Články Autora Miroslav Křížek

Vynulovat

Systém Minioptimal jako oplozovací jednotka pro včelí matky

Miroslav Křížek

2023/10/14

Systém Minioptimal (obr. 1) používám dlouhodobě pro zimování záložních včelstev. Lze ho však  využíít i při odchovu  matek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaření v Minioptimalu

Miroslav Křížek

2022/4/12

Protože se při včelaření zajímám o jeho historii, narazil jsem v souvislosti se systémem Optimal na variantu Minioptimal, která není příliš rozšířená. Popravdě neznám momentálně nikoho, kdo by v ní aktivně včelařil, což je dle mého názoru škoda.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Když se řekne cejch

Miroslav Křížek

2017/11/10

Podle Wikipedie je cejch trvanlivou značkou se speciálním významem, která má daný objekt jasně označit. V technice se jedná o úřední značku potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů. Toto slovo však může také znamenat neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci. V přeneseném významu újmu na reputaci, kariéře či jinou událost, která daného jedince stigmatizuje a zařazuje do určité „škatulky“. Cejchování je činnost, při které se měřidla, zvířata, případně i lidé opatřují cejchy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Obnovení databáze cejchů

Miroslav Křížek

2017/10/41

Oznamujeme obnovení příjmu nových včelařských cejchů všech včelařů bez ohledu na členství v organizaci do databáze PSNV-CZ. Přednostně budou administrované již zaslané žádosti, které zatím nebyly vyřízeny.

číst článek


Plemenáč na nízké rámky trochu jinak

Miroslav Křížek

2015/2/34

Jako začínající včelař hledal Miroslav Křížek při odchovu matek a tvorbě oddělků pro sebe nejvhodnější způsob. První pokus s rozdělením klasického nástavku 3 přepážkami na 4 oddíly se samostatnými vletovými a větracími otvory se rozvíjel slibně až do doby, než bylo potřeba odebrat celou jednu jednotku. Jak postupoval dál? Čtěte v tištěném Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Postřehy k práci s oddělkem dle Liebiga

Miroslav Křížek

2020/7/15

Jako většina včelařů množím včelstva a zvyšuji jejich počet za různým účelem. Během své včelařské praxe jsem se proto setkal i s množením včelstev podle dr. Liebiga. Při pečlivém provedení se jedná o poměrně jednoduchou a spolehlivou metodu, která je zvládnutelná i pro začínajícího včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Olomoucká včelařská setkávání - 1. část

Miroslav Křížek

2018/9/42

Blíží se konec včelařské sezony, kdy toto období většina včelařů využívá ke zvýšení svých znalostí. Proto bychom rádi širokou včelařskou veřejnost pozvali na další ročník již téměř tradičních Olomouckých včelařských setkávání. Nadále chceme propagovat moderní trendy ve včelaření, upozorňovat na aktuální problémy a sdílet vize pro roky nastávající.

Samička Varroa destructor na hlavě včelí kukly. Wikimedia Commons. Foto Gilles San Martin, Belgie. Licence CC-BY-SA-2.0.

číst článek


Chov včelích matek Klukasovou metodou

Miroslav Křížek

2018/5/8

Autor článku Miroslav Křížek uvádí: ,,Jako začínající včelař jsem již od počátku vnitřně pociťoval, že schopnost vychovat si vlastními silami matky je základem úspěšného včelaření. Jako spousta začátečníků, mezi něž se stále řadím, pročetl jsem řadu článků a věnoval poměrně dost času praktické stránce chovu formou školení a dalších akcí. Nicméně výsledky neodpovídaly mým představám a přes rady zkušených kolegů jsem propadal skepsi, že si tuto včelařskou dovednost neosvojím. Přesto jsem nehodil flintu do žita a vytrval. V té době jsem se zúčastnil přednášky o chovu matek v Rokytně, kde Arnošt Klukas z Břehů u Přelouče prezentoval vlastní metodu, kterou dlouhodobě ve svém poměrně velkém včelařském provozu používá k plné spokojenosti. Protože se mi osvědčila, a pokud je mi známo, není v dostupné literatuře popsaná, pokusím se ji osvětlit." Přečtěte si tištěné nebo elektronické vydání nejnovějšího Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Chov matek v oplodňáčcích

Miroslav Křížek

2018/6/22

Jak jsem uvedl v Moderním včelaři 5/2018 s. 8–11, matky po vylíhnutí osazuji do oplodňáčků, kde dochází k jejich spáření a rozkladení. V červnovém čísle se dozvíte, jak pokračovat dál.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí na území ČR

Miroslav Křížek

2019/2/42

Již několik let naši a zahraniční přednášející na různých seminářích a konferencích zmiňují variantu tlumení roztoče Varroa destructor nikoli chemickými přípravky – akaricidy, ale pomocí výběru včelstev s přirozenou schopností odolávat roztoči vlastními silami a prostředky.

číst článek


Technika smyvu včel pomocí oxidu uhličitého

Jan Havelka, Miroslav Křížek, Květoslav Čermák

2019/3/26

Účinné tlumení varroózy bez znalosti aktuální míry napadení včelstev kleštíkem svádí chovatele k zbytečně nadměrným aplikacím přípravků na tlumení nákazy. Vhodnějším přístupem je aplikace přípravků v minimální míře s ohledem na ochranu úlového prostředí a včelích produktů před cizorodými látkami. Dalším důvodem je odkrýt schopnosti včel parazitóze odolávat, směr, který se mezi pokrokovými včelaři začíná prakticky uplatňovat. Metod odhadu populace kleštíka ve včelstvu je víc. Jednou z přesnějších a prakticky poměrně snadných je tzv. smyv, při němž se v menším počtu včel odebraných ze včelstva pomocí zvoleného média oddělí foretické samičky od včel a obojí se zvlášť spočítá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit