Články Autora Jakub Dolínek

Vynulovat

Porovnání rychlosti odparu různých typů odpařovačů

Jakub Dolínek

2012/1/19

V posledních letech situace i u nás čím dál víc přivádí do popředí používání kyseliny mravenčí (KM) ve včelařství. Následující řádky si kladou za cíl malými kamínky rozšířit mozaiku všeobecných znalostí o této problematice.

Vedle koncentrace použité kyseliny a umístění odpařovače v úlu má značný význam na účinnost ošetření také velikost denního odparu. V domácí literatuře o něm ale mnoho zmínek není, údaje je potřeba hledat v zahraničí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Hardware a software pro vedení včelařských záznamů v elektronické formě v terénu

Jakub Dolínek

2012/6/196

Vzrůstající počet včelstev a potřeba jejich hodnocení mě vedly k hledání vhodného zařízení a programu pro včelařskou evidenci. „Papírová“ forma vedení záznamů se totiž čím dál více z různých důvodů jevila jako neefektivní – ať již pro složitost zálohování anebo pracnost s vyhodnocováním dat. Elektronická forma oboje zjednodušuje a navíc usnadňuje vyhledávání anebo filtrování údajů. Jde jen o to, aby se data nemusela z papírové podoby ručně přepisovat do počítače.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přečetli jsme pro Vás - American Bee Journal 2014

Jakub Dolínek

2014/3/6

Zajímavé rozdělení včelařů podle počtu chovaných včelstev nabízí Ray Nabors ve svém článku o plástečkovém medu. Komerční včelař je takový, který má několik tisíc včelstev a prodává za velkoobchodní ceny anebo má jen kolem jednoho tisíce včelstev a prodává koncovým zákazníkům. Včelař na vedlejší pracovní úvazek obhospodařuje po své hlavní práci 100 až 500 úlů, snaží se prodávat finalizované produkty a do výkupu dává jen výjimečně. Včelař ze záliby nemá víc než dva tucty včelstev, většinou však jen 2 až 10, profit od svých včel nečeká, ale oceňuje fakt, že jeho koníček si na sebe dokáže vydělat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Povinná vyšetření a ošetření včel v roce 2015

Jakub Dolínek

2014/6/23

Ministerstvo zemědělství vydalo 12. listopadu 2014 „Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015“. V dokumentu o 92 stranách jsou zmíněny i včely. Oproti předchozímu roku dochází k několika důležitým změnám, které se dotknou právě včelařů.

...
...
 

Zamyšlení

Metodika zcela rezignuje na aktuální vývoj varroázy v průběhu roku a jeho sledování. Nařízená letní ošetření vycházejí pouze z výsledků vyšetření zimní měli. S ohledem na situaci v roce 2014 je toto s podivem. Opět tak bude stačit, aby bylo brzké a teplé jaro, kleštík aby se začal množit o 1–2 měsíce dříve a problém bude na spadnutí. Je přitom otázkou, do jaké míry je tento systém nařizovaných ošetření uměle přizpůsoben schopnosti výrobců a dodavatelů VLP dodávat přípravky operativně na trh. Na internetových stránkách jednoho z nich je totiž k nalezení informace o garanci dodání VLP do 30. června pouze v případě, že objednávka bude přijata do...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mor včelího plodu na pražském Strahově

Jakub Dolínek

2014/6/24

Klidné vody pražského včelaření nedávno rozvířila informace o pálení včelstev a vyhlášení ochranného pásma kvůli nálezu moru včelího plodu na Strahově. Přinášíme aktuální rozhovor se Štěpánem Tolarem, jehož včelstva byla včelím morem postižena.

 

Mohl byste se našim čtenářům na úvod prosím včelařsky představit?

S naší rodinou včelaříme v Povltaví nedaleko Nového Knína. Patříme do místní ZO a já jsem zde důvěrníkem pro blízké včelaře. S manželkou jsme zde po okolí měli 6 stanovišť a sedmé v Praze na Strahově. Některá stanoviště byla v přechodném období pro získání bio certifikátu. Včelaříme necelých pět let a v začátcích nám hodně pomohli moji rodiče a bratr Jakub. Dříve také včelařili. Naučili mě mnohé z včelařské praxe, cit a lásku ke včelám a také nám mnohokrát pomáhali při medobraní. Stejně tak jako naše děti, které nechyběly u ničeho od výroby rámků po značení matek. Hospodařili jsme s cca sedmdesáti včelstvy v zateplených i nezateplených úlech, převážně na rámkové míře 39 × 24 a 39 × 17.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelařství ve školní výuce

Jakub Dolínek

2014/5/12

Včelařský obor v České republice má nemálo oficiálních vzdělávacích institucí. O řadě z nich ale často nepadla v odborném tisku ani zmínka. Přinášíme přehled středních a vysokých škol, kde se studenti se včelařstvím setkávají v rámci výuky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přečetli jsme pro vás 6/2012

Jakub Dolínek

2012/6/184

Nová kniha Chov včel ve městech |
Článek „Reprodukční biologie kleštíka včelího“
V Michiganu měli letos rojový rok.
W. Blomstedt v 19 letech začal pracovat na včelí farmě na N. Zélandu
W. A. Mangum se ve svém článku věnuje hodnocení a využití přirozeně vytvořených matečníků pro produkci matek.

číst článek


Přečetli jsme pro vás 5/2012

Jakub Dolínek

2012/5/155

Včelí farmu se 400 včelstvy na havajském ostrově Maui představuje Cecil Hicksová. |
Máte psa jako své druhé nejoblíbenější zvíře? |
Článek Dona Steinkrause a Natashy Wrightové díky přiloženým fotografiím nepotřebuje pro základní porozumění vůbec žádnou znalost angličtiny. |
Budoucnost šlechtění včel přibližuje ve svém článku Peter Loring Borst. |
M. E. A. McNeilová představuje knihu Honey Bee Colonies Health.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přečetli jsme pro vás 4/2012

Jakub Dolínek, - redakce

2012/4/118

Časopis Bee World vydává čtvrtletně IBRA – International Bee Research Association (Mezinárodní sdružení pro včelařský výzkum) – a přináší v něm články včelařů i výzkumníků z celého světa. Anotace článků se podle nás budou dobře doplňovat s obsahem American Bee Journalu. Podrobnosti o Bee World a IBRA jsou na adrese www.ibra.org.uk

 

Informace o nejzajímavějších článcích z posledního čísla American Bee Journalu a Bee Worldu

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přečetli jsme pro vás 1/2013

Jakub Dolínek, - redakce

2013/1/4

Informace o nejzajímavějších článcích z posledních čísel American Bee Journalu a Bee Worldu

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přečetli jsme pro vás 3/2012

Jakub Dolínek

2012/3/78

Na světě žije cca 7 miliard obyvatel, z toho je zhruba 16 milionů Čechů a Slováků. Což odpovídá 0,23 %. Celosvětový počet včelařů se mi dohledat nepodařilo, ale podíl Čechů a Slováků na něm bude s vysokou pravděpodobností podobný – tedy mizivý. Nemá jistě cenu mazat si med kolem úst a tvářit se, že i přes malou početnost jsme středem včelařského světa. Právě naopak – ze zahraničí má smyl čerpat co nejvíce informací a po zvážení u nás cizí zkušenosti také zkoušet a zavádět. Tento princip je ověřen desítkami až stovkami let, kdy mladí lidé vyráželi do světa „na zkušenou“. Také v dnešní době již snad není vysokoškolák, který by část svého studia nestrávil na zahraniční univerzitě. Ale v době internetu a otevřených hranic jsou i jiné cesty, jak se ke zkušenostem ze zahraničí dostat. Po letech pročítání různých volně přístupných zahraničních stránek jsem se rozhodl i k dalšímu kroku – objednání předplatného American Bee Journalu. A protože spousta informací z něj mi přijde zajímavá, po dohodě s redakcí Moderního včelaře vám budeme přinášet krátké anotace vybraných článků. Pokud někoho z vás inspirují k obdobnému kroku, bude náš cíl – tedy zvýšenou informovaností zvyšovat nezávislost a přispívat k pokroku – splněn.

Podnětné čtení přeje Jakub Dolínek

www.vcelky.cz

číst článek


Přečetli jsme pro vás 6/2013


Přečetli jsme pro vás 5/2013


Co nového u veterinářů? Leccos, ale stále ne dost

Jakub Dolínek

2013/4/4

Vážení čtenáři, dochází k systémovým změnám mimořádných veterinárních opatřeních (MVO) týkajících se varroózy. V této souvislosti si diskusi zaslouží nejméně tři věci: zda jsou tyto změny dobré či špatné, jak se nim došlo a jaké změny by ještě byly potřeba.

číst článek


Přečetli jsme pro Vás 2/2013

Ivan Černý, Jakub Dolínek

2013/2/6

Bee World březen 2013 a American Bee Journal 1/2013

číst článek


Přečetli jsme pro vás 3/2013