Moderní včelař 3/2022

3/2022

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2022/3/4

Vážení a milí, jakpak včelaříte? Na včelnicích, anebo ve včelíně? Podle letmého pohledu se spíš uplatňují volně stojící úly, ale hluboko v srdci každého pravověrného včelaře se tu a tam objeví touha po včelínu. 

číst článek


Dotace 1.D

- redakce

2022/3/4

Státní zemědělský intervenční fond v rámci dotačního programu 1.D Podpora včelařství poskytl za rok 2021 částku 99 723 600 Kč na 621 990 zazimovaných včelstev včelařům, kteří o dotaci požádali. 

číst článek


Bilance Státní veterinární správy za rok 2021

- redakce

2022/3/4

Státní veterinární správa zveřejnila výsledky své činnosti za rok 2021. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2022/3/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 3. do 10. 4. 2022.

číst článek


Včelnice nebo včelín?

Václav Novák

2022/3/7

Problematika včelínů a včelnic jde ruku v ruce s moderním, anebo konzervativním přístupem k chovu včel. Zdali, kdy a proč je výhodnější jedno či druhé, to je tématem tohoto Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Co včelař, to originální včelín

Petr Kellner

2022/3/11

Včelín je typicky středoevropské zařízení. Stěží ho najdeme kdekoliv jinde na světě, zatímco v naší krajině je vidět často. Mnohdy jsou to už starší stavení, ale žádnou výjimkou nejsou ani zcela nové včelíny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelín či včelnice? Znám oboje.

Vladimír Ptáček

2022/3/14

Včelínem rozumíme dřevěný nebo cihlový domek poskytující úkryt včelstvům, který je tak prostorný, že uvnitř může pracovat včelař. Včelnicí jsou včelstva volně umístěná venku. V článku uvádím některé praktické zkušenosti s brněnským včelínem Gregora Johanna Mendela a se včelnicí na přilehlém pozemku. Ve včelnici jsem choval i vlastní včelstva ve Střelicích a podniková ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku. Nahlédl jsem také do několika kočovných vozů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Obnova včelína v Malovidech

Vojtěch Ertl

2022/3/17

Krajina středního Posázaví je ideálním místem pro včelaření. Lány nejsou tak rozsáhlé a často je protkávají pastviny, v lesích se potkává borovice se smrky a ve skalách nad řekou Sázavou se stejně jako na svém přirozeném stanovišti v Apalačských horách usadil akát.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelíny ve Slovinsku

Petr Texl

2022/3/19

Ve Slovinsku ještě stále převládají u včelařů včelíny s úly zadem přístupnými. Včelnice s nástavkovými úly jsou zastoupeny v menší míře. V roce 2003 chovali Slovinci 95 % včelstev v zadovácích, v úlech typu AŽ.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Úl zvaný sluneční

Alena Machová

2022/3/22

„Musíte se podívat, jak včely přilétají z okolí do příletového trychtýře, aby uložily do koše nektar a pyl, a pak zase vzlétly do dálky”. Tak hovořil sochař Günther Mancke (1925–2020) o Weissenseifenském1 závěsném koši neboli slunečním úlu (sun hive). Toto zvláštní obydlí, které navrhl a vytvořil, se vyznačuje jedinečným tvarem. Pro porozumění se nejdříve vraťme do minulosti...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová metodika pro identifikaci amyláz

Tomáš Erban

2022/3/24

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze vydal novou metodiku pro identifikaci amyláz. Referuje o ní její autor Tomáš Erban.

číst článek


Houba vyšlechtěná k tlumení varroózy

Jaroslav Petr

2022/3/25

Vědci nastartovali cílenou evoluci houby paličkovice druhu Metarhizium brunneum a získali kmeny, které skýtají účinnější ochranu včely medonosné proti roztoči Varroa destructor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chitosan s kyselinou mléčnou léčí rány včel

Petr Vomáčka

2022/3/25

 Turečtí vědci z Hacettepe univerzity v Ankaře testovali vliv chitosanu na hojení ran způsobených kleštíkem včelím v kutikule, která chrání včely před vnějšími vlivy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Masarykova univerzita

Pavel Hyršl

2022/3/26

V Brně se výzkumem včel zabývá několik institucí – Masarykova univerzita, Mendelova univerzita a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. O oboru včelařství na Mendelově univerzitě jsme vás informovali v Moderním včelaři 6/2019, kdy tato univerzita slavila sté výročí svého založení. Nyní vás zveme na obě další brněnská pracoviště.

číst článek


Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Jana Prodělalová

2022/3/29

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., (VÚVeL) v Brně byl zřízen v 50. letech 20. století jako profesionální vědecké ústředí pro veterinární medicínu a přidružené obory. Také zde se vědc zabývají včelami. 

číst článek


Jak zachránit včely

Marie Šotolová

2022/3/31

Publikace Sebastiana Hopfenmüllera a Evy Stanglerové nese podtitul Balkonové, terasové a zahradní projekty na podporu divokých včel. 

číst článek


Vliv pesticidů na samotářky

Marie Šotolová

2022/3/31

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze zveřejnil další ze svých metodik týkajících se včel

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystémech

Martin Šlachta

2022/3/31

Zemědělský výzkum, spol.  s r. o., Troubsko uveřejnil novou metodiku pro podporu samotářek v agrosystémech.

číst článek


Jak na mezistěny šetrněji

Martin Bordovský

2022/3/32

O včelím vosku již bylo napsáno mnohé, a přece se najdou zajímavé poznatky druhých, které si rád přečtu, nebo poslechnu. Proto jsem se rozhodl sdílet také svou zkušenost s výrobou mezistěn z čistého včelího vosku ve vlastním uzavřeném koloběhu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mravenčí trápení

Alena Bruce Krejčí, Václav Krištůfek

2022/3/34

Cestu ke snadné proteinové svačince v podobě roztoče Varroa zkomplikuje mravencům jednoduché opatření v podobě nátěru spadové podložky tukem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Ořechový sad pro podporu opylovatelů

Jaroslav Bajko

2022/3/36

V intenzivně využívané zemědělské krajině jsou opylovatelé (včely, čmeláci, motýli atd.) často odkázáni na marginální plochy okrajů cest a polí, příkopů, příkrých svahů nebo jinak „neplodné“ půdy. Někdy to jsou jediná místa v širém okolí, kde mohou nacházet potravu, bezpečný úkryt a možnost vychovat další generaci. Dá se tato situace změnit?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zlatobýlový med pod lupou

Marta Burzyńska

2022/3/38

Med z květů zlatobýlu je jedním z posledních druhů medu ve včelařské sezóně, proto je zvlášť ceněný. Lidé ho mají rádi pro jeho charakteristickou lehce nakyslou příchuť, která ho odlišuje od jiných medů. Díky svým vlastnostem se také používá v přírodní medicíně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Praha kvete

Marie Šotolová

2022/3/40

Třetím rokem pokračuje v naší metropoli projekt Praha kvete zaměřený na podporu opylovatelů. Protože letos už by měly být porosty, které byly založeny nejdříve, poprvé v květu, požádali jsme o rozhovor iniciátora akce Mgr. Filipa Harabiše, Ph.D., z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nektar a opylení: zákon nabídky a poptávky

Jaroslav Petr

2022/3/42

Zákon nabídky a poptávky funguje nejen v ekonomice, ale také v přírodě. Názornou ukázkou je poptávka po nektaru ze strany hmyzích opylovatelů a jeho nabídka ze strany rostlin. Její zákonitosti odhaluje nová studie britských vědců.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pestrá krajina počtvrté

- redakce

2022/3/43

 Asociace soukromého zemědělství vyhlásila 26. ledna 2022 výsledky čtvrtého ročníku soutěže Pestrá krajina. 

číst článek