Vyhledávání článků Moderního včelaře

Vynulovat

Národní zemědělské dotace pro včelaře jsou letos nižší

Markéta Ježková

2018/1/5

Vláda České republiky schválila 6. prosince 2017 národní dotační programy pro zemědělství na rok 2018. Z národních zdrojů získá zemědělství 2,05 miliardy korun. Podmínky pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách www.eagri.cz.

 

číst článek


Učit se od včel

Cherilyn Haurová

2018/1/7

Nizozemští včelaři již nyní chystají první mezinárodní konferenci o přírodním včelaření Learning from the Bees, která se bude konat od 31. srpna do 2. září 2018 v Doornu poblíž Utrechtu.

číst článek


Souhrnný pohled na apiterapii

Štefan Demeter

2018/3/44

Včely, včelaři a včelaření. V současnosti jde o obor a proces, který se významně podílí na společenském a hospodářském životě Česka. Včelaři se při vyslovení těchto pojmů představí moderně spravované činnosti. Je to přirozené, vždyť podle údajů za rok 2015 bylo v tomto sektoru evidováno 54 416 včelařů, z toho 3 195 bez včelstev. Vraťme se však s autorem článku v tištěném nebo elektronickém vydání nejnovějšího Moderního včelaře Ing. Štefanem Demeterem na začátek do historie, abychom poznali a pochopili, o jaký fenomén jde. Mimochodem jeho příspěvek slyšeli účastníci Mezinárodní apiterapeutické konference, kterou Pracovní společnost nástakových včelařů, z. s., pořádala 27.-29. 10. 2017 v Kdyni na počet MUDr. Filipa Terče, otce moderní apiterapie.

Ilustrační foto Josef Permedla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Strukturní studie viru deformovaných křídel

Karel Škubník

2018/1/28

Včela je v současnosti ohrožena celou řadou faktorů, jako jsou změny životního prostředí a bakteriální či virové infekce. V současnosti jsou známé téměř dvě desítky virů infikujících včelu medonosnou (Apis mellifera). Mezi nejrozšířenější z nich se řadí virus deformovaných křídel. Stejně jako mnohé jiné včelí viry ho přenáší parazitický roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), který je rozšířen téměř po celém světě s výjimkou Austrálie. Právě o tom píše Karel Škubník, který za svou práci dostal ocenění Česká hlava 2017.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Mateří kašička z pohledu současného producenta a prodejce

ml. Karel Kolínek

2018/2/11

Počátky získávání mateří kašičky (MK) od včel sahají v naší rodině téměř čtyřicet let nazpět. V té době odebírali mateří kašičku rodiče s mými staršími sestrami a případně ještě s pomocníky. Mateří kašičku poté prodávali například do tehdejšího Kosmetického ústavu v Praze nebo do Slovakofarmy v Hlohovci. V té době ji nebylo jednoduché ani vyrobit, ani prodat. Samotná výroba byla pro všechny členy rodiny velmi fyzicky a časově náročná. Když se rozjelo u včel získávání mateří kašičky, pracovalo se od ranních hodin až pozdě do noci mnoho dní po sobě. Tato náročnost byla dána více faktory: mj. starým typem úlů (tehdejší zadováky, budečáky) a ještě ne úplně doladěným technologickým postupem získávání mateří kašičky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


LPIS přináší první ovoce

Miroslav Sedláček

2018/6/43

LPIS a jeho zveřejnění pro všechny a zejména včelaře přináší své první ovoce. Z mého pohledu však poněkud trpké.

číst článek


Úspěch českého výrobce medoviny

Jiří Pouček

2018/4/6

Česko získalo po delší době skvělé ocenění na nejvýznamnější mezinárodní soutěži medovin MazerCup, která se konala 14.–18. 3. 2018 v USA. 

číst článek


Obecné požadavky na likvidaci odpadů vztahující se na všechny včelaře

Eva Cipínová

2018/3/8

Odpady ve včelařství lze rozdělit do dvou hlavních skupin: odpady a vedlejší produkty živočišného původu. Problematiku odpadů řeší zejména Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který se zabývá odpady kromě vedlejších produktů živočišného původu. Vedlejšími produkty živočišného původu (dále jen VPŽP) se zabývá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (dále jen nařízení). To rozděluje VPŽP na materiály první, druhé a třetí kategorie, z nichž první kategorie je nejzávažnější. Celý rozklad z praktického hlediska přinášíme v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 3/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak je to s námi včelaři a odpady?

Roman Zahrádka

2018/3/14

Včelaření se v naší zemi provozuje jednak jako zájmová činnost, jednak na profesionální úrovni jako podnikání. Vždy jde o činnost spojenou s přírodou a ekosystémem, ve kterém jsou včelstva umístěna. Tento obor patří do lidské činnosti šetrné k životnímu prostředí, avšak i zde vznikají různé odpady, kterými se budeme zabývat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Geoinformační technologie a dálkový průzkum Země ve včelařství

Rudolf Rybář

2018/4/16

Vývoj hardware a software se stal významným faktorem rozvoje celé řady vědních oborů. V 90. letech minulého století se začal komercionalizovat jeden z významných informačních systémů, který podstatnou měrou přispěl k poznání procesů a dějů probíhajících na naší planetě. Pozvolna se do našeho povědomí dostaly mapové portály, umožňující nám orientaci v reálném prostředí dopravních systémů, komunikací, ulic měst, budov atd. Tím jsme se, aniž by si to řada z nás uvědomila, stali možnými uživateli specifických informačních systémů, které označujeme jako Geografický informační systém (GIS). V článku v tištěné nebo elektornické verzi Moderního včelaře se dozvíte, jaké možnosti se tak otevírají včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Topoľčianky místem maďarsko-slovenského včelařského projektu

Slovenské republiky, s. p. Lesy

2018/4/29

V samotné blízkosti zámku v Topoľčiankách, ke kterému mají Češi a Slováci specifický vztah díky častým pobytům prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v jeho zdech, se rodí zajímavý mezinárodní projekt. Pod názvem Maďarští a slovenští lesníci a včely se tu od listopadu loňského roku připravuje nové včelařské výukové centrum.

číst článek


Temelín bude kromě elektřiny vyrábět i med

Tisková zpráva ČEZ

2018/6/7

Nejvýkonnější česká elektrárna neprodukuje od letošního června jen elektřinu pro pětinu republiky, avšak také med z pětice nových úlů. Med poslouží jako netradiční dárek.

číst článek


Farma černých včel

Helena Rubešová, David Kryslička

2018/6/19

Kdo by nechtěl půlroční dovolenou? S přítelem jsme se rozhodli na šest měsíců opustit Česko, rodiny, přátele, práci a procestovat jihovýchodní Asii. Během svého putování jsme se na pár týdnů usadili na malajském ostrově Langkawi a navštívili zde ,,Farmu černých včel".

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Jan Erhart, František Weyda

2018/5/33

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci samotářských včel veřejnost ví jen málo, natož aby je pozorovala v přírodě. Vy si však zde můžete prohlédnout jarní rojení samců zednic z rodu Osmia a páření s prvními vylíhlými samicemi. Filmový dokument natočili během letošního dubna na Českobudějovicku Jan Erhart a doc. RNDr. František Weyda, CSc.  Entomologové v České republice a na Slovensku popsali dohromady téměř 700 druhů samotářských včel v šesti čeledích: Andrenidae (pískorypkovití), Colletidae (hedvábnicovití), Halictidae (ploskočelkovití), Melittidae (pilorožkovití), Megachilidae (čalounicovití) a Apidae (včelovití). V článku, který přináší v tištěné nebo elektronické podobě květnový Moderní včelař, si můžete život těchto zástupců hmyzí říše prohlédnout na unikátních fotografiích. .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaření pro každého

Lukáš Kubec

2018/6/37

Ruche populaire neboli úl lidový sestavil páter Abbé Émile Warré (1867–1951) na základě experimentů s více než 350 úlovými systémy. 

číst článek


Včely z Pardubic odlétly do Senátu

Evžen Báchor

2019/4/6

Výstava Východočeského muzea v Pardubicích Včely ze všech ú(h)lů byla 28. 2. otevřena v Senátu ČR pod patronací místopředsedkyně horní komory parlamentu Miluše Horské. Kurátor výstavy Jan Dolanský úvodem řekl: „Včela je nevyčerpatelné téma. Zde se snažíme ukázat co nejrozmanitější pohledy na včely jak z včelařského, tak z biologického hlediska. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely na pardubickém zámku

Evžen Báchor

2018/6/0

„Včely se zabydlely v muzeu,“ vyděšeně křičí paní přes celé nádvoří pardubického zámku. „Babi, to je výstava o včelách a mají tam i živé včely, my jsme tam už byli a je to moc hezké, nemusíš mít strach ze žihadel,“ uklidňovali kluci starší dámu. 

číst článek


Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání

Jiří Kalenda

2018/8/4

Ve finále jsou přípravy nového bakalářského studijního oboru Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny1. Studium zajišťuje Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, patřící pod Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni, s. r. o., která je zapsaná v rejstříku vysokých škol. Je tak součástí soustavy vysokoškolského vzdělávání v České republice2.

číst článek


Včely na pardubickém zámku

Evžen Báchor

2018/7/42

„Včely se zabydlely v muzeu,“ vyděšeně křičí paní přes celé nádvoří pardubického zámku. „Babi, to je výstava o včelách a mají tam i živé včely, my jsme tam už byli a je to moc hezké, nemusíš mít strach ze žihadel,“ uklidňovali kluci starší dámu. „Tak já tedy jdu dovnitř, ale upozorňuji, že mám alergii na včelí žihadla,“ zdůraznila a s odhodláním otevřela dveře dlouhého sálu Východočeského muzea. S překvapením hledí na velkoplošný model plástů zakrývající jednu ze stěn. Téměř půlmetrové hluboké buňky z pevného papíru působí uklidňujícím dojmem. Následně navazují skleněné vitríny ukrývající ve svých útrobách vše, co se týče včel a dalšího blanokřídlého hmyzu.

číst článek


Včelařští vysokoškoláci v Uherském Hradišti

Jiří Kalenda

2019/4/7

V Uherském Hradišti pokračuje možnost studia Správy v oblasti včelařského provozu a udržitelné správy krajiny na zdejší Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

číst článek