Moderní včelař 4/2012

4/2012

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Je to pravda, píšou to v novinách

Petr Texl

2012/4/116

Tato věta se dříve brala velmi vážně, dnes jsme již obezřetní a všemu nevěříme, ale přesto…

číst článek


Rozhovor s předsedou nového svazu

- redakce

2012/4/116

Nedávno vzniklo v ČR nové chovatelské sdružení s názvem Svaz chovatelů včely tmavé, které bude, jak název napovídá, zaštiťující a servisní organizací pro všechny chovatele plemene Apis mellifera mellifera. O rozhovor jsme požádali předsedu Tomáše Hellera.

číst článek


Přečetli jsme pro vás 4/2012

Jakub Dolínek, - redakce

2012/4/118

Časopis Bee World vydává čtvrtletně IBRA – International Bee Research Association (Mezinárodní sdružení pro včelařský výzkum) – a přináší v něm články včelařů i výzkumníků z celého světa. Anotace článků se podle nás budou dobře doplňovat s obsahem American Bee Journalu. Podrobnosti o Bee World a IBRA jsou na adrese www.ibra.org.uk

 

Informace o nejzajímavějších článcích z posledního čísla American Bee Journalu a Bee Worldu

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


S prof. Ingemarem Friesem o moru včelího plodu

Jiří Danihlík

2012/4/119

Čtenářům Moderního včelaře přinášíme rozhovor s profesorem Ingemarem Friesem z U ppsaly ve Švédsku. Ptali jsme se jej především na problematiku moru včelího plodu a možnosti zvládání této choroby.

Profesor Ingemar Fries je světoznámý vědec a zároveň včelař pracující na Sveriges lantbruksuniversitet v Uppsale. Za svou praxi publikoval mnoho článků v ceněných vědeckých časopisech a napsal nebo se podílel i na vzniku několika knih z oboru apidologie. Jeho zájmy jsou soustředěny hlavně na problematiku včelích chorob, je autorem, i v českých zemích známého, pokusu z ostrova Gotland, při němž byla včelstva ponechána svému osudu po nakažení kleštíkem včelím (Varroa destructor). Jak sám říká, byl to jeden z nejlevnějších a zároveň nejúspěšnějších pokusů, které kdy dělal. Spolu se svou kolegyní Evou Forsgren z téhož pracoviště zveřejnil několik nových poznatků o moru včelího plodu. Prof. Fries často cestuje po světě, přednáší na vědeckých konferencích a spolupracuje s výzkumnými týmy nejen ze Švédska.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nový Zéland – včelařská cesta tam, anebo zpátky?

Ivo Kovařík

2012/4/121

V roce 2011 jsem začal včelařit. S přicházejícím podzimem se mi naskytla možnost vyjet již počtvrté na Nový Zéland. Důvody této cesty byly dva a byly si rovnocenné – nabýt zkušenosti ve včelařském velkoprovozu a ukázat tuto úžasnou zemi ženě a dětem. O včelaření na Novém Zélandu publikoval již Jakub Ohem ve Včelařství 02/2012. Článek byl psán především z pozice člověka, který pracuje na vytáčecí lince, proto se extrahováním medu budu zabývat jen okrajově. Spíše hlouběji popíši strukturu a systém samotného včelaření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apík – užitečný pomocník

Rudolf Stonjek

2012/4/126

Jak jsem si levně vyrobil rudlík na manipulaci s úly.

...Zbytečně pracuje pouze hloupý včelař a ještě hloupější si kupuje drahé věci, když nemusí. No a tím bylo vše dáno v mém dalším včelařském životě. Když jsem se rozhodl asi před 12 lety přebudovat svoje včelaření na úly typu Dadant vlastní konstrukce a dále je rozšiřovat, musel jsem také vyřešit jak těch zhruba 100 včelstev zvládnout nejen časově, ale i fyzicky, přičemž budu mít pouze jednu jistotu, a to je nedostatek času.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Červen–červenec: období ostražitosti před roztoči

- redakce

2012/4/127

Z POZOROVACÍCH STANIC

Dopisovatelé z pozorovacích stanic nám tentokrát zaslali informace ze svých včelnic za období červen–červenec. Pro nevčelaře je toto období velice příjemné – začínají prázdniny, jezdíme na dovolené, relaxujeme… Pro včelaře to je však konec produkčního období (až na výjimky končí snůška), pro včelstva začíná příprava na zimní období, resp. líhne se zimní generace dlouhověkých včel. V tomto období se rozhoduje o síle včelstev pro jaro příštího roku. Abychom měli jistotu, že nedochází k poškození zimní generace včel varroózou a doprovodnými virózami, je v tomto období důležitý monitoring invaze varroózy. V pozitivních případech je třeba nasadit adekvátní léčbu. Letos jsou pozorovány značné lokální rozdíly v míře napadení včelstev kleštíky. V lokalitách loňských úhynů je letos relativní klid; naopak přibývá nových problémových míst. Úhynová varroózní zima 2007/2008 se pravděpodobně nyní opakuje v rozložení do dvou období (zimy 2011/2012 a 2012/2013). Máme již určité zkušenosti: je třeba zamezit kolapsu silně varroózních včelstev, resp. následným loupežím, a tím zamoření celých včelnic (tzv. domino efekt).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Věda a výzkum včelařské praxi

- redakce

2012/4/133

Konference Věda a výzkum ve včelařské praxi pořádaná Mendelovou společností pro včelařských výzkum (MSVV) v Olomouci nabídla rozličná témata apidologického výzkumu, která přímo a nepřímo souvisejí se včelařskou praxí. Hlavním zahraničním hostem byl Dr. Joachim de Miranda ze Švédské zemědělské univerzity v Uppsale, odborník zabývající se virózami včel.

číst článek


Genetické zdroje ... možná se někdo zmýlil – doplnění informací

Dalibor Titěra

2012/4/134

Všichni se asi shodneme na tom, že hodnotnou věc, zde genetický materiál, je třeba chránit před zkázou. V čem je hodnota nějaké věci, na to už není jednoznačná odpověď. Taková růže: jinak posuzuje hodnotu sběratel kuriozit, jinak výrobce růžového oleje. Ve vyšších polohách je potřeba mrazuvzdornost. Obchodník zase ocení kultivar s krásným novým jménem, který jde na odbyt, protože ho každý chce vyzkoušet.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včela moravská o tmavé včele a kraňce

Martin Prokop

2012/4/134

Vážená redakce, diskuse nad včelou tmavou z minulého čísla Moderního včelaře mne zaujala natolik, že jsem neváhal a prolistoval své staré časopisy Včela moravská z úplného počátku 20. století, abych zjistil, jak tehdejší včelaři vnímali kvalitu svých tmavých včelstev a jaká tehdy vlastně byla kvalita ostatních chovaných plemen včel? Tyto staré stránky z úplného počátku 20. století psané tehdejším příznivcem včely tmavé, včelmistrem, který tuto včelu rozchovával a šířil po celé Moravě, jsem i naskenoval a zasílám je k pročtení i vám ostatním včelařům.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nosematóza na jaře 2012 v širším okolí Brna měla nebývalou intenzitu

Michal Počuch

2012/4/135

Letošní předjaří bylo charakteristické brzkým nástupem a nebývale silnou prevalencí nosematózy. Nejen, že většina včelstev byla pozitivních na nosematózu, ale i intenzita výskytu spor hmyzomorek (Nosema spp.) byla značně vysoká. Cílem příspěvku je poukázat na tento stav srovnáním let předchozích s předjařím 2012 a dokumentovat průběh akutní nosematózy na jednom ze stanovišť.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nosematóza – opomíjené onemocnění včel

Radek Hubač

2012/4/137

Věnují dnes včelaři pozornost nosematóze včel? Nemáme ji, protože v našich nástavkových silných včelstvech nenachází příznivé prostředí pro své množení, anebo je to vše trochu jinak? V časopise Včelařství 9/2011 ing. Hrabák publikoval článek, který shrnul údaje ze světové literatury o novém patogenu Nosema ceranae a srovnal ho se známou N. apis. Na uvedený článek bychom chtěli navázat především vyjádřením se k situaci v ČR, praktickými zkušenostmi a návrhem epizootologických opatření.Letošní předjaří bylo charakteristické brzkým nástupem a nebývale silnou prevalencí nosematózy. Nejen, že většina včelstev byla pozitivních na nosematózu, ale i intenzita výskytu spor hmyzomorek (Nosema spp.) byla značně vysoká. Cílem příspěvku je poukázat na tento stav srovnáním let předchozích s předjařím 2012 a dokumentovat průběh akutní nosematózy na jednom ze stanovišť.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Biomonitoring životního prostředí pomocí včel a jejich produktů – část 2: rizikové organické látky

Markéta Julinová

2012/4/140

Z první části článku je patrné, že využití včel i jejich produktů je velmi efektivní a relativně levný způsob sledování kvality životního prostředí. Rizikové prvky, emitované lidskou činností do prostředí, jsou však pouze jednou skupinou škodlivin, které je možné najít jak ve včelách, tak i v jejich produktech. Druhou významnou skupinou jsou škodlivé organické látky, mezi které lze zařadit např. přípravky na ochranu rostlin, léčiva, průmyslové emise nebo exhalace z dopravy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.