Články Autora - redakce

Vynulovat

Konference při akci Med roku

- redakce

2023/8/40

Konference MED se koná při akci Med roku v sobotu 14. 10. 2023 v Brně na Staré radnici. Seznamte se s programem.

číst článek


Facebook Pracovní společnosti nástavkových včelařů ožil

- redakce

2023/8/39

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., navázala úzkou spolupráci s Jitkou Englerovou, která nově spravuje facebookový účet časopisu Moderní včelař, při publikování spolkových zpráv na této sociální síti. 

číst článek


Otevřete si www.facebook/com/modernivcelar

- redakce

2023/8/39

Moderní včelař nedávno omladil svůj Facebook. 

číst článek


Důležitá „Včelí vyhláška“

- redakce

2023/8/31

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel č. 144/2023 Sb., platí od 1. 7. 2023. 

číst článek


Značka Regionální potravina pro výrobky z medu

- redakce

2023/7/18

Již po čtrnácté usilují ve všech krajích České republiky vyjma Prahy producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců o prestižní značku Regionální potravina. 

číst článek


Medový domeček

- redakce

2023/7/36

Hrdinou drobné, zhruba stostránkové, knížky z Mladé fronty, kterou napsala a ilustrovala Andrea Popprová, je Lukášek. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Stav pěstování slunečnice v České republice

- redakce

2023/7/25

Slunečnice je v České republice po řepce olejce druhou nejpěstovanější olejninou. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vláda ke zdanění výnosů ze včelstev

- redakce

2023/7/4

Jak včelaři vědí, příjmy z příležitostné činnosti nepřesahující 30 000 Kč za rok jsou osvobozeny od daně. 

číst článek


Pražské setkání prince Edwarda a včely

- redakce

2023/7/5

Na konci května navštívil Českou republiku vévoda z Edinburghu, princ Edward, nejmladší bratr krále Karla III. 

číst článek


Chutná hezky. Jihočesky.

- redakce

2023/7/18

Na národním potravinovém veletrhu Czech Food Expo na českobudějovickém Výstavišti byli slavnostně vyhlášeni výherci 17. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/7/6

Kalendárium zahhrnuje včelařské události od 1. 7. do 13. 8. 2023

číst článek


Včela medonosná zdrojem nákazy pro jiné

- redakce

2023/7/9

Promořenost včelstev virem deformovaných křídel se může stát problémem pro jiné hmyzí druhy. První vlaštovkou přinášející toto varování je studie, pod níž je jako hlavní autor podepsán Daniel Schläppi z Univerzity v britském Bristolu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Univerzitní ocenění apidologického výzkumu

- redakce

2023/7/33

Cenu Innovation Award 2023, kterou uděluje brněnská Masarykova univerzita, si letos odnesl doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., vedoucí laboratoře srovnávací imunologie v oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty zmíněné univerzity.

číst článek


Novinka! Včelaři žádají o eurodotace přímo SZIF

- redakce

2023/7/36

V souvislosti se zveřejněným nařízením vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství zahájil Státní zemědělský intervenční fond příjem žádostí na opatření Podpory produktů včelařství v rozhodujícím období od 1. 1. do 31. 7. 2023.

číst článek


Krušlovský včelín sto let po narození svého tvůrce

- redakce, Daniel Havlík

2023/6/39

Mimořádnou památkou jak pohledem včelařů, tak znalců insitního umění je vyřezávaný včelín v Krušlově na Strakonicku

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Český invert

Petr Hůlek, - redakce

2023/6/14

Neoficiální novoty nemívají v Česku na růžích ustláno a ve včelařském oboru obzvlášť. Celý svět doplňuje zimní zásoby včelám pomocí invertů a hydrolyzátů, u nás se většinově stále upřednostňuje vlastní příprava cukerného roztoku 3 : 2. Škrobové hydrolyzáty s větším podílem nestravitelných zbytků nejsou jako krmivo pro zimování v České republice s dlouhým zimním bezproletovým obdobím vhodné. Jak je to ale s inverty, vyrobenými z řepného cukru? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kalendárium

- redakce

2023/6/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 6. do 8. 7. 2023.

číst článek


Včelař uznanou zemědělskou kvalifikací

- redakce

2023/6/4

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam oborů vzdělání s kódy, které uzná jako zemědělskou kvalifikaci pro Jednotnou žádost o dotace pro rok 2023 (stav k 3. 4. 2023).

číst článek


Novela rostlinolékařského zákona

- redakce

2023/6/4

Dne 1. 7. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o rostlinolékařské péči č. 273/2022 Sb. 

číst článek


Společně se včelami

- redakce

2023/6/19

Na přelomu května a června vychází v nakladatelství Grada další publikace Miroslava Urbana Společně se včelami. 

číst článek