Moderní včelař 5/2013

5/2013

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Tento způsob včelařského roku zdá se mi poněkud nešťastným. Opravdu?

Karel Sládek

2013/5/4

Z úst mnohých včelařů jsem slyšel, že letos byl opět špatný rok. Z klimatického hlediska se jistě jedná o další atypický rok. Ať jsou tyto změny způsobeny člověkem a vypouštěním skleníkových plynů, táním ledu v Arktidě nebo oceánským prouděním souvisejícím s Antarktickým ledovcem, zvýšením hladiny oceánů a průnikem teplé vody Beringovým průlivem, jejich vlivy na klima severní polokoule jsou nesporné. Přemýšlel jsem nad končící sezonou a jsem si vědom, že příroda letos „nehrála“, jak jsem předpokládal, a že včely také asi nečetly o metodách, které jsem se snažil aplikovat. A tak přišlo chladno a deštivo v době rozkvětu řepky a včely místo snůšky uvnitř úlu přemýšlely, že by se rády vyrojily.

číst článek


Vylepšujeme Varroamonitoring systém

Lukáš Matela

2013/5/5

číst článek


Přečetli jsme pro vás 5/2013

Jakub Dolínek

2013/5/6

číst článek


SVS zřídila novou pohotovostní službu

- redakce

2013/5/6

číst článek


Kyjevský kongres Apimondie

Jan Vondrák, Ivan Černý

2013/5/7

Řečeno co možná nejjednodušeji: Apimondia je světový svaz včelařských svazů, který se už skoro sto dvacet let snaží rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi lidmi od včel. Pro včelaře je zajímavá asi jen tím, že každé dva roky někde pořádá kongres, který je znamenitou příležitostí navazovat a udržovat kontakty se zahraničními přáteli a dozvědět se, co nového se za poslední dva roky vyzkoumalo či vyrobilo. Na začátku letošního října se právě takový kongres konal v ukrajinském Kyjevě a na následujících stranách si můžete přečíst, co nás tam zaujalo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Postřehy z vědeckého programu kyjevské Apimondie

Jan Vondrák, Leopold Matela, Radek Kobza

2013/5/10

V těsném sousedství ApiEXPA probíhala vědecká část ukrajinského včelařského setkání. Sestávala z přednášek odborníků, jejichž výzkum se nějak týkal včel nebo včelařství. Přednášky byly rozděleny do sedmi tematických bloků – apiterapie, biologie, ekonomika včelařství, zdraví včel, opylování a včelí pastva, včelařství a rozvoj venkova, včelařské technologie a kvalita včelích produktů – a šesti takzvaných kulatých stolů – včelařská věda na Ukrajině, ekologické a přírodní včelaření, konzervace ohrožené rozmanitosti včelích populací, GMO plodiny a jejich dopad na včelařství, včely a pesticidy, falšování medu – při nichž skupina vědců debatovala s publikem. Pořadatelé se snažili dát prostor co možná nejširšímu vzorku světových výzkumníků, což znamenalo, že ani ti nejzajímavější z přednášejících nedostali více než čtyřicet minut času a přesto přednášky probíhaly čtyři celé dny na pěti místech současně. Zde vybíráme některé zajímavé lidi a jejich myšlenky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Reakce na článek Zelená Bohdaneč: Včelí farma na zelené louce

Jan Kolomý

2013/5/14

Dovolte mi z mého pohledu několik vět do diskuze o vývoji podnikání v chovu včel a výhledu situace ve včelařství vůbec. Debatu značně rozvířil článek o farmě Zelená Bohdaneč. Tato farma není typickým příkladem vývoje podobných provozů u nás. Zde na začátku byl k dispozici kapitál a skupina sympatických lidí v podstatě za pochodu z něho snaživě a rychle buduje včelařský provoz. Zákonitě se projevují jevy pramenící z rychlosti budování, menších zkušeností a hlavně zasazení podnikání do české kotliny, kde se úspěch neodpouští a legislativně je podnikání ve včelařství ztíženo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mé zkušenosti s velkokapacitním slunečním tavidlem

Jan Havelka

2013/5/16

Včelařit jsem začal před několika málo lety, od počátku jsem neměl ambice tvořit větší včelařskou farmu, mé cíle jsou v malém domácím hospodářství, asi do dvaceti včelstev. I přesto jsem se rozhodl vybudovat odpovídající zázemí, které je hodno zpracovávat včelí produkty v důstojných a hygienických podmínkách. Toto se myslím podařilo, poslední článek řetězu bylo zařízení na těžbu vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak vyrobit dočasný úl za pět minut?

Pavel Sládek

2013/5/18

Asi každý včelař zná situaci, kdy potřebuje rychle úl pro roj, který se usídlil na jeho včelnici, nebo u sousedů na zahradě. Mně se něco podobného stalo loni – v sousedově polorozpadlém úle se objevilo včelstvo a já si je s jeho svolením mohl odnést. Byl jsem zrovna v situaci, kdy mi zoufale scházely nástavky. Napadlo mě využít krabice od banánů, které často používám a mám jich dostatek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Monitoring životního prostředí pomocí včel ve Zlíně aneb akademické včelaření dle technologů

Roman Slavík, Markéta Julinová

2013/5/18

S rozvojem průmyslové činnosti se včela stala výborným bioindikátorem stavu životního prostředí. Při porovnání s některými postupy odběru vzorků jednotlivých složek životního prostředí, při nichž je potřeba poměrně nákladná vzorkovací technika, jsou včely naopak velmi levným „vzorkovačem“. Tyto a další skutečnosti nás vedly k zahájení projektu městského včelaření ve Zlíně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přehled možností tlumení varroózy na Novém Zélandu – 1. díl

Ivo Kovařík

2013/5/19

Přichází radostné informace o posunech v legislativě nejen u moru, ale i v možnostech užívání léčiv. A snad přijde i doba, kdy včelařské dítě opustí svoji mámu a půjde bez doprovodu. Může spadnout, ale zvednout se musí jedině samo. Snad přijde doba plné odpovědnosti bez legislativních strašáků. K odpovědnosti jsou však nutné informace. Jako nejkomplexněji zpracovaný dokument týkající se možností tlumení kleštíkovitosti považuji A Review of Treatment Options For Control of Varroa Mite in New Zealand z roku 2001, který je základním informačním zdrojem při volbě léčiva pro novozélandské včelaře. Proto jsem si jej, s laskavým svolením Ministerstva zemědělství a lesnictví Nového Zélandu, dovolil přeložit a doplnit o některé české reálie. Mnohá léčiva u nás nejsou dostupná, avšak text hodně napoví i o vlastnostech našich léčiv, které mají shodné účinné látky. Jde o výběr z mnoha studií, proto si jednotlivé poznatky mohou odporovat. Jelikož vývoj a výzkum míří stále dopředu, mohou již být na světě novější informace, které tento dokument nezohledňuje.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Proč vzniká nová rubrika Enviro?

Karel Sládek, Jan Vondrák

2013/5/24

Na Zemi už je nás víc než sedm miliard. To je sedmkrát víc, než nás na téže planetě bylo před pouhými dvěma sty lety. Jde o nesporný úspěch v medicíně a ve zlepšení kvality stravování. Tento v dějinách lidstva ojedinělý fenomén má ovšem i svůj rub. Ta část z nás, která žije ve vyspělých zemích, spotřebovává zhruba čtyřikrát tolik energie než před dvěma staletími a produkuje také mnohonásobně více odpadu a škodlivin. Jsme svědky nebývalého vymírání rostlinných i živočišných druhů vlivem působení člověka. Mění se i klima planety, ať je to z jakýchkoliv příčin. Svět, který právě teď se svými včelami sdílíme, nesnese srovnání s ničím, s čím získali a nám předali zkušenosti naši předkové. Přesto se zdá, že způsob uvažování, na jehož základě vnímáme okolní svět, pochází z dob, v nichž příroda nepotřebovala od člověka o nic víc než předtím od jeho rodičů. Podle našeho názoru dnes ale tyto stereotypy zastarávají tím rychleji, čím rychleji se mění tvář přírody před očima každé lidské generace. Jsme připraveni na probíhající změny reagovat? Jak se mají promítnout do vztahu člověka ke včelám? Abychom měli kde si podobné otázky klást a hledat na ně odpovědi, zakládáme novou rubriku Enviro.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Dřevoobráběcí stroje

Michal Jon

2013/5/26

Z předchozích dílů tohoto seriálu vyplývá, že bez elementárního technologického zázemí se do nějakého velkého vyrábění úlů pouštět nedá. Je třeba si předem ujasnit zásadní věc, zda se vyplatí investice do nějakých strojů, anebo je lepší za ty peníze raději nakoupit úly už hotové. Dřevoobráběcí stroje totiž nejsou vůbec levnou záležitostí a platí, že čím kvalitnější, tím samozřejmě dražší. Pokud však využijete takové zařízení truhlářské dílny či vás baví práce se dřevem, pak je to jen otázka peněz. Nabídka dřevoobráběcích strojů je dnes velice bohatá. A to od hobby provedení až po kvalitní profesionální stroje. Takové všeobecné vodítko je to, že kvalitní stroj má spíše masivní konstrukci, která eliminuje chvění při vysokých otáčkách, které každý dřevoobráběcí stroj má kvůli bezpečnému a čistému řezu dřevních vláken. Není možné zde popisovat jednotlivé stroje, způsob práce s nimi a jejich seřizovaní do detailů. Zmíním se alespoň o tom hlavním.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.