Články Autora Karel Sládek

Vynulovat

Život včel jako inspirace pro výuku etiky a spirituality

Karel Sládek

2022/12/22

Včelařství je svou povahou interdisciplinární, proto se o jeho poznatky zajímají také sociální a humanitní vědy. O inspiraci životem včel při výuce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice píše doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA.

číst článek


Patron včelařů svatý Ambrož

Karel Sládek

2020/12/35

Toto vydání Moderního včelaře dostáváte do rukou kolem 7. prosince, kdy celý křesťanský svět slaví svátek svatého Ambrože. Protože je považován za patrona včelařů, nabízíme vám vysvětlení, proč se tak stalo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Život včel v zrcadle lidských ctností

Karel Sládek

2018/1/11

Chování živočichů člověka vždy fascinovalo. V jejich sklonech lidé nacházeli paralely se svým životem a mnohdy se jimi inspirovali pro svůj vlastní život. Obor zabývající se chováním zvířat se nazývá etologie a chováním lidí v reflexi mravní zodpovědnosti zase etika. Obojí má podobnost se slovem éthos. O vztazích mezi etologií včel a lidským étosem si přečtete v Moderním včelaři 1/2018 v jeho tištěné nebo elektronické verzi.

Fotoarchiv IMYB

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelaření pro 21. století podle otce Nikodima

Karel Sládek

2014/2/32

Každý návštěvník Apimondie 2013 v Kyjevě jistě potvrdí, že si nešlo nepovšimnout charismatického včelaře-mnicha s dlouhými šedivými vlasy a vousy oblečeného v klerice. Jmenuje se otec Nikodim, vlastním jménem Vjačeslav Gluščenko. Jeho barevná prezentace plná grafů, statistiky a nákresů seznamovala se způsobem jeho včelaření. Otec Nikodim navazuje na tisíciletou tradici včelaření, která byla rozvinuta a předávána z generace na generaci v klášterních komunitách na Rusi. V následujícím textu bude pojednáno o specifikách včelaření těchto východokřesťanských mnichů, jak je poznal a inovoval otec Nikodim.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Tlumení varroózy v Itálii

Karel Sládek

2014/3/18

Varroóza je stále aktuálním problémem ve včelařství a změnila zásadním způsobem včelařskou praxi po celém světě. První setkání kleštíka včelího s Apis mellifera se datuje do čtyřicátých let 20. století, přičemž v Itálii se roztoč na včelách objevil v roce 1981 u hranic se Slovinskem. Na Apeninském poloostrově je rozšířena včela Apis mellifera ligustica a na Sicílii Apis mellifera siciliana. Naši pozornost zaujme především tlumení varroózy u Apis mellifera ligustica česky zvané jako včela medonosná vlašská.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Časopis „Chrudimská včela“ aneb Čím žili včelaři v 19. století

Karel Sládek

2014/6/22

Dne 17. dubna 1864 byly schváleny stanovy prvního českého včelařského spolku s názvem „Česká včelařská jednota“ v Chrudimi, který se od roku 1869 nazýval „První včelařská jednota v Chrudimi“. U jeho zrodu stál vynikající včelař, pedagog, zakladatel mnoha spolků Alois Thuma (1838–1914). Thuma byl i redaktorem časopisu Včela chrudimská. Jaké problémy se řešily na jeho stránkách?

Včela chrudimská vycházela šestkrát ročně původně jako příloha Českoslovanského Hospodářského listu. Časopis měl být vedle již existujících spolkových odborných časopisů Český Včelař a Brněnská Včela alternativou pro začátečníky a „buditelem“, jak se píše v úvodu prvního výtisku ze dne 15. ledna 1877. Buditelství v rámci návratu k opětovnému zájmu o včelařství bylo tehdy zapotřebí, jelikož: „V posledních letech ochabovala u nás horlivost u včelaření nejspíš proto, že mnohý nedodělal se takového užitku, jakého sobě přál, neb jaký mu ve včelařských schůzích neb spisech byl vylíčen. Dílem klesla značně cena medu i vosku a dílem neposkytovalo několik nepříznivých let po sobě rostlinstvo včelám ani tolik potravy, aby se na zimu zásobiti a včelaři nějaký nadbytek poskytnouti mohly. Jako při jiném odvětví hospodářském nesmí se hospodář nějakou nepohodou dáti odstrašiti.“ (Včela chrudimská I., 1., s. 3).

První číslo dále informuje o potřebě nechat lidem „znáti pravou cenu medu“...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nová hrozba pro evropské včelaření: Aethina tumida

Karel Sládek, Jiří Přeslička

2014/5/8

Italští včelaři bijí na poplach. Alarm vyhlášený italským Ministerstvem zemědělství spustil brouk Aethina tumida, česky lesknáček úlový. Dne 5. září 2014 bylo totiž lokalizováno ohnisko jeho výskytu, a to v jižní Itálii v regionu Kalábrie v blízkosti přístavního města Gioia Tauro. Ihned byla provedena kontrola u všech včelařů, včetně kočovných, v okruhu 20 km. Závažnost situace jistě podtrhují titulky článků italských včelařských spolků, které tohoto úlového parazita označují za „další mor“.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Proč vzniká nová rubrika Enviro?

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/5/24

Na Zemi už je nás víc než sedm miliard. To je sedmkrát víc, než nás na téže planetě bylo před pouhými dvěma sty lety. Jde o nesporný úspěch v medicíně a ve zlepšení kvality stravování. Tento v dějinách lidstva ojedinělý fenomén má ovšem i svůj rub. Ta část z nás, která žije ve vyspělých zemích, spotřebovává zhruba čtyřikrát tolik energie než před dvěma staletími a produkuje také mnohonásobně více odpadu a škodlivin. Jsme svědky nebývalého vymírání rostlinných i živočišných druhů vlivem působení člověka. Mění se i klima planety, ať je to z jakýchkoliv příčin. Svět, který právě teď se svými včelami sdílíme, nesnese srovnání s ničím, s čím získali a nám předali zkušenosti naši předkové. Přesto se zdá, že způsob uvažování, na jehož základě vnímáme okolní svět, pochází z dob, v nichž příroda nepotřebovala od člověka o nic víc než předtím od jeho rodičů. Podle našeho názoru dnes ale tyto stereotypy zastarávají tím rychleji, čím rychleji se mění tvář přírody před očima každé lidské generace. Jsme připraveni na probíhající změny reagovat? Jak se mají promítnout do vztahu člověka ke včelám? Abychom měli kde si podobné otázky klást a hledat na ně odpovědi, zakládáme novou rubriku Enviro.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak vyrobit dočasný úl za pět minut?

Pavel Sládek

2013/5/18

Asi každý včelař zná situaci, kdy potřebuje rychle úl pro roj, který se usídlil na jeho včelnici, nebo u sousedů na zahradě. Mně se něco podobného stalo loni – v sousedově polorozpadlém úle se objevilo včelstvo a já si je s jeho svolením mohl odnést. Byl jsem zrovna v situaci, kdy mi zoufale scházely nástavky. Napadlo mě využít krabice od banánů, které často používám a mám jich dostatek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Výchozí koncepty environmentální etiky: antropocentrismus a biocentrismus

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/6/22

V dějinách evropského myšlení o člověku se nacházely mnohé názory na jeho vztah k okolnímu světu a živé přírodě. Chceme-li se zorientovat v současných trendech, potřebujeme znát alespoň dva póly, mezi nimiž mají mnohé názory svou souřadnici. V případě uvažování o postavení člověka v přírodě jsou těmito výchozími póly antropocentrismus a biocentrismus. Protože včelařství je činností odrážející vztah člověka k přírodě par excelence, jsou v něm tyto přístupy logicky přítomny, i když často nereflektovaně a skrytě. Pojďme si nyní oba tyto výchozí koncepty představit i s příklady z české včelařské praxe.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Tento způsob včelařského roku zdá se mi poněkud nešťastným. Opravdu?

Karel Sládek

2013/5/4

Z úst mnohých včelařů jsem slyšel, že letos byl opět špatný rok. Z klimatického hlediska se jistě jedná o další atypický rok. Ať jsou tyto změny způsobeny člověkem a vypouštěním skleníkových plynů, táním ledu v Arktidě nebo oceánským prouděním souvisejícím s Antarktickým ledovcem, zvýšením hladiny oceánů a průnikem teplé vody Beringovým průlivem, jejich vlivy na klima severní polokoule jsou nesporné. Přemýšlel jsem nad končící sezonou a jsem si vědom, že příroda letos „nehrála“, jak jsem předpokládal, a že včely také asi nečetly o metodách, které jsem se snažil aplikovat. A tak přišlo chladno a deštivo v době rozkvětu řepky a včely místo snůšky uvnitř úlu přemýšlely, že by se rády vyrojily.

číst článek