Moderní včelař 5/2009

5/2009

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Včelaři se sešli ve Francii

Petr Texl

2009/5/132

V září letošního roku se ve francouzském Montpellier sešli včelaři z celého světa na 41. kongresu Apimondia. Součásti tohoto setkání byla i doprovodná výstava Apiexpo, které se poprvé aktivně zúčastnila i Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. Ve své expozici prezentovala Varroa Monitoring System (VMS), jako nástroj k poznání a tlumení varroózy. Součásti expozice PSNV-CZ byla dále premiérová prezentace vynálezu Jaroslava Vodičky – fluidní odvíčkovač medných plástů, úlové víko pro aplikaci úlového média při apiterapii od Jiřího Přesličky, ukázka a ochutnávka druhových medů české provenience a v neposlední řadě i ukázka zdobení medových perníků.

číst článek


Nový předseda PSNV-CZ

- redakce

2009/5/132

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Varroamonitoring: bezesporu ano, hlavně, jak šikovně na něj

Dalibor Titěra

2009/5/133

Varroóza je závážná choroba včel, o tom nepochybuje žádný chovatel. Názory na to, jak a čím chovatel může, nemůže, musí, nesmí atd. pomoci včelám tuto invazi přežít, se už pochopitelně mohou různit. Jedno je ale jisté: prvním krokem je, znát co nejpřesněji nákazovou situaci, v tomto případě intenzitu varroózy, tedy početnost populace parazitického roztoče Varroa destructor ve včelstvu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Problematika kvalifikace terénních veterinárních lékařů

Zdeněk Klíma

2009/5/134

Současným trendem je zejména ve státech EU zvyšování odborné způsobilosti veterinárních lékařů, kteří se profesně věnují onemocnění včel. Vzdělávací systém veterinárních lékařů v zemích EU neposkytuje absolventům potřebné penzum zejména praktických poznatků a dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie onemocnění včel. Na většině veterinárních univerzit je předmět Nemoci včel na pokraji zájmu a je mu věnován velmi malý počet hodin teoretické výuky. Na mnohých univerzitách, jako například i na VFU Brno, navíc chybí jakákoliv praktická výuka se včelstvy.

číst článek


Podařilo se!

Josef Rotbauer

2009/5/135

APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VÁCLAVA JAKŠE, to je název nového včelařského občanského sdružení, které se po půlroční usilovné práci podařilo založit a schválit na první valné hromadě 31. 3. 2008 v Protivíně, v rodišti významného včelařského odborníka a organizátora včelařských spolků. Někdy je při pátrání v historii dost obtížné dokonce odlišit, o co se který Václav Jakš vlastně zasloužil, protože to mohl být praděd, děd i otec. Jen poslední syn Václav už nebyl včelařem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Řešení mravenčí otázky II. – Formistop – účinná ochrana úlového dna před mravenci.

Zdeněk Klíma

2009/5/136

Jak se na některých stanovištích ukazuje, pro získání relevantních informací o spadu samiček roztoče Varroa destructor, je zapotřebí ochránit dokonale úlová dna před přístupem mravenců. Článek prezentuje technické řešení zabránění přístupu mravenců používané na Šlechtitelské včelařské stanici v Petrušově vyvinuté Ing. Květoslavem Čermákem, CSc.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaři na Landeku - včelařská akce Moravskoslezského kraje

Lukáš Matela

2009/5/137

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Apimondia a Apiexpo 2009

Petr Texl

2009/5/140

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Soudy o neonicotinoidy v Itálii

Jaroslav Prýmas

2009/5/140

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Evropa šlechtí na rezistenci k varroóze

Jaroslav Prýmas

2009/5/141

Asi největší zájem přítomných vědců a novinářů na Apimondii mělo jednání zdravotní komise – stále jsou na pořadu dne otázky týkající se CCD (záhadného mizení včelstev), varroózy a nemocí včelího plodu. Náš zájem vzbudily šlechtitelské programy pro zlepšení zdravotního stavu včelstev, zvláště na odolnost k varroóze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Proti varroóze alternativně

Jaroslav Prýmas

2009/5/142

Švýcarská firma BioVet, a. g. nabízela soupravy odpařovačů a léčiv pro biovčelaření. Zaujal nás kromě jiného aplikátor kyseliny mravenčí FOM-Dispenser.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zlatá medaile za Apilift

- redakce

2009/5/144

„Žádné další zvedání těžkých úlů ručně“, tímto heslem se řídí vystavovatel Karl-Rainer Koch, vydavatel časopisu Imkerei-Technik a zároveň člen EPBA. Na Apiexpu 2009 byl oceněn zlatou medailí za inovaci jeho exponát Apilift – jednoduchý včelařský rudlík, který ulehčuje včelařům těžkou práci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak PSNV-CZ reprezentovala Česko na světové včelařské výstavě

Jaroslav Prýmas

2009/5/145

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Rozhovor s českým vynálezcem

Petr Texl

2009/5/148

Jaroslav Vodička (fa Apidomia) je v ČR známý jako výrobce výkonných zvratných medometů. Možná nevíte, že tato firma v roce 2002 jako první na světě vyráběla medomety s pohonem řízeným frekvenčním měničem a že tyto medomety jsou ve své třídě nejrychlejší. Na letošní světové výstavě Apiexpo, která byla součástí 41. kongresu Apimondia ve francouzském Montpellier, představil Jaroslav Vodička v rámci expozice PSNV-CZ svůj další vynález HoneyBeetle – fluidní odvíčkovač medných plástů. Přímo u exponátu ve Francii jsme autora vynálezu požádali, aby objasnil detaily tohoto „revolučního“ zařízení a také pohnutky, které tomuto řešení předcházely."

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ještě k výměnám matek

Leoš Dvorský

2009/5/150

Mnozí včelaři si vyzkoušeli metodu výměny matek popsanou v Moderním včelaři 3/2009, kdy k mrtvé nahrazované matce je do klícky přidána mladá matka. Většina z těch, kteří se mi ozvali nebo dokonce své zkušenosti zveřejnili na internetu, měla zkušenosti kladné. Byli však i takoví, kteří měli úspěch jen z 50 %. Vždy když jsem se ptal na situaci ve včelstvu a na stanovištích u těch méně úspěšných (po hříchu byli jen dva), vyplynulo z toho vždy jedno a to samé. Včelaři aplikovali techniku, ale nebrali na zřetel další podmínky, uvedené v článku

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mikroklima v úle (I.)

Pavel Holub

2009/5/151

Teplo, chlad, voda a kyslík – to jsou základní parametry vnitřního mikroklima včelstva. V tomto a následujících číslech časopisu MV bude v několika kapitolách uveden článek o vnitřním mikroklima včelstva a jeho energetickém a vodním hospodářství. Článek je pojat více populárně a snad srozumitelně i pro širší včelařskou obec.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Taxonómia a Varroa destructor

Pavol Kúdela

2009/5/154

Pred časom, počas zimy ma v publikácii Odborné včelařské překlady preklady, 2003/1, vydávanej ČSV, zaujal článok Blíži sa doba, keď zvládneme roztoče Varroa? (Rosalie Smith, American Bee Journal, 2001, č. 1, str. 39–40). Aj keď teraz sa už píše r. 2009, stále je aktuálny a dovoľuje nám lepšie spoznať pôvod a výzkum roztočov rodu Varroa, na ktorom od r. 1989 pracuje dr. Denis Anderson z Austrálie.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Paralelně-radiální medomet

- redakce

2009/5/155

Na výstavě „Včelaři na Landeku“, která byla uspořádána v areálu Hornického muzea v Ostravě, představil svůj nový výrobek Ing. Vladimír Novotný. Jde o paralelně-radiální medomet, který není náročný na plochu. Požádali jsme Ing. Novotného o krátký rozhovor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pohled na Apimondii ze zámoří

Jones Kirk

2009/5/156

Ze zámořské internetové včelařské diskuse jsme zachytili jednu zajímavou reakci a názor na uplynulou Apimondii. V překladu Ing. Černého jsme ji zprostředkovali i čtenářům Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Začínající včelaři pohledem ze zahraničí

Vlastimil Heinikel

2009/5/157

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Pohled na dnešek z pozic historických událostí aneb Organisované včelařství v česku 1923

František Skalský

2009/5/157

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek