Články Autora Dalibor Titěra

Vynulovat

Využití včel při monitoringu pesticidních reziduí

Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Dalibor Titěra, Martin Venc, Jaroslava Vospělová, Jan Kazda

2023/12/22

Vědci z České zemědělské univerzity dokončili výzkum, v němž se zabývali možností sledovat pesticidní zátěž české krajiny přes analýzu plástového pylu. S výsledky vás seznamuje tento článek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Sledování včel pomocí čipů

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Dalibor Titěra, Jan Bartoška, Martina Stejskalová

2023/11/30

V jediném úlu může žít více než 50 000 dělnic, a protože v období snůšky žijí jen 30–60 dní, probíhá jejich neustálá výměna. Včelstvo jako celek se zdánlivě nemění, ale ve skutečnosti se jedná o dynamicky se měnící společenství. Jestliže chceme objasnit různé aspekty chování včelstva a jeho reakci na měnící se životní podmínky, potřebujeme obvykle sledovat jednotlivé včely.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Půl století proletových hal pro včely

Dalibor Titěra

2023/2/32

První snahy chovat včely v uzavřeném prostoru pro účely výzkumu byly již v 19. století. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Apidologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Dalibor Titěra, Jaroslav Havlík

2022/4/26

Ze střechy novostavby Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze se nabízí nádherný a netradiční pohled na panorama města (obr. 1). V dálce je vidět svatovítská katedrála, Petřínská rozhledna, mrakodrapy na Pankráci. Přímo pod budovou se rozprostírají školní políčka, sady, chmelnice a uprostřed nich stojí dřevěný včelín se zázemím a včelkami, které všechnu tu zeleň opylují. 

číst článek


Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole

Dalibor Titěra

2022/4/29

 Přestože je Praha docela zelené město a vždycky v ní byly desítky včelích stanovišť, nepodařilo se zakladateli a prvnímu řediteli neboli, jak se tehdy říkalo, přednostovi, Státního výzkumného ústavu včelařského najít přímo v hlavním městě vhodné místo, kde by mohla být ústavní včelstva, potřebné zázemí a laboratoře. Nakonec sjednal koupi objektu z pozůstalosti dr. Julia Grégra. 

číst článek


Varroamonitoring: bezesporu ano, hlavně, jak šikovně na něj

Dalibor Titěra

2009/5/133

Varroóza je závážná choroba včel, o tom nepochybuje žádný chovatel. Názory na to, jak a čím chovatel může, nemůže, musí, nesmí atd. pomoci včelám tuto invazi přežít, se už pochopitelně mohou různit. Jedno je ale jisté: prvním krokem je, znát co nejpřesněji nákazovou situaci, v tomto případě intenzitu varroózy, tedy početnost populace parazitického roztoče Varroa destructor ve včelstvu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


PSNV-CZ a VÚVč Dol pracují na společném projektu

Zdeněk Klíma, Dalibor Titěra

2009/4/112

Po několika jednáních se podařilo oficiálně navázat spolupráci mezi PSNV-CZ a VÚVč Dol. Stalo se tak 13. července 2009 na jednání ve VÚVč Dol. Jednání se účastnili ředitel VÚVč Dr. Ing. František Kamler a Ing. Dalibor Titěra, CSc., a za PSNV-CZ předseda Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma a Ing. Ivan Černý.

číst článek


Stanovisko chovatelské komise ČSV k článku „Je to jasná genocida“

Pavel Cimala, Jaroslav Sedláček, Josef Janoušek, Dalibor Titěra, Květoslav Čermák

2012/2/57

V MV č. 1/2012 nás autor článku Bc. Jan Vondrák seznámil se záměrem pana K., který se rozhodl vyhledat a rozchovávat na našem území původní tmavé plemeno včely. Vzhledem k tomu, že prezentované názory pan K. nepodepsal, nevíme, zda je začínající včelař a jde z jeho strany o nezkušenost, co znamená včelařit s bodavými a rozbíhavými včelstvy, či jde o zlý úmysl záměrně poškodit ostatní včelaře, jejichž matky se spáří s trubci tmavého plemene. Netušíme, která vlastnost včel tmavého plemene jej natolik motivovala k tomuto záměru. Výkonnost a bodavost tmavého plemene to jistě nebyla. Poukaz na naději, že: „tmavá včela (...) musí pochopitelně nějak zvládat nejen melecitózu, ale i varroózu,“ je od neznámého včelaře velice chabým předpokladem, který by bylo záhodno podpořit alespoň osobní včelařskou zkušeností. Bohužel autor neuvedl ani jediné jméno konkrétní osoby, na něž se pan K. obecně odvolává a který by mohl jeho hypotézy podpořit. Asi by bylo správné nejprve provést regulérní srovnávací test, na jehož výsledcích by se ověřilo, zda je očekávaný přínos tmavého plemene realistický. Tomu by se ale nejdřív musel pan K. cílevědomě a po léta věnovat. Pak by se mohl i podepsat, protože by za ním stála práce s konkrétními výsledky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Genetické zdroje ... možná se někdo zmýlil – doplnění informací

Dalibor Titěra

2012/4/134

Všichni se asi shodneme na tom, že hodnotnou věc, zde genetický materiál, je třeba chránit před zkázou. V čem je hodnota nějaké věci, na to už není jednoznačná odpověď. Taková růže: jinak posuzuje hodnotu sběratel kuriozit, jinak výrobce růžového oleje. Ve vyšších polohách je potřeba mrazuvzdornost. Obchodník zase ocení kultivar s krásným novým jménem, který jde na odbyt, protože ho každý chce vyzkoušet.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Ekologické včelařství a biomed – reálný cíl nebo formální úsilí?

Dalibor Titěra

2011/4/117

 Je úřední certifikace zárukou nejlepšího medu?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Cizokrajná mera Metcalfa pruinosa v ČR objevena 2001

Dalibor Titěra

2007/4/4

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice

Vojtěch Kružík, Adéla Grégrová, Dalibor Titěra, Matej Pospiech, Helena Čížková

2021/2/16

Časopis Výživa a potraviny (www.vyzivaspol.cz) uveřejnil v č. 5/2020, s. 132–136, výsledky studie vědeckého týmu v čele s Ing. Vojtěchem Kružíkem, Ph.D., z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k charakteristice medu produkovaného v České republice. Díky pochopení ze strany uvedeného časopisu a autora článku vám práci nyní nabízíme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Hniloba včelího plodu – znovuobjevená infekce včelstev v České republice

Martin Kamler, Jan Tyl, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jiří Merta, Blanka Karešová, Dalibor Titěra

2016/6/16

Koncem loňských letních prázdnin informovala Státní veterinární správa (SVS) prostřednictvím tiskové zprávy širokou veřejnost o prokázání hniloby včelího plodu (HVP) po několika desetiletích. Protože se jedná o nebezpečnou bakteriální nemoc včelstev, byla rovněž informována a upozorněna včelařská veřejnost i s obrazovou dokumentací z nově prokázaných ohnisek HVP. V předloženém článku shrnujeme a diskutujeme dosavadní poznatky o HVP, popisujeme propuknutí nákazy na Trutnovsku, aktuální rozšíření původce HVP a možné řešení pro zvládání onemocnění ve včelařských provozech. Celý článek v tištěném Moderním včelaři 6/2016

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Smutný příběh se smutným koncem

Dalibor Titěra

2022/9/27

V minulém čísle časopisu Moderní včelař vyšla zpráva o tom, že tři v České republice neregistrované, ale dostupné veterinární přípravky na bázi rostlinných silic, obsahovaly také pyrethroid flumethrin.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.