Články Autora Martin Jůzek

Vynulovat

Čtyři pohledy na kalendárium 1/2011

František Texl, Martin Jůzek, Karel Jiruš, Milan Bencúr

2011/1/11

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

Čtenářům představujeme nový seriál, tolik žádaný včelaři: „Napište návod, jak to máme vlastně dělat, vždyť se v tom nevyznáme“ – ano včelaření je tak jednoduché (respektuje přírodu) a na druhé straně tak složité (každý rok je jiné), že nelze naordinovat, co který den máme vykonat, aby se dosáhlo kýženého výsledku. Jsou ale určitě zásady, které musí respektovat každý včelař. Předkládáme Vám paralelní náhledy, doporučení a možná i návody včelařů, kteří ke včelařství přistupují z různých úhlů pohledů. Věříme, že rozdílné pohledy budou pro Vás velkou inspirací a možná i vysvětlením dosud nepoznaného. Pokud tento projekt zaujme – budeme velice rádi.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Norské zimování na Šumavě

Martin Jůzek

2017/7/10

V roce 2008 upoutal v Moderním včelaři mou pozornost článek Tomáše Blechy o „norském zimování“. V té době jsem postupně převáděl včelstva z různých rámkových měr na Langstroth, proto mě napadlo, že bych tuto metodu mohl použít. Jaké jsem s ní nabyl zkušenosti, je obsahem textu vytištěném v Moderním včelaři 7/2017.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 3/2011

Martin Jůzek, František Texl, Karel Jiruš, Milan Bencúr

2011/3/83

Ani v době prázdnin a dovolených by včelaři neměli zapomínat na svá včelstva, neboť právě červenec a srpen je důležité období, které dává základ pro kondici včel­stev v dalším roce. Včelaři většinou v tomto období ještě sklízejí plody včelí práce – vytáčejí medy z pozdějších snůšek, monitorují včelstva z hlediska kleštíka včelího, případně aplikují varroacidy. V červenci a v srpnu je třeba také doplňovat zásoby. Co ale dělá úplný začátečník? Jak napsal Karel Jiruš: „Včelař, který nyní začíná úplně z ničeho má naprostý nedostatek všeho. Hlavně včel a díla.“ Začátečník tedy přivezl oddělek či usazený roj na stanoviště a přemýšlí, jak dopřát včelstvíčkům ty nejlepší podmínky, aby do zimy zesílily a vystavěly co nejvíce díla, do kterého uloží glycidové a pylové zásoby.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 5/2011

Milan Bencúr, Martin Jůzek, Karel Jiruš, František Texl

2011/5/152

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

V listopadu a v prosinci se konvenční včelaři v ČR věnují likvidaci roztočů Varroa destructor třetí fumigací nebo pomocí vyvíječů aerosolu se snahou vymýtit parazita do teoretické nuly tak, aby dali prostor těm nejodolnějším a nejživotaschopnějším roztočům, kteří tuto chemoterapii přežijí. Ti se na jaře opět začnou rozmnožovat a závodit o to, zda jejich populace dokáže bez výraznějších tlumících zásahů během sezony dosáhnout takového počtu, aby v září nebo říjnu zdecimovala včelstvo. To je realita týkající se většiny včelstev v ČR. Naopak, asi dvacítka českých biovčelařů má v listopadu a prosinci hotovo. V zásadě zazimovala včelstvo jako za starých časů, kdy roztoč V. d. byl přítomen pouze ve své asijské domovině. Ale jednodušší to nemají, naopak! V sezoně museli sledovat spady, používat řadu z biologických a zootechnických metod k potlačování varroózy – optimálně aplikovat organické kyseliny, thymol, eukalyptol nebo kafr. Pokud se jim nepodařilo roztoče udržet na nízké hladině, mají možnost nápravy v tomto bezplodém období pomocí kyseliny šťavelové. Co dělají v listopadu a prosinci naši čtyři již známí včelaři – Milan Bencúr, Karel Jiruš, Martin Jůzek a František Texl?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 2/2011

Milan Bencúr, Karel Jiruš, Martin Jůzek, František Texl

2011/2/49

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

Čtyři přístupy a náhledy na včelaření popisují projevy včelstev v nejbouřlivějších měsících včelařského roku – období května a června. Jedná se o poslední měsíce na vzrůstající populační křivce včelstva. Po tomto období, jehož konec koresponduje s letním slunovratem, populace včelstva pomalu klesá k zimní velikosti. V květnu a červnu včelstva enormně rostou, rozmnožují (rojí) se a shromažďují zásoby na zimu. Člověk, který se již mnoho desítek let snaží vče­lám porozumět a jejich energii využívat, v tomto období může hodně získat, ale také hodně ztratit a včelám uškodit. Zamysleme se nad jednotlivými příspěvky. Autoři včelaří z různých pohnutek a potřeb, mají nepřenositelné zkušenosti – proto jejich příspěvky Vás určitě budou inspirovat ve smyslu čeho se v tomto období vyvarovat, na co naopak neza­pomenout a jak včelstvům co nejméně uškodit. Když to vše zvládnete, včely Vás odmění: radostí, nahlédnutím do nitra svého světa, medem. Pořadí odměn necháme na Vás…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Čtyři pohledy na kalendárium 6/2011

Milan Bencúr, Karel Jiruš, Martin Jůzek, František Texl

2011/6/182

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

Zima je tu a včelaři mají čas opět více číst a přitom rozmýšlet, co udělat v příštím roce lépe. Naše roční kalendárium se tímto dílem uzavírá a je na čase se s našimi čtyřmi přáteli rozloučit. Ve finále jsme položili našim autorům otázky, které pomáhají odhalit něco málo z jejich života. Děkujeme za obětavost, se kterou pro náš časopis kalendárium připravovali.

číst článek


Čtyři pohledy na kalendárium 4/2011

Karel Jiruš, Milan Bencúr, František Texl, Martin Jůzek

2011/4/120

Celoroční včelaření pohledem čtyř přístupů, náhledů a možností

V září a v říjnu už by včelař měl mít teoreticky více času. Do včelstev by už neměl zbytečně zasahovat, včelstva by už měla být zakrmená a prostor by měl být pro nastávající zimu již finální, neměl by se měnit. Včelstva dotmelují propolisem poslední skulinky a tvoří si ideální podmínky pro zimování. V září je dobré ještě monitorovat spady roztočů a provést třeba druhé ošetření dlouhodobými odpařovači kyseliny mravenčí. Více uvádějí autoři našeho pravidelného kalendária.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit