilí slavného vědce zajistit včelám dostatek pastvy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


K výběru úlů

Vladimír Ptáček

2022/2/19

Moderní včelař 12/2021 uveřejnil článek Jiřího Kodeta Jak začít včelařit a vybrat nový úl, který vzbudil mezi čtenáři pozornost. Několik doplňujících názorů vycházejících z vlastní dlouholeté včelařské praxe zaslal do redakce její spolupracovník doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. Jeho text, který obsahuje obecně platné postřehy, vám  nabízíme v tištěném Moderním  včelaři nebo jeho placené elektronické verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dvacet let na Mendelově včelnici

Vladimír Ptáček

2022/7/14

Když jsem před čtvrtstoletím vedl v centu Brna tamní včelařskou organizaci, dozvěděl jsem se někdy v roce 1999, že se na zasedání vědecké rady Veterinární univerzity vyjádřil opat kláštera na Starém Brně Lukáš Evžen Martinec, že by byl rád, kdyby někdo opět choval včely ve včelínu Gregora Johanna Mendela (obr. 1). V 80. letech 20. století tam chovali matky včelaři z Králova Pole (obr. 2), pak již nikdo. Napadlo mě „Kdo, když ne já?“

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov a podpora včel samotářek

Vladimír Ptáček

2021/7/36

Včely samotářky patří do druhově početné skupiny včel (Apoidea). Svůj název dostaly podle toho, že přezimují pouze jako samičky a samečkové. Po oplození staví svoje hnízdo a pečuje o potomstvo každá samička sama. Jejich potomstvo se vylíhne až příští rok v době dané rozkvětem potravních rostlin. V té době již stará samička nežije. Jaké jsou další zákonitosti života těchto podivuhodndých včel? Přečtěte si v tištěném vydání Moderního včelaře nebo v jeho placené elektronické  verzi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Diagnostické dno Optimal – kočovné (podmet 10 cm)

Vladimír Ptáček, Květoslav Čermák

2008/4/22

Pokračování serie plánků diagnostických den na sledování spadu roztočů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Existuje u včely medonosné vztah mezi ovogenezí a odolností?

Vladimír Ptáček

2011/5/148

 Nové objevy v oblasti genetiky přinášejí dráždivé otázky praktických možností zvýšení odolnosti včelstva

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mendelův včelín – první výzkumné včelařské pracoviště

Vladimír Ptáček

2011/5/143

 J. G. Mendel jako včelař, historie a současnost jeho včelína

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Třicet let Optimalu

Vladimír Ptáček, Květoslav Čermák

2011/3/72

 Historie první moderní nízkonástavkové úlové soustavy v našich zemích

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Začátek chovu čmeláků a dnešní možnosti

Vladimír Ptáček

2017/9/13

Apoidea – včely, kam patří i čmeláci, mě zajímaly od mládí. Jako malý venkovský chlapec jsem chodíval chytat včely do skleniček na česna úlů místního pana mlynáře. Později při studiu v Brně jsem uviděl film „Čmelák vstoupil do historie“, který výrazně zacílil můj další zájem. V článku, který si můžete přečíst v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře,  popisuje doc. Vladimír Ptáček svůj život se čmeláky. Tyto vzpomínky totiž popisují začátky chovu čmeláků v našem státě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včely samotářky: druhy hospodářsky využívané k opylování

Vladimír Ptáček

2013/2/26

Velká skupina včel Apoidea zahrnuje asi 20 tisíc druhů rozmanitých zástupců na různé sociální úrovni (Michener, 2000). Nejjednodušší způsob života najdeme u tzv. včel samotářek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Druhy čmeláků komerčně využívané k opylování

Vladimír Ptáček

2013/3/24

Když se dříve řeklo „čmelák“, napadla většinu lidí, zajímajících se o přírodu, především souvislost mezi čmeláčím dlouhým jazykem (nesprávně „sosák“ – ten mají motýli) a jejich schopností ve srovnání se včelami medonosnými lépe opylovat dlouhé květní trubky jetele lučního. Tato primárně opylovací úloha u jetele platí pro některé druhy čmeláků dosud, zejména ve státech severní Evropy, kde jetel luční hojně pěstují. Od poloviny dvacátého století však kontinuálně rostl zájem i o jiné druhy v souvislosti s jejich využíváním k opylování v uzavřených prostorách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Komentář k Minioptimalům

Vladimír Ptáček

2015/2/35

Otočení širokonízkého rámku o 90 stupňů do svislé polohy bylo principem „Úlu pro nejmenší včelstva“, který byl v 80. letech minulého století vynalezen jako součást mé práce ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku. Jeho cílem bylo zajistit po celý rok malá včelstva, která by byla biologicky kompletní a dala se využívat k opylování s minimálními náklady.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Diskuse k pícninám na dálnicích

Vladimír Ptáček

2020/3/13

Moderní včelař 1/2020 přinesl informaci o aktivitě Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který prověřoval možnosti využít svahy nad dálnicemi pro takové rostliny, které by poskytovaly pastvu hmyzu a přispěly tak k zachování biodiverzity v naší přírodě. Do diskuse nad tímto tématem nyní přispívá doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. – brněnský vědec, včelař a průkopník chovu čmeláků.

číst článek


Mendel je…včelař

Vladimír Ptáček

2019/7/35

Brněnské Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v areálu opatství řádu sv. Augustina na Starém Brně veřejnosti každoročně připomíná výročí narození Gregora Johanna Mendela, a to v podobě třídenního festivalu. Vždy představuje jednu z oblastí, kterou se Mendel zabýval, a letos se zaměří na Mendelovu zálibu, kterou bylo včelaření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Činitelé ovlivňující sílu včelstev do zimy

Vladimír Ptáček

2020/8/22

Čím početnější je zimní včelstvo, tím lépe odolává chladu a na jaře rychle vychová nové generace dělnic, mnohdy ještě před proletem. Proto je tak důležité včelstvo správně zazimovat, jak o tom píše docent Vladimír Ptáček.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Je tzv. přirozené včelaření řešením?

Vladimír Ptáček

2020/4/30

Moderní včelař 2/2020 přinesl zajímavý článek o spolku Mellifera v Německu, kde se propagují kláty jako perspektivní směr včelaření. Také na internetu existuje řada stránek doporučujících přechod na Warré úly jako řešení nedobrého stavu včelstev. Zapátrám-li ve své padesátileté včelařské paměti, dovolím si dodat k této věci několik poznámek.

číst článek


Zkušenosti s různými typy úlů

Vladimír Ptáček

2018/4/34

Včely mě zajímaly od dětských let. Chodil jsem je pozorovat k panu mlynáři Broskvovi v Pornicích na Kroměřížsku, kde byly úly v řadě ve včelíně. Chytal jsem je na česně do skleniček a domů se pak vracel se změněnou podobou. Od doby studia na gymnáziu na Křenové a přírodovědecké fakultě bydlím v Brně. Vzdálen od včelína, studoval jsem vše o včelách v Univerzitní knihovně, kde byly volně k dispozici časopisy Včelařství, slovenský Včelár a ruské Pčelovodstvo. V článku se dozvíte, s jakými typy úlů Vladimír Ptáček během svého života pracoval a jak se mu osvědčily. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit